Hoe verzend ik naar China?

Als u naar China verzendt, moet u er rekening mee houden dat de douaneprocedures strikt zijn en dat sommige goederen, zoals eten en cosmetica, zwaar gereguleerd zijn. Achterhaal daarom van te voren welke documenten u moet voorbereiden en of uw pakket verzonden wordt via versnelde of formele inklaring.

Welke documenten moet ik opgeven als ik naar China verzend?

De belangrijkste documenten zijn de luchtvrachtbrief, de handelsfactuur en de paklijst (indien u meerdere dozen verzendt). Gereguleerde goederen vereisten extra documenten. 

Vraag vooraf aan uw ontvanger in China welke andere documenten of certificaten mogelijk nodig zijn voor de goederen die u verzendt. Zonder deze documenten wordt uw zending mogelijk vastgehouden door de douane of zelfs teruggestuurd.

Handelsfactuur en luchtvrachtbrief

Alle informatie op de handelsfactuur moet juist zijn, in het Engels worden ingevuld en overeenkomen met de gegevens op de luchtvrachtbrief. 

De kosten op de handelsfactuur kunnen in iedere valuta zijn, maar doorgaans wordt de valuta gebruikt waarin de transactie heeft plaatsgevonden.

Paklijst voor grotere zendingen

Als u meerdere dozen verzendt of uw zending is zwaarder dan 100 kg, moet u een paklijst bijvoegen zodat de Chinese douaneautoriteiten de fysieke inspectie snel en eenvoudig kunnen uitvoeren. 

De lijst moet een nauwkeurige en duidelijke omschrijving geven van de pakketten en de inhoud daarvan. Dit omvat het aantal goederen, de verpakkingsmethode en het netto en bruto gewicht van iedere doos. Het moet ook ondertekend worden door de afzender of over een bedrijfsstempel beschikken.

Wat is een CCC-certificering?

Een China Compulsory Certification (CCC)-certificering is een veiligheids- en kwaliteitslabel voor gereguleerde goederen, zoals elektronica, die China binnenkomen voor gebruik of verkoop.

Wilt u controleren of uw product een CCC-certificering nodig heeft? Ga naar de Market Access Database van de Europese Commissie en selecteer 'China'. Voer de HS-code van uw product in voor een overzicht met de relevante vereisten. Als er een China Compulsory Certification vereist is, wordt dit vermeld op de pagina 'Procedures en formaliteiten'.

De CCC-certificering staat onder toezicht van de Certification and Accreditation Administration of the People’s Republic of China (CNCA). U kunt online voor de CCC-certificering registreren in het E-certsysteem voor inspecties en quarantaines in China. U kunt de certificering ook aanvragen via certificeringsbedrijven die inspecties, verificaties en tests uitvoeren in uw regio. Of neem contact op met FedEx China voor meer informatie.

Wat is CIQ?

Internationale zendingen die China binnenkomen, worden beheerd en geïnspecteerd door China Inspection and Quarantine (CIQ). Dit is een afdeling van de General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine (AQSIQ) van China. 

De CIQ werkt gescheiden van de Chinese douane om ervoor te zorgen dat de geïmporteerde goederen voldoen aan de Chinese regelgevingen, waaronder etiketterings-, verpakkings- en veiligheidsvereisten.

Als uw goederen goedgekeurd worden na de inspectie, wordt er een bestempeld inklaringsbewijs of een Entry Commodity Inspection Certificate bijgevoegd. De zending kan daarna doorverwezen worden naar de douane voordat deze wordt vrijgegeven. Er is mogelijk ook een Certificate of Inspection of Goods Inwards van de CIQ vereist voor douaneafhandeling.

Douaneafhandeling in China

De Chinese douane is de verkorte naam van de General Administration of Customs China (GACC). Nadat een zending geïnspecteerd is voor de CIQ, wordt het doorgestuurd naar de Chinese douane via versnelde of formele inklaring.

Snelle inklaring

Versnelde douane is een gestroomlijnd proces met weinig documentatie voor drie categorieën aan goederen: CAT A (documenten), CAT B (persoonlijke eigendommen, geschenken en online aankopen) en CAT C (monsters en items met weinig waarde).

Formele inklaring

Formele inklaring, ook wel CAT D inklaring, is bedoeld voor zendingen met goederen waarop invoerrechten zijn verschuldigd met een hoge waarde. Het kan ook gelden voor goederen die gereguleerd zijn of in bulk worden verzonden, zoals cosmetica, voedsel of speelgoed.

Versnelde en formele douaneafhandeling in China

 

Snelle inklaring

Formele inklaring

Verzendtypes en -waardes

 • CAT A - Documenten
  - Geen commerciële waarde- Gedeclareerde waarde van documenten moet gelijk zijn aan 1 USD of 7 CNY
   
 • CAT B - Persoonlijke eigendommen, geschenken, online aankopen of één item
  - Waarde is minder dan 1.000 CNY (800 CNY voor pakketten uit Hong Kong SAR (China), Macau SAR (Chin), Taiwan (China))
  - Waarde mag hoger zijn dan 1.000 CNY voor één item in een particuliere zending (bijv. een handtas) als dit wordt goedgekeurd door de douane. Btw van invoerrechten zijn nog steeds van toepassing.
   
 • CAT C - Goederen waarop geen invoerrechten zijn verschuldigd zoals monsters, producten met weinig waarde, reclamemateriaal
  - Geen commerciële waarde
  - Het totale bedrag van de btw en invoerrechten is minder dan 50 CNY
   
 • CAT C - Sommige goederen waarop invoerrechten zijn verschuldigd
  - De waarde is minder dan 5.000 CNY en de goederen zijn niet gereguleerd
  - De totale btw en invoerrechten zijn hoger dan 50 CNY
 • CAT D - Goederen waarop invoerrechten zijn verschuldigd waarvoor douanerechten gelden
  - De waarde is hoger dan 5.000 CNY
  - De waarde is minder dan 5.000 CNY, maar de goederen zijn gereguleerd

Verwerkingstijd van de douane

 • 24 uur of minder als alle documenten in orde zijn
 • Ten minste 24 uur vanaf ontvangst van complete en juiste verzenddocumenten

Vereiste documenten

 • Luchtvrachtbrief
 • Handelsfactuur
 • Voor zendingen van meerdere dozen: een paklijst
 • Voor online bestellingen: een betaalbewijs
 • Voor particuliere zendingen van CAT B: een kopie van de ID-kaart of paspoort van de ontvanger; 'persoonlijke artikelen' moeten vermeld worden in de omschrijving van de goederen op de handelsfactuur
 • Luchtvrachtbrief
 • Handelsfactuur
 • Paklijst
 • Extra documenten zijn vaak vereist (zie hieronder)

Moet ik extra documentatie opgeven voor douaneafhandeling in China?

Ja, extra documentatie is bijna altijd vereist voor formele inklaring in China. Hier volgt een lijst met extra documenten die mogelijk nodig zijn, afhankelijk van de zending:

 • Als de zending een aankoop is van een particulier (bijv. bestelling bij een webshop) – een betaalbewijs zoals een factuur of bon
 • Als de goederen gekocht zijn door de ontvanger bij de afzender – Een verkoopcontact als bewijs van de overeengekomen prijs, betaling en transactie
 • Als de goederen verzonden zijn voordat de ontvanger heeft betaald – Een aankooporder als bewijs dat de bestelling is geplaatst, zelfs als er nog niet is betaald
 • Voor producten die een CCC-certificering vereisen (bijv. elektronica – Een verklaring van overeenstemming waarin wordt bevestigd dat de goederen voldoen aan de Chinese standaarden en normen. Dit document is een voorwaarde voor de CCC-certificering en is vaak vereist voor douaneafhandeling.
 • Als u een complex product verzendt waarvoor gedetailleerde uitleg is vereist om de functie en samenstelling te begrijpen (bijv. mechanische onderdelen, medische apparaten of geneesmiddelen) – Een informatiepakket zoals de gegevensbladen of technische literatuur (vaak aangeduid als douanehandboek of E-handboek) met de informatie over het gebruik en samenstelling van het product. Met dit pakket kunnen de douaneautoriteiten de tariefcodes bepalen. 

Om vertragingen bij de douane te voorkomen, moet de ontvanger de vereiste documenten opsturen naar de afzender om bij de verzenddocumenten te voegen.

Chinese registratie en licenties voor formele inklaring

Er zijn ook een aantal documenten en licenties die altijd vereist zijn voor formele douane-inklaring in China. De belangrijkste zijn:

 • De ontvanger (importeur) moet geregistreerd staan bij de Chinese douane en moet zijn douaneregistratienummer (CR-nummer) opgeven voor de verzenddocumenten
 • De ontvanger moet beschikken over een bedrijfsvergunning voor import en export, uitgegeven door het Chinese Ministry of Commerce (MOFCOM), waarmee Chinese bedrijven international mogen verzenden 
 • De ontvanger moet de volmacht geven aan zijn inklaringsagent, hiermee is de agent geautoriseerd om namens de ontvanger te handelen
 • Als de verzonden goederen extra regelgevingen hebben in China (bijv. voedsel), dan moet de ontvanger een speciaal invoercertificaat kunnen voorleggen dat toegekend is door de relevante wettelijke autoriteit (bijv. het Ministry of Agriculture and Rural Affairs voor voedsel). Kijk hieronder voor een lijst met strikt gereguleerde goederen in China.

Welke goederen zijn strikt gereguleerd in China?

China heeft een vergunningssysteem om de import van gereguleerde goederen te controleren en te beheren. Deze producten hebben vaak speciale invoerlicenties en extra documentatie of certificaten nodig Het is daarom belangrijk om de Chinese regelgevingen te controleren die van toepassing zijn op uw product voordat u verzendt, omdat deze regelmatig gewijzigd worden.

Strikt gereguleerde goederen in China zijn:

 • Medische apparaten
 • Voorverpakt eten
 • Dierlijke producten
 • Plantaardige producten
 • Biologische producten
 • Cosmetica
 • Drugs en medicijnen
 • Producten met batterijen
 • Speelgoed
 • Verf
 • Wijn
 • Landbouwproducten
 • Bioscoopfilms, beta tapes en audio/video-publicaties
 • Commerciële publicaties (boeken of tijdschriften met een ISBN)
 • Zendingen met houten verpakkingen
 • Bepaalde elektronica en machines
 • Gebruikte elektronica en machines (voor bepaalde elektronische en mechanische afvalproducten bekend als 'overzees vuil' geldt een importverbod in China)
 • Artikelen voor tentoonstellingen en andere zendingen met tijdelijke import garanties (TIB) die op weg zijn naar hun oorspronkelijke locatie vereisen een borg voor de import zodat de Chinese douane tijdelijke toegang kan verlenen
   

Wilt u gereguleerde goederen verzenden naar China? Bekijk de onderstaande lijst voor welke documenten u nodig heeft.

Welke producten verzendt u naar China?

Wat zijn de algemene vereisten voor het verzenden van kleding naar China?

 • Als de zending verwerkt wordt via de versnelde inklaring (CAT B) als persoonlijke eigendommen of een online aankoop van een particulier – zijn er geen beperkingen behalve dat de totale waarde beperkt is tot 1.000 CNY en de kleding alleen voor persoonlijk gebruik is. Commercieel gebruik of doorverkoop is niet toegestaan
 • Als de zending verwerkt wordt via de formele inklaring (CAT D) – moeten sommige kledingstukken (bijv. spijkerbroeken), afhankelijk van de HS-code, geïnspecteerd worden door de CIQ. De goederen worden gecontroleerd op naleving van juiste etikettering en chemische behandeling

Welke documenten moet de afzender opgeven?

Welke documenten moet de ontvanger opgeven?

Voor zendingen met kleding naar particulieren – een ondertekende brief waarin wordt uitgelegd dat de kleding voor persoonlijk gebruik is en een kopie van het paspoort of de ID-kaart van de ontvanger

Wat zijn de algemene vereisten voor het verzenden van biologische stoffen naar China?

 • Er moet een speciale importvergunning van de AQSIQ (China's General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine) verkregen worden door de ontvanger voordat de zending aankomt
 • Andere noodzakelijke documenten vereist om biologische stoffen naar China te verzenden, worden bepaald door het type biologische stof dat verzonden wordt en de bijbehorende HS-code

Welke documenten moet de afzender opgeven?

De afzender moet het volgende aanleveren:

 • Een luchtvrachtbrief
 • Een handelsfactuur
 • Een paklijst
 • Een Veiligheidsinformatieblad (VIB) – met informatie over chemische stoffen, de potentiële gevaren en relevante behandelingsinstructies. Het VIB is ook vereist voor chemische stoffen die gebruikt worden om biologische stoffen te bewaren, omdat ze mogelijk geclassificeerd worden als gevaarlijke goederen

Welke documenten moet de ontvanger opgeven?

 • Bewijs van de speciale importvergunning van de AQSIQ

Wat zijn de algemene vereisten voor het verzenden van cosmetica naar China?

 • Als de zending in aanmerking komt voor versnelde inklaring zijn er geen speciale beperkingen, maar de zending mag het waardelimiet van CAT B voor persoonlijke eigendommen of online aankopen niet overschrijden

Voor zendingen die verwerkt worden via formele inklaring (CAT D) moet er aan extra vereisten worden voldaan:

 • De ontvanger moet het product registreren bij de veiligheidsafdeling voor drugs van de Chinese State Administration for Market Regulation (SAMR)
 • Buitenlandse fabrikanten en exporteurs moeten geregistreerd zijn bij de AQSIQ voordat ze verzenden
 • Het cosmetische product moet een etiket hebben in het Chinees dat overeenkomt met de Chinese GB-normen en goedgekeurd is door de CIQ

Welke documenten moet de afzender opgeven?

Welke documenten moet de ontvanger opgeven?

 • Bewijs van de bovenstaande algemene vereisten

Wat zijn de algemene vereisten voor het verzenden van eten naar China?

 • Als de zending in aanmerking komt voor versnelde inklaring zijn er geen speciale beperkingen, maar de zending mag het waardelimiet van CAT B voor persoonlijke eigendommen of online aankopen niet overschrijden.

Voor zendingen die verwerkt worden via formele inklaring (CAT D) moet er aan extra vereisten worden voldaan:

 • De ontvanger moet de voedselproducten registreren bij het Ministry of Agriculture and Rural Affairs van China
 • Buitenlandse fabrikanten en exporteurs moeten geregistreerd zijn bij de AQSIQ voordat ze verzenden
 • Het voedselproduct moet een etiket hebben in het Chinees dat overeenkomt met de Chinese GB-normen en goedgekeurd is door de CIQ

Welke documenten moet de afzender opgeven?

Welke documenten moet de ontvanger opgeven?

 • Bewijs van de bovenstaande extra vereisten

Welke documenten moet de afzender opgeven?

Voor business-to-business-zendingen met melkpoeder voor zuigelingenvoeding, moet de afzender de volgende documenten verstrekken: 

 • Een certificaat van herkomst
 • Een Sanitary Inspection Certificate
 • Bewijs van CIQ-goedkeuring – fabrikanten en exporteurs van buitenlandse melkpoeder moeten zich registreren bij de CIQ en moeten goedkeuren krijgen van de CIQ voordat ze hun producten mogen verzenden

Welke documenten moet de ontvanger opgeven?

Voor zendingen met melkpoeder naar particulieren moet de ontvanger de volgende documenten verstrekken:

 • Een ondertekende brief waarin wordt uitgelegd dat de melkpoeder voor persoonlijk gebruik is
 • Een kopie van het paspoort of de ID-kaart van de ontvanger

Voor business-to-business-zendingen met melkpoeder, moet de ontvanger de volgende documenten verstrekken: 

 • Een etiketcertificering voor etenswaren
 • Application of Import/Export Special Articles for Verification of Health and Quarantine

Welke waarde mag een zending hebben?

 • Zendingen met melkpoeder naar particulieren is beperkt tot zes bussen (maximaal 900 g per stuk) en/of een totale waarde van 1.000 CNY. Dit is alleen bedoeld voor persoonlijk gebruik. Commercieel gebruik of doorverkoop is niet toegestaan.
 • Business-to-business-zendingen met melkpoeder die geen waardelimiet hebben

Wat zijn de algemene vereisten voor het verzenden van speelgoed naar China?

 • Speelgoed dat verzonden wordt naar China, naar zowel particulieren als bedrijven, moet een CCC-certificering of een verklaring van overeenkomst hebben

Welke documenten moet de afzender opgeven?

Welke documenten moet de ontvanger opgeven?

Voor zendingen met speelgoed naar particulieren moet de ontvanger de volgende documenten verstrekken:

 • Een ondertekende brief waarin wordt uitgelegd dat het speelgoed voor persoonlijk gebruik is
 • Een kopie van het paspoort of de ID-kaart van de ontvanger

Voor business-to-business-zendingen met speelgoed, moet de ontvanger de volgende documenten verstrekken: 

 • Een Entry Commodity Inspection Certificate van de CIQ

Welke waarde mag een zending hebben?

 • Zendingen van speelgoed naar particulieren zijn beperkt tot een totale waarde van 1.000 CNY en mogen alleen voor persoonlijk gebruik bedoeld zijn. Commercieel gebruik of doorverkoop is niet toegestaan
 • business-to-business-zendingen met speelgoed van hebben geen waardelimiet

Verschillende vervoerders hebben verschillende vereisten

Opmerking: verzendvereisten en -documenten kunnen verschillen per vervoerder. De informatie op deze pagina is gebaseerd op de verzendvereisten van FedEx. Deze richtlijnen zijn zo algemeen mogelijk. Andere vervoerders kunnen echter verschillende procedures volgen. Als u niet zeker bent van de verzendvereisten die voor u van toepassing zijn, neem contact op met uw vervoerder.


Relevante onderwerpen