Hoe importeer ik goederen?

Goederen importeren betekent iets uit een ander land binnenbrengen – en het gaat door het inklaringsproces bij aankomst. Importhandel wordt door de douaneautoriteiten gereguleerd. Ze beheren de goederenstroom en zijn verantwoordelijk voor het innen van btw en invoerrechten.

Belangrijke elementen in het importproces

Bij het importproces zijn een importeur en een exporteur betrokken, en soms wordt er bemiddeld door een inklaringsagent. Om ervoor te zorgen dat alles soepel verloopt, is het belangrijk om op de hoogte te zijn van de verantwoordelijkheden van elke partij, de geldende regelgeving en de juiste documenten. Dit is een beginnersles over de belangrijkste terminologie en de stappen die u moet nemen om goederen te importeren.

Wat is een importeur?

Een importeur is een partij die, persoonlijk of via een inklaringsagent, een aangifte ten invoer opstelt en die verantwoordelijk is voor de betaling van de btw en invoerrechten. Op verzenddocumenten wordt deze partij vaak de koper of geadresseerde genoemd. Een importeur kan zowel een bedrijf als een privépersoon zijn. In de meeste gevallen is de importeur ook de eigenaar van de goederen die geïmporteerd worden.

Wat is een exporteur?

De exporteur is een persoon of bedrijf die goederen naar een ander land verzendt. Export wordt gereguleerd door de douaneautoriteiten van het land van waaruit de goederen verzonden worden. 

Wat is de douane?

De douane is de autoriteit die de in- en uitstroom van goederen in een land controleert. De douane is verantwoordelijk voor de handhaving van import- en exportwetgeving van het land. Ze innen ook btw en invoerrechten.

Wat is een douane in- en uitklaring?

Het is een reeks vereisten en het proces van het doorvoeren van goederen door de douane. Dit proces vindt plaats zowel wanneer goederen een land binnenkomen als wanneer ze het land verlaten. In- en uitklaring controleert het internationale transport van goederen.

Wat moet ik als eerste controleren?

Zorg er ten eerste voor dat de goederen die u wilt importeren toegestaan zijn in uw land. Sommige goederen zijn mogelijk verboden, terwijl andere goederen alleen in beperkte hoeveelheden of onder specifieke omstandigheden toegestaan zijn. Controleer of er voor het importeren van uw goederen certificaten of licenties vereist zijn. 

Controleer de website van de douane van uw land voor gedetailleerde informatie over importbeperkingen en -regelgeving.

Hoe geef ik mijn goederen aan?

Om goederen aan te geven, dient u aangifte te doen bij de douane. In de meeste gevallen kunt u dit elektronisch doen. Uw vervoerder regelt dit meestal voor u, maar controleer of dit mogelijk is voordat de goederen aan de vervoerder worden overgedragen. Als ze dit niet kunnen, moet u uw eigen inklaringsagent inschakelen.

Wat is een douane-aangifte?

De douane-aangifte, een document dat traditioneel wordt bijgevoegd bij internationale zendingen, bevat informatie zoals de aard van de goederen, de waarde, de ontvanger en de uiteindelijke bestemming. Deze aangifte is verplicht voor het exporteren en importeren van goederen, en wordt bijgevoegd bij alle gereguleerde goederen die onder de toepasselijke vergunning verzonden worden. Douane-aangifte omvat ook de declaratie van goederen bij de douane.

Wat is een land van herkomst en waarom is dit belangrijk?

Het land van herkomst is het land waar het product en zijn elementen vandaan komen. Het kan een ander land zijn dan het land waar de goederen vandaan verzonden worden. Indien uw goederen onderdelen bevatten die afkomstig zijn uit verschillende landen, controleer dan de regelgeving inzake meerdere landen van herkomst. De douane gebruikt het land van herkomst om te bepalen of de handel in geïmporteerde goederen aan regelgeving onderhevig is, en om de tarieven voor de btw en invoerrechten voor uw zending te bepalen.

Wat is een invoercertificaat?

Een invoercertificaat is een document uitgegeven door overheidsinstanties dat bedrijven en personen toestemming verleent om bepaalde goederen te importeren. Invoercertificaten kunnen bedrijfs- en productspecifiek zijn.

Wat zijn inklaringsagenten en waar kan ik deze vinden?

Inklaringsagenten zijn internationale handelsexperts die verantwoordelijk zijn voor het voorbereiden en inklaren van uw goederen. Goedgekeurde agenten zijn vaak te vinden op de website van uw land of via een lokale vereniging van inklaringsagenten en vervoerders. Controleer op deze website ook of u een volmacht nodig heeft; in sommige landen is dit wettelijk vereist.

Welke importdocumenten heb ik mogelijk nodig?

Voor elke internationale zending is een luchtvrachtbrief en een handelsfactuur vereist. Vraag de verzender of u aanvullende documenten nodig heeft, zoals licenties of certificaten – de verzender dient alle relevante informatie en documenten te overhandigen voor het inklaringsproces, zoals een Certificaat van herkomst. Indien u binnen Europa verzendt, heeft u mogelijk een EORI-nummer nodig.

Houd er rekening mee dat er een tijdlimiet geldt voor het declareren van uw goederen; het is dus belangrijk dat de documentatie voltooid en volledig is voordat de zending aankomt bij de douane. Alle details op de documenten dienen overeen te komen. Onvolledige of ontbrekende documenten is een van de redenen waarom goederen niet ingeklaard worden.

Zijn er verschillende inklaringsprocessen?

Ja, er zijn verschillende soorten inklaringsprocessen voor verschillende goederen, waardes en landen van bestemming. Vraag uw vervoerder of raadpleeg de douanewebsite van uw land om erachter te komen welke geldt voor uw zending. Vergeet niet dat sommige inklaringsprocessen langer duren dan andere en een inklaringsagent vereisen.

Hoe zit het met btw en invoerrechten?

Uw vervoerder kan u meestal laten weten hoeveel btw en invoerrechten u voor een zending dient te betalen. U betaalt deze aan uw vervoerder voordat de goederen bij de douane aankomen, en zij betalen deze vervolgens namens u. Sommige vervoerders betalen de btw en invoerrechten vooraf waarna u deze terugbetaalt. Ga voor meer informatie naar onze pagina over hoe btw en invoerrechten berekend worden.

Wanneer worden mijn goederen door de douane vrijgegeven?

Nadat de douane de declaratie verwerkt heeft, alles gecontroleerd heeft en de btw en invoerrechten voldaan zijn, geven ze uw goederen vrij. 


Relevante onderwerpen