Wat is tijdelijke import?

Of u nu schilderijen voor een tentoonstelling verzendt of apparaten die gerepareerd moet worden – met tijdelijke import kunt u goederen zoals artikelen voor tentoonstellingen of sportartikelen voor een korte tijd importeren. Omdat de goederen slechts tijdelijk in het land zullen verblijven, en niet de markt van dat land betreden, zijn ze vrijgesteld van importheffingen. 

Wat zijn de twee soorten tijdelijke import?

Met tijdelijke import kunt u goederen tijdelijk in een land laten verblijven. Het is handig voor bedrijven die internationaal verzenden, omdat de importheffingen volledig of deels opgeschort worden.

Er zijn verschillende soorten tijdelijke import, afhankelijk van de goederen en de reden voor verzending. De eerste stap om te bepalen welke van toepassing is op uw goederen is definiëren of de producten die u verzendt onveranderd geretourneerd worden of dat ze aangepast worden.

Tijdelijke import (onveranderd)

Indien u van plan bent uw goederen onveranderd te retourneren, kunt u gebruikmaken van tijdelijke import onder ATA Carnet, Standard Temporary Import of Temporary Import under Bond.

Dit is ideaal voor het verzenden van kunstwerken voor tentoonstellingen, promotiematerialen voor beurzen of sportmaterieel voor trainingen en wedstrijden.

De voorwaarden zijn afhankelijk van de goederen en verschillen per land. Sommige algemene voorwaarden die vaak gelden zijn:

 • De goederen moeten onveranderd zijn. Ze kunnen niet aangepast of verwerkt worden zonder toestemming van de douaneautoriteiten.*
 • De goederen moeten het land binnen bepaalde tijd verlaten – meestal (maar niet altijd) 12 maanden
 • De goederen kunnen niet verkocht, geleased, verhuurd, weggegeven of verwijderd worden zonder de douaneautoriteiten daarover te informeren

*Indien u goederen verzendt die gerepareerd, aangepast of verwerkt moeten worden, kunt u gebruikmaken van de Temporary Processing-procedure.

Voorbeelden van goederen zijn:

 • Commerciële monsters – bijv. kleding, schoenen of monsters van huishoudelijke artikelen
 • Artikelen voor tentoonstellingen – bijv. kunstwerken, culturele objecten of displays voor tentoonstellingen, beurzen of openbare events
 • Entertainmentartikelen – bijv. muziekinstrumenten, rekwisieten en foto's, video of film materiaal
 • Professionele of wetenschappelijke apparatuur – bijv. gereedschap of instrumenten voor testen, exploratie, productie of reparaties
 • Privé-touringcars – bijv. auto's, motoren en campers voor tijdelijke bezoekers zoals toeristen
 • Sportmaterieel – bijv. skis of golfclubs
 • Dieren – bijv. paarden of honden om te fokken of voor wedstrijden

Ga naar de douanewebsite van het land waarnaar u wilt verzenden om te controleren of uw goederen in aanmerking komen voor tijdelijke import.

Dit zijn de drie soorten tijdelijke import (onveranderd):

 • ATA Carnet
 • Standard Temporary Import
 • Temporary Import under Bond (TIB)

Zorg ervoor dat het soort tijdelijke import aansluit bij de goederen die u verzendt en de vereisten van het land van bestemming.

Het ATA Carnet is een internationaal document waarmee goederen belastingvrij tijdelijk geïmporteerd en opnieuw geëxporteerd kunnen worden tussen 87 landen. Een ATA Carnet, ook wel een paspoort voor goederen genoemd, is geldig voor een jaar en kan gekocht worden bij de Kamer van Koophandel in deelnemende landen. Gedurende deze periode kan het ATA Carnet gebruikt worden in alle landen die deelnemen aan de ATA-conventie. Nadat de goederen teruggekeerd zijn in het land van herkomst, dient u het ATA Carnet te vertonen bij uw Kamer van Koophandel om de procedure te voltooien.

De meeste artikelen, gereedschap en materieel kan op een Carnet vermeld worden. Gebruiksartikelen zoals landbouwproducten (voedsel, zaden, kunstmest, pesticiden), explosieven, wegwerpartikelen en post kunnen echter niet verzonden worden onder een ATA Carnet.

Met een ATA Carnet dient u mogelijk btw en invoerrechten vooraf te betalen.

Als u goederen verzendt naar een land dat niet deelneemt aan ATA Carnet of als uw goederen ongeschikt zijn, kunt u een Standard Temporary Import aanvragen.

Onder Standard Temporary Import worden goederen belastingvrij geïmporteerd en binnen een jaar weer geëxporteerd. Het wordt meestal gebruikt voor gereedschap en monsters.

TIB is het proces waarbij u een borg betaalt aan de douaneautoriteit van het land waarnaar u verzendt. Dit is een garantie dat de goederen opnieuw geëxporteerd worden.

Het wordt vaak gebruikt in landen zoals de VS voor belastingvrije import van promotiematerialen en displays voor beurzen.

De borg wordt terugbetaald wanneer de goederen het land verlaten. Indien de goederen niet binnen de termijn opnieuw geëxporteerd worden (of vernietigd worden), krijgt u de borg niet terug.

Het TIB-bedrag is meestal het dubbele van de btw en invoerrechten.

 • Het is een goed idee om bij uw vervoerder na te vragen of tijdelijke import mogelijk is in het land waarnaar u verzendt.
 • Vraag ook of de permanente of eenmalige vergunningen vereist zijn en of u een inklaringsagent nodig heeft.
 • Vervolgens dient u uit te zoeken welke tijdelijke import u nodig heeft. Dit hangt af van het soort goederen dat u verzendt en de douaneregels van het land waarnaar u verzendt.
 • Indien u van plan bent een ATA Carnet te gebruiken, dient u dit aan te vragen bij uw Kamer van Koophandel voordat u verzendt. Een ATA Carnet kan vertragingen en administratieve rompslomp voorkomen, maar heeft strengere eisen en is niet voor alle landen beschikbaar.
 • Indien u van plan bent een Standard Temporary Import of Temporary Import under Bond (TIB) te gebruiken, dient u aan de eisen te voldoen van de douaneautoriteiten van het land waarnaar u verzendt. Een TIB heeft minder beperkingen dan een ATA Carnet, maar het proces is complexer en duurder.

Tijdelijke import (voor verwerking)

Als de goederen verwerkt, gerepareerd of aangepast worden, kunt u gebruikmaken van een procedure voor tijdelijke verwerking. 

Indien u onderdelen verzendt die gebruikt worden om een apparaat van te maken of apparaten die gerepareerd moeten worden, dan kunt u deze soort tijdelijke import gebruiken.

De voorwaarden zijn afhankelijk van de goederen en verschillen per land. Sommige algemene voorwaarden die vaak gelden zijn:

 • De goederen worden geïmporteerd om gerepareerd, veranderd of verwerkt te worden*
 • De goederen moeten het land binnen bepaalde tijd verlaten – meestal (maar niet altijd) 12 maanden
 • De goederen kunnen niet verkocht, geleased, verhuurd, weggegeven of verwijderd worden zonder de douaneautoriteiten daarover te informeren
 • De geïmporteerde goederen moeten herkenbaar zijn in het eindproduct dat opnieuw geïmporteerd wordt

*Indien de goederen die u verzendt het land onveranderd verlaten, dan kunt u gebruikmaken van de tijdelijke import.

Met actieve veredeling kunt u goederen tijdelijk importeren zonder dat u invoerrechten en btw hoeft te betalen.

Het is bedoeld voor producten die verwerkt, aangepast, vernietigd, gerepareerd, verpakt of opnieuw verpakt worden voordat ze worden vrijgegeven of opnieuw geëxporteerd. De afgeleide goederen worden 'compensating products' (compenserende producten) genoemd.

Vergeet niet dat u btw en invoerrechten moet betalen indien u de compenserende producten vrijgeeft op de interne markt van het land. Over het afval afkomstig van de verwerking van de goederen dient u mogelijk ook btw en invoerrechten te betalen, tenzij het samen met de compenserende producten opnieuw geëxporteerd wordt.

Om actieve veredeling te gebruiken, dient u een vergunning voor actieve veredeling te verkrijgen van de douaneautoriteiten van het land waarnaar u verzendt. Ze bepalen ook hoe lang de producten mogen verblijven onder actieve veredelings-voorwaarden.

Indien de producten het land al onder een andere tijdelijke toelatingsprocedure hebben betreden, komen ze mogelijk nog steeds in aanmerking voor actieve veredeling.

Met passieve veredeling kunt u goederen tijdelijk exporteren voor verwerking, modificatie, vernietiging, reparatie of kleine handelingen zoals verpakken en opnieuw verpakken. Het wordt vaak gebruikt door nationale bedrijven om productiekosten terug te dringen.

De producten kunnen vervolgens terugkeren naar het land zonder importbelastingen te hoeven betalen of worden vrijgegeven op de markt. De belastingen worden berekend op basis van de waarde toegevoegd door de verwerking.

Om passieve veredeling te gebruiken, dient u een passieve veredelings-licentie te verkrijgen van de douaneautoriteiten van het land waar u vandaan verzendt. 

In sommige landen worden de goederen die het land onder passieve veredeling verlaten hebben en terugkeren als compenserende producten onder actieve veredeling geplaatst.

 • Het is een goed idee om bij uw vervoerder na te vragen of tijdelijke verwerking mogelijk is in het land waarnaar u verzendt.
 • Vraag ook of de permanente of eenmalige vergunningen vereist zijn en of u een inklaringsagent nodig heeft.
 • Vervolgens dient u uit te zoeken welke tijdelijke import voor verwerking u nodig heeft.
 • Indien u van plan bent gebruik te maken van actieve veredeling, dan dient u te voldoen aan de eisen van de douaneautoriteit van het land waarnaar u verzendt.
 • Indien u van plan bent gebruik te maken van passieve veredeling, dan dient u te voldoen aan de eisen van de douaneautoriteit van het land waarvandaan u verzendt.
 • Wanneer u gebruikmaakt van passieve veredeling, is het belangrijk om de exportverklaring goed in te vullen en te vermelden dat de goederen voor passieve veredeling bestemd zijn.

Relevante onderwerpen