Hoe lithiumbatterijen in apparatuur verzenden?

Dit soort batterijen zit in apparatuur zoals laptops, smartphones en draagbare medische apparaten. Ze zijn geclassificeerd als gevaarlijk omdat lithium in brand kan vliegen als het oververhit of beschadigd raakt. De regels zorgen ervoor dat ze correct verpakt worden. Ontdek hoe u ze veilig kunt verpakken en wat voor informatie u dient te overhandigen.

Wat is het verschil tussen een cel en een batterij?

Een lithiumcel is één unit en een batterij of batterijpack is een verzameling cellen. We bespreken cellen met een maximum van 20 Wh en batterijen met een maximum van 100 Wh.

Moet ik getraind zijn om lithiumbatterijen te verzenden?

Ja. U moet getraind zijn en de vereiste regelgeving kennen. U kunt ook een persoon of bedrijf inschakelen om dit voor u te doen.

Vergeet niet dat regelgeving inzake het vermogen en de hoeveelheid cellen en batterijen die u kunt verzenden regelmatig verandert. Het is dus een goed idee om contact op te nemen met uw vervoerder voor de specifieke informatie die u nodig heeft.

Wat moet ik doen voordat ik de lithumcellen of -batterijen verpak?

Als het apparaat defect is, controleer dan of de lithiumbatterijen in het apparaat niet beschadigd zijn.

Controleer ook of de batterijen niet defect zijn en dat ze niet uitpuilen. Defecte batterijen kunnen in brand schieten en mogen niet vervoerd worden.

Hoe verpak ik de apparatuur?

  1. Houd u aan de regelgeving inzake gevaarlijke goederen. Dit betekent dat u stevige, kwalitatieve verpakkingen met vulmateriaal dient te gebruiken.
  2. Zorg ervoor dat de apparatuur veilig verpakt is zodat deze niet kan bewegen of onbedoeld ingeschakeld kan worden.
  3. Bevestig een niet-gevouwen lithiumetiket en een noodtelefoonnummer op het pakket (het lithiumetiket is alleen vereist voor pakketten met drie of meer elektronische apparaten).

Welke aanvullende voorzorgsmaatregelen moet ik nemen?

Voorkom dat cellen of batterijen in contact komen met geleidende materialen zoals metaal, want dit kan kortsluiting veroorzaken.

De apparatuur moet ook beschermd zijn tegen onbedoeld inschakelen. Bedek de aan- en uitschakelaar of maak een holte in de binnenste verpakking zodat de schakelaar niet onbedoeld geactiveerd wordt.

Apparaten met een kleine kans op oververhitting, zoals horloges of temperatuurloggers, kunnen tijdens het vervoer ingeschakeld zijn. Neem contact op met uw vervoerder voor informatie over wat u wel en niet ingeschakeld kunt verzenden.

Hoe vul ik de luchtvrachtbrief in?

Indien uw pakket drie of meer elektronische apparaten bevat, dient u ook het deel 'Nature and Quantity of Goods' op de luchtvrachtbrief in te vullen.

Indien u door de lucht verzendt, schrijft u in het Engels 'lithium ion batteries in compliance with Section two of PI 967' op de luchtvrachtbrief.

Als u nog vragen heeft over deze sectie van de luchtvrachtbrief, neem dan contact op met uw vervoerder.

Wat zijn de laatste stappen?

Zorg er ten slotte voor dat de zending goed verpakt, gemarkeerd en geëtiketteerd is. En voeg alle noodzakelijke documentatie voor gevaarlijke goederen toe.

Verzendvereisten en -documenten kunnen verschillen per vervoerder. Deze website is ontworpen om algemene informatie omtrent verzenden te geven. Als u niet zeker bent van de verzendvereisten die voor u van toepassing zijn, neem dan contact op met uw vervoerder. Bekijk de regels en regelgevingen van het land van verzending en aankomst, voordat u iets verstuurt. Deze informatie kunt u vinden op overheidswebsites.


Relevante onderwerpen