Regelgeving voor e-commercezendingen

Wanneer uw internationale zendingen de grens over gaan, moeten ze langs de douane. Het is belangrijk te onthouden dat sommige landen naast algemene regelgeving voor de import en export ook productspecifieke vereisten hebben. Omdat veel e-commerceproducten gereguleerd zijn, is de kans groot dat uw goederen in deze categorie vallen.

Als het begrijpen van de internationale regelgeving voor verzenden als een enorme uitdaging aanvoelt, dan komt dat omdat het behoorlijk complex kan worden. Deze gids helpt u bij de belangrijkste stappen en vragen.

Koptekst introductie e-commerce

Wat zijn gereguleerde producten?

De verkoop en aankoop van bepaalde goederen wordt vaak gereguleerd door de autoriteiten van het land waaruit de goederen worden geëxporteerd of waarin zij worden geïmporteerd. De regelgeving verschilt vaak van regio tot regio. Sommige producten kunnen in het ene land zonder enige beperking worden verkocht en in andere landen streng gereguleerd of zelfs verboden zijn. 

Gereguleerde producten hoeven niet duidelijk gevaarlijk te zijn, zoals vuurwapens, of normaal gecontroleerde producten, zoals alcohol of medicijnen. Het zal u wellicht verrassen dat zijde, geglazuurd aardewerk, boeken en schoonheidsproducten op de lijsten van gereguleerde goederen staan.

Hoe weet ik of mijn goederen gereguleerd zijn?

Of u nu een nieuw product in uw webshop introduceert of bestaande goederen naar een nieuwe regio verzendt, het is verstandig om:

1. Te controleer of het product, of onderdelen daarvan, in het land van bestemming zijn gereguleerd

Als u bijvoorbeeld een wekker verkoopt die werkt op lithiumbatterijen, moet u ze als aparte onderdelen beschouwen

2. Uit te zoeken welke autoriteiten ze reguleren

Vraag het uw vervoerder of neem contact op met de douaneautoriteiten van het land van bestemming. Zo worden alle in de VS ingevoerde levensmiddelen en geneesmiddelen door de FDA gereguleerd, terwijl dat voor deze goederen in Canada door Health Canada wordt gedaan. 

3. Te begrijpen wat u moet doen om de regelgeving na te leven

De vereisten verschillen per land en per product. Controleer of u zich moet registreren als e-tailer of productspecifieke licenties en vergunningen moet regelen.

4. De documentatie te verzamelen om de naleving aan te tonen

Houd er rekening mee dat het verkrijgen van originele of gecertificeerde documenten tijd kan kosten.

5. De exportvoorschriften te controleren van het land van waaruit u verzendt

Uw goederen zullen twee keer door de douane gaan op weg naar uw klant. Houd er bij de voorbereiding van het papierwerk rekening mee dat de exportvoorschriften van uw eigen land kunnen verschillen van de importvoorschriften van het land van bestemming.

Veel landen zullen bijvoorbeeld strenge regels hebben voor het exporteren van goederen die tot hun cultureel erfgoed worden gerekend. Als u boeddhabeelden uit Cambodja, zijde uit India of iconen uit Rusland verzendt, moet u voldoen aan de exportvoorschriften voor deze goederen. 

6. Uw vervoerder te vragen of hij het kan vervoeren

Voor sommige producten, zoals verse levensmiddelen of levende planten, is er speciale zorg nodig tijdens het vervoer. Andere producten, zoals e-sigaretten, zijn in een aantal landen zwaar gereguleerd. Vergeet niet van tevoren te controleren of uw vervoerder uw goederen kan verzenden.

Wat zijn de meest voorkomende gereguleerde goederen?

Hoewel deze lijst ver van volledig is, zijn dit de meest voorkomende gereguleerde goederen:

 • Alcoholische en niet-alcoholische dranken
 • Dieren en biomateriaal
 • Dierlijke producten (huiden, pelzen)
 • Kleding 
 • Speelgoed voor kinderen
 • Drugs en medicijnen onder toezicht
 • Munten 
 • Zuivelproducten
 • Diamanten en edelstenen 
 • Elektronica met een lithiumbatterij (bijv. mobiele telefoons, laptops, e-bikes)
 • Vuurwerk
 • Voedsel 
 • Goederen die inbreuk maken op het auteursrecht
 • Pornografie of obsceen materiaal
 • Plastic materialen (keukengerei, speelgoed, enz.)
 • Aarde
 • Zonnebrillen
 • Horloges
 • Wapens en onderdelen van wapens, en imitaties daarvan
 • Hout en houten verpakkingen

Moet ik me registreren als e-tailer?

Als u internationaal handel drijft, moet u zich in sommige landen laten registreren bij de autoriteiten. Zo moeten e-commercebedrijven die in de EU actief zijn, een EORI-nummer hebben voor elk Europees land waar zij zijn gevestigd. 

In sommige landen is het vereist om u als e-tailer te registreren voor de verkoop van bepaalde producten. Stel dat u netwerkapparatuur naar Zuid-Afrika verzendt, dan moet u zich registreren bij de National Regulator for Compulsory Specifications (NRCS). 

Wat is een certificaat van overeenstemming (COO)?

Het certificaat van overeenstemming, ook wel nalevingscertificering genoemd, wordt afgegeven door de fabrikant of een onafhankelijk erkend laboratorium. Het certificeert dat een product is getest en voldoet aan de technische en veiligheidsvereisten. Een voorbeeld van COO is de CE-markering, die verplicht is voor allerlei goederen die in de EU op de markt worden gebracht, van laptops tot kinderspeelgoed. 

Het COO moet zichtbaar zijn op het product zelf of, in sommige uitzonderlijke gevallen, op de verpakking of in de meegeleverde handleidingen. Houd er rekening mee dat de COO-vereisten voor export en import per land kunnen verschillen en dat voor sommige producten meer dan één certificaat nodig kan zijn.

Hoe kan ik het papierwerk indienen?

Als u de douanedocumenten digitaal indient, kunt u sommige van de geüploade documenten, zoals de EORI-registratie, misschien voor meerdere zendingen gebruiken. Neem contact op met uw vervoerder om te zien of dit van toepassing is op uw goederen.

Welke recente wetgeving inzake import is van toepassing op e-commerce?

Vergeet niet dat de wetgeving inzake import regelmatig verandert. Het is belangrijk dat u op de hoogte blijft van de wijzigingen die van invloed kunnen zijn op uw bedrijf. Een aantal van de recente veranderingen zijn:

Europa: afschaffing van de lagewaardedrempel

Vanaf 1 juli 2021 worden twee veranderingen verwacht:

 • De lagewaardedrempel van 22 euro voor de btw wordt afgeschaft
 • De nieuwe btw-regels voor e-commerce in Europa zullen worden ingevoerd

Australië: registratieplicht voor e-tailers

E-tailers die naar Australië verzenden, moeten een registratie voor e-tailers aanvragen waarmee zij goederen van geringe waarde tot AU$ 70.000 per jaar vrij van btw en invoerrechten kunnen verzenden. Om ervoor te zorgen dat uw klanten van de vrijstelling kunnen profiteren, moet u eraan denken het registratienummer op de handelsfactuur en de luchtvrachtbrief te vermelden. 

Noorwegen

Per 1 april 2020 zijn twee regelgevingen veranderd:

 • De lagewaardedrempel wordt afgeschaft en de btw en douanetoeslagen zijn van toepassing op alle goederen. Hiermee komt een einde aan de eerdere regelgeving waarbij goederen met een waarde van minder dan 350 NOK waren vrijgesteld van btw, invoerrechten en accijnzen.
 • De VOEC-regeling, die staat voor nieuwe btw op e-commerce, wordt ingevoerd. Dit houdt in dat B2C e-commerceverkopers die goederen verkopen met een waarde van minder dan 3.000 NOK en een jaaromzet van meer dan 50.000 NOK, zich moeten registreren in het VOEC en Noorse btw (momenteel 25%) moeten heffen op hun goederen. 

Zwitserland

Als u goederen naar Zwitserland verzendt, moet u er rekening mee houden dat Zwitserland op dit ogenblik geen vereenvoudigde btw-regeling voor e-commerce kent.

VS: Belastingvrije invoer voor PGA gereguleerde goederen

Entry 86 (ET 86) staat toe dat door de Partner Government Agencies (PGA's) gereguleerde goederen de VS belastingvrij binnenkomen. Deze is van toepassing op zendingen met een totale winkelwaarde van minder dan 800 USD.  

Maar niet alle goederen die onder de PGA vallen komen in aanmerking voor ET 86, er zijn zendingen waarvoor nog steeds een formele inklaring nodig is. Daartoe behoren bepaalde tabaks- en alcoholproducten, goederen waarop volgens de Internal Revenue Code belasting wordt geheven en goederen waar quota of anti-dumping- en compenserende rechten voor gelden.

ET86 bevindt zich momenteel in een testfase en is niet verplicht voor importeurs.

Deze website is ontworpen om algemene informatie omtrent verzenden te geven. Als u niet zeker bent van de verzendvereisten die voor u van toepassing zijn, neem dan contact op met uw vervoerder. Bekijk de regels en regelgevingen van het land van verzending en bestemming, voordat u iets verstuurt. Deze informatie kunt u vinden op overheidswebsites.


Relevante onderwerpen