Hoe verzend ik biologische stoffen,
Categorie B?

Biologische stoffen moeten zo verpakt worden dat de inhoud niet kan lekken door trillingen of schommelingen in temperatuur, luchtvochtigheid of druk. Ontdek welke verpakkingsmaterialen u nodig heeft, hoe u de stoffen veilig verpakt en de doos correct kunt etiketteren.

Hoe verzend ik biologische stoffen, Categorie B?

Biologische stoffen, Categorie B, zijn menselijke of dierlijke monsters, zoals urine, bloed of weefsel die geïnfecteerd kunnen zijn met een ziekte of virus.

Welk type zending is het?

Dit is een zending op omgevingstemperatuur, wat betekent dat het niet gekoeld hoeft te worden indien de temperatuur tussen 15 en 25°C, of maximaal 30°C, blijft, afhankelijk van het weer tijdens het transport.

De classificatie gevaarlijke goederen is UN 3373.

Moet ik getraind zijn om het te verzenden?

Ja. U moet getraind zijn en de vereiste regelgeving kennen. U kunt ook een persoon of bedrijf inschakelen om de zending namens u voor te bereiden.

Welk type verpakkingsmateriaal heb ik nodig?

Verpakkingen van goede kwaliteit. Dit omvat een primaire houder, een secundaire verpakking en een sterke buitenverpakking.

Hoe verpak ik het?

Voor vloeistoffen mag de primaire houder niet lekken en niet groter zijn dan 1 liter.

Als u vloeistoffen zoals bloed verpakt, moet u primaire houders gebruiken die in de secundaire verpakking geplaatst zijn.

Plaats absorberend materiaal tussen de primaire houder en secundaire verpakking.

Indien u meerdere primaire houders gebruikt, moeten deze individueel omwikkeld en gescheiden worden om onderling contact te voorkomen.

Zorg ervoor dat de secundaire verpakking ook niet lekt.

Welke voorzorgsmaatregelen moet ik nemen?

De verpakking moet ook bestand zijn tegen een val van 1,2 m zonder dat de primaire houder gaat lekken.

Hoe zit het met markeringen en etiketten?

De woorden "biologische stof, Categorie B" moeten duidelijk zichtbaar vermeld worden op de buitenste verpakking met letters die ten minste 6 mm hoog zijn.

Naast de tekst dient er ook een ruitvormige markering met de tekst UN 3373 op de verpakking te staan met een hoek van 45°. Elke zijde van de markering moet ten minste 50 mm zijn.

U moet ook een noodtelefoonnummer op de buitenkant van de verpakking vermelden.

Verzendvereisten en -documenten kunnen verschillen per vervoerder. Deze website is ontworpen om algemene informatie omtrent verzenden te geven. Als u niet zeker bent van de verzendvereisten die voor u van toepassing zijn, neem dan contact op met uw vervoerder. Bekijk de regels en regelgevingen van het land van verzending en aankomst, voordat u iets verstuurt. Deze informatie kunt u vinden op overheidswebsites.


Relevante onderwerpen