Hoe verzend ik gevaarlijke goederen?

Als u een item verzendt dat geclassificeerd wordt als een gevaarlijk goed, is het essentieel dat u zich houdt aan de regelgeving. Zo beperkt u het risico dat uw zending beschadigd raakt of schade toebrengt aan anderen of het milieu. Lees meer over het type verpakking, documenten en etiketten die vereist zijn voor het veilige transport van gevaarlijke goederen.

Moet ik getraind zijn om gevaarlijke goederen te verzenden?

Ja. Om gevaarlijke goederen te verzenden, moet u getraind zijn en de vereiste regelgeving kennen. U kunt ook een persoon of bedrijf inschakelen om de zending namens u voor te bereiden

Wat zijn de regels?

Deze regels geven aan welk type verpakking, documenten en etiketten vereist zijn voor het veilige transport van gevaarlijke goederen. Regels over het verzenden van gevaarlijke goederen verschillen per transportmethode, dus informeer bij uw vervoerder hoe uw goederen vervoerd worden.

Hoe bereid ik gevaarlijke goederen voor op verzending?

Het is uw verantwoordelijkheid als verzender om ervoor te zorgen dat gevaarlijke goederen correct zijn geclassificeerd, aangemeld, verpakt en zijn voorzien van het juiste label voor het land van oorsprong, de doorvoer en de bestemming. Als u de classificatie van uw goederen wilt weten, neem dan contact op met de fabrikant of leverancier.

We nemen bleekmiddel als voorbeeld. Dit is een product dat overal verkrijgbaar is, maar tijdens transport als gevaarlijk goed wordt geclassificeerd. Daarom zijn deze soorten goederen mogelijk gemarkeerd met waarschuwingen voor consumenten.

1. Gebruik de juiste doos

De doos die u gebruikt voor bleekmiddel dient over specificatiemarkeringen te beschikken, die bevestigen dat het getest is en gebruikt kan worden om gevaarlijke goederen te transporteren. De markering verschilt per klasse gevaarlijke goederen.

2. Verpak het product veilig.

Stop het bleekmiddel in een plastic tas, en plaats deze in de doos. Vul de lege ruimte op met vulmateriaal. Sluit de plastic tas af met een kabelbinder.

3. Plak de juiste etiketten op het pakket

Omdat bleekmiddel een bijtende stof is, is het belangrijk dat u een bijtende stof-etiket op de doos plakt.

4. Controleer de verpakking en documentatie

Nadat u de etiketten op de doos hebt geplakt, sluit u de doos goed af. Geef de documentatie voor gevaarlijke goederen aan de chauffeur als hij uw pakket komt ophalen.

Verzendvereisten en -documenten kunnen verschillen per vervoerder. Deze website is ontworpen om algemene informatie omtrent verzenden te geven. Als u niet zeker bent van de verzendvereisten die voor u van toepassing zijn, neem dan contact op met uw vervoerder. Bekijk de regels en regelgevingen van het land van verzending en aankomst, voordat u iets verstuurt. Deze informatie kunt u vinden op overheidswebsites.


Relevante onderwerpen