Wat zijn gevaarlijke goederen?

Gevaarlijke goederen zijn alle items en stoffen die, bij onjuiste behandeling of verpakking, de gezondheid, veiligheid, eigendommen of het milieu kunnen schaden. Er zijn negen categorieën van gevaarlijke goederen. Als u weet in welke categorie uw goederen vallen, krijgt u een beter beeld van hoe u ze moet verpakken, labelen en vervoeren.

Wat voor goederen worden als gevaarlijk beschouwd?

Een aantal van de goederen die geclassificeerd worden als gevaarlijke materialen zal u misschien verbazen, zoals spuitbussen, parfum, of alles dat lithiumbatterijen bevat, zoals mobiele telefoons of laptops.

Wat zijn de negen klassen gevaarlijke goederen?

Gevaarlijke goederen zijn verdeeld in negen klassen, plus een aantal subklassen. De klasse waarin uw product valt, heeft invloed op de manier van verpakken, etiketteren en vervoeren.

1. Explosieve stoffen en voorwerpen

(Zoals vuurwerk, lichtkogels, airbagmodules of gordelspanners)

2.1. Brandbaar gas

(Zoals campinggas of aerosols zoals deodorant, spuitverf, haarlak en spuitslagroom)

2.2. Niet-brandbaar gas

(Zoals gecomprimeerde zuurstof, stikstofoxide (lachgas) of koolzuurcilinders voor het koolzuurhoudend maken van water)

2.3. Giftig gas

(Zoals insectenspray of zuurstofdifluoride)

3.   Ontvlambare vloeistoffen

(Zoals oplosmiddelen, verf, nagellak of nagellakremover)

4.1. Brandbare vaste stoffen

(zoals lucifers)

4.2. Voor zelfontbranding vatbare

       stoffen

(zoals fosfor)

4.3. Stoffen die in contact met water

       brandbare gassen ontwikkelen

(zoals calciumcarbide)

5.1. Oxiderende stoffen

(zoals mest)

5.2. Organische peroxiden

(Zoals waterstofperoxide voor blonderen, tweecomponentenlijm of glasvezelreparatiesets)

6.1. Giftige stoffen

(Zoals pesticiden - zowel in vaste als vloeibare vorm)

6.2. Infectueuze stoffen

(Zoals bloedtests, weefselmonsters, celmonsters of biopsies voor medische trials)

7.   Radioactief materiaal

(Zoals rookmelders of medische isotopen)

8.   Bijtende stoffen

(zoals bleek of gootsteenontstopper)

9.   Overig

(Zoals magneten, lithiumbatterijen of droogijs)

Zijn mijn producten geclassificeerd als gevaarlijk goed?

Als u niet zeker weet of de items die u verzendt gevaarlijke goederen zijn, kunt u de fabrikant of leverancier vragen om een Veiligheidsinformatieblad (VIB). Als er een UN-nummer in hoofdstuk 14 staat, verzendt u gevaarlijke goederen.

Hoe kan ik ze veilig verzenden?

Lees onze pagina over hoe u gevaarlijke goederen verzendt. Uw vervoerder beschikt ook over alle informatie die u nodig heeft.

Verzendvereisten en -documenten kunnen verschillen per vervoerder. Deze website is ontworpen om algemene informatie omtrent verzenden te geven. Als u niet zeker bent van de verzendvereisten die voor u van toepassing zijn, neem dan contact op met uw vervoerder. Bekijk de regels en regelgevingen van het land van verzending en aankomst, voordat u iets verstuurt. Deze informatie kunt u vinden op overheidswebsites.


Relevante onderwerpen