Hoe verzend ik naar Zuid-Korea?

Als u naar Zuid-Korea verzendt, is het van belang dat u uw papieren op orde heeft en dat u de verschillende procedures voor douaneafhandeling begrijpt. Het is ook belangrijk om te weten dat u een PCCC (Personal Customs Clearance Code) nodig heeft voor de afhandeling van alle B2C-zendingen.

Japanse stadsstraten

1. Welke documenten heb ik nodig als ik naar Zuid-Korea verzend?

U heeft zoals bij alle internationale zendingen een luchtvrachtbrief en een handelsfactuur nodig. Als het land van waaruit u de zending verzendt een handelsovereenkomst met Zuid-Korea heeft, dan heeft u mogelijk een preferentiële verklaring nodig om te kunnen profiteren van de verlaagde douanerechten. 

Handelsfactuur

Om onnodige vertragingen bij de douane te voorkomen, is het belangrijk om een handelsfactuur op te geven met een duidelijke omschrijving van de producten en de gegevens van zowel de afzenders als de ontvanger.

Alle informatie op de handelsfactuur moet juist zijn en in het Engels worden ingevuld. Zorg ervoor dat u een gedetailleerde omschrijving van het product geeft, en ook de naam van het product, de bijbehorende HS-code en het land van herkomst.

Handelsfacturen voor B2C-zendingen moeten ook de contactgegevens van de ontvanger en hun Personal Customs Clearance Code (PCCC) bevatten.

Alle waarden moeten in USD zijn. U moet ook de prijs per item vermelden en het exacte aantal items dat verzonden wordt. Let erop dat er geen spelfouten of onjuiste afkortingen op de documenten staan, omdat dit voor vertragingen kan zorgen.

2. Preferentiële verklaring

Dit document verifieert waar een product is gemaakt. Het is vereist wanneer u aanvraag doet voor verlaagde douanerechten op basis van een vrijhandelsovereenkomst van Zuid-Korea. Het kan uitgegeven worden door de producent, fabrikant of exporteur.

Voeg deze verklaring toe aan de handelsfactuur of andere documenten met betrekking tot de goederen. De informatie is alleen geldig als deze in een standaard template wordt verstrekt, zoals hieronder.

De exporteur van de producten vermeld in dit document (Customs Authorisation No. ______①) verklaart dat, tenzij anders vermeld, deze producten afkomstig zijn uit …………………….②. 

Plaats …………………………………………………………………………………..
Datum....………………………………………………………………………………….
Handtekening van exporteur.
De naam van de persoon die de verklaring ondertekent 


① Nummer van goedgekeurde exporteur (voor producten boven de € 6.000) Anders kan dit onderdeel worden weggelaten.
② Land van herkomst

3. Wat is het Customs Authorisation-nummer van de exporteur?

Het is een uniek identificatienummer dat toegewezen wordt aan exporteurs door de bevoegde autoriteit van het land van export.

4. Wat is een Personal Customs Clearance Code (PCCC) en hoe krijg ik er een?

Het is een nummer van 12 cijfers met een 'P' aan het begin dat wordt uitgegeven aan inwoners door de autoriteiten van Zuid-Korea. Met een PCCC kunnen personen zendingen inklaren bij de douane, van en naar het land.

Inwoners van Zuid-Korea kunnen online een PCCC genereren of ze kunnen het nummer aanvragen bij het douanekantoor. Buitenlanders die in Zuid-Korea wonen, mogen hun nationaliteits- en paspoortnummer gebruiken in plaats van een PCCC.

5. Handelsovereenkomsten van Zuid-Korea

Met (vrij)handelsovereenkomsten kunnen bedrijven en particulieren van aangesloten landen profiteren van verlaagde douanetarieven en/of vereenvoudigde procedures. Vanaf februari 2020 heeft Zuid-Korea handelsovereenkomsten met 25 landen en gebieden – er wordt op dit moment nog onderhandeld over meer overeenkomsten.

De drie grootste vrijhandelsovereenkomsten (FTA) zijn met:

 • De EU (EU FTA)
 • De VS (KORUS FTA)
 • China (KR-CN FTA)

U kunt gedetailleerde informatie vinden over alle handelsovereenkomsten van Zuid-Korea en alle vereiste documenten in de database van het International Trade Center.

6. Welke producten moeten gecertificeerd worden voor Zuid-Korea?

Als u voedsel, cosmetica, geneesmiddelen, voedingssupplementen, medische apparaten of elektronica importeert, moeten ze gecertificeerd worden bij de Zuid-Koreaanse autoriteiten. Niet-gecertificeerde producten kunnen in beslag genomen worden door de douane en de importeur kan een boete krijgen.

Wanneer een zending Zuid-Korea binnenkomt, wordt het bij de douane ingeklaard door een formele of informele procedure. Dit is afhankelijk van de waarde van de verzonden goederen en enige regelgevingen die van toepassing kunnen zijn.

7. Informele inklaring

Informele inklaring is een eenvoudige en snelle douaneprocedure waarbij geen inklaringsagent of extra documentatie nodig is. Zuid-Korea heeft twee soorten informele inklaringsprocedures: Informeel A en Informeel B. Hoewel beide procedures vereenvoudigd zijn, is het alleen bij Informeel A mogelijk om goederen belastingvrij te importeren.

8. Formele inklaring

Formele inklaring of vrachtmodus wordt gebruikt voor waardevolle, bulk of gereguleerde goederen. Het proces vereist betaling vooraf van de douanerechten, extra documentatie en een inklaringsagent om het inklaringsproces te overzien. De ontvanger kan ervoor kiezen om zijn eigen inklaringsagent te gebruiken of een agent van de vervoerder.

9. Informele en formele douaneafhandeling in Zuid-Korea

 

Informele inklaring A

Informele inklaring B

Formele inklaring

In aanmerking komende zendingen en waarden

 • Monsters of items voor persoonlijk gebruik met een waarde tot en met 150 USD (of 200 USD voor goederen afkomstig uit de VS)
 • Gereguleerde goederen zijn niet toegestaan
 • Goederen met een waarde hoger dan 150 USD (of 200 voor goederen afkomstig uit de VS), maar lager van 2.000 USD
 • Elektronica wanneer er meer dan één item per persoon wordt verzonden
 • Gereguleerde goederen
 • Goederen met een waarde boven de 2000 USD
 • Elektronica wanneer er meer dan één item per persoon wordt verzonden
 • Gereguleerde goederen

Verwerkingstijd van de douane

 • Doorgaans dezelfde dag
 • Gemiddeld een dag of twee als de verzenddocumenten juist en volledig zijn ingevuld
 • Gemiddeld een dag of twee als de verzenddocumenten juist en volledig zijn ingevuld

Vereiste documenten

 • Luchtvrachtbrief
 • Handelsfactuur
 • Een Personal Customs Clearance Code (PCCC) of de geboortedatum van de importeur
 • Luchtvrachtbrief
 • Handelsfactuur
 • Een Personal Customs Clearance Code (PCCC) of persoonsnummer (RRN)
 • Preferentiële verklaring indien de FTA van toepassing is
 • Gereguleerde goederen vereisen mogelijk extra documentatie. Bekijk de onderstaande productspecifieke lijst voor meer informatie.
 • Luchtvrachtbrief
 • Handelsfactuur
 • Een Personal Customs Clearance Code (PCCC) of persoonsnummer (RRN)
 • Preferentiële verklaring indien de FTA van toepassing is
 • Gereguleerde goederen vereisen mogelijk extra documentatie. Bekijk de onderstaande productspecifieke lijst voor meer informatie.

10. Welke producten verzendt u naar Zuid-Korea?

Als u gereguleerde goederen verzendt, kunt u de onderstaande lijst bekijken voor een gedetailleerde gids over welke documenten u nodig heeft.

Wat zijn de algemene vereisten voor het verzenden van medicatie?

Als u farmaceutische producten importeert, moet u niet vergeten om de algemene stofnaam, de aandoeningen die behandeld moeten worden en de aanbevolen dosering te vermelden. Als u geneesmiddelen met voorschrift verzendt, moet u niet vergeten een kopie van het voorschrift bij de zending te voegen.

Import van medicijnen en gezondheidssupplementen voor persoonlijk gebruik is beperkt tot:

 • Medicatie: zes flessen (of een dosering van drie maanden)
 • Viagra en andere geneesmiddelen met mogelijk risico van overdosering: hoeveelheden volgens het voorschrift
 • Gezondheidssupplementen: zes flessen

Zendingen met onbewerkte materialen of producten voor klinische studies moeten goedgekeurd worden door de Korea Pharmaceutical Traders Association (KPTA).

Ook hebben goederen die geïmporteerd worden voor de goedkeuring van het Ministry of Food and Drug Safety (MFDS) een importvergunning nodig die gevalideerd is door het MFDS.

De volgende items vereisen altijd formele inklaring:

 •  Medicatie en voedselsupplementen met componenten die gemaakt zijn van soorten die onder CITES vallen
 • Items die verboden zijn door de KPTA, maar ondersteund worden door een geldig MFDS-certificaat

Welke documenten moet de afzender opgeven?

Welke documenten moet de ontvanger opgeven?

Als u medicatie importeert, kan de afzender mogelijk gevraagd worden om een productlicentie in te dienen met goedkeuring van de KPTA. Gezondheidssupplementen met een certificering van het MFDS.

Wat zijn de algemene vereisten voor het verzenden van medische apparaten?

Import van medische producten wordt gereguleerd door de Korean Medical Service Act. Het vereist dat importeurs in het bezit zijn van een zakelijke importvergunning met goedkeuring van het Ministry of Food and Drug Safety (MFDS).

Het is mogelijk dat u wordt vrijgesteld van importregelingen als u het volgende importeert:

 • Een medisch apparaat dat u in het buitenland heeft gebruikt en moet blijven gebruiken in Zuid-Korea
 • Gelicentieerde buitenlandse producten die niet vervangen kunnen worden door een Zuid-Koreaans alternatief en niet gecertificeerd zijn in Zuid-Korea
 • Een apparaat dat gebruikt wordt voor een spoedpatiënt in overeenstemming met Artikel 2 van de Emergency Medical Service Act in Zuid-Korea.

Als een apparaat naar Zuid-Korea is gebracht voor een beperkte tijd, kan de afzender vrijstelling van rechten aanvragen onder tijdelijke import. Deze vrijstelling kan worden aangevraagd bij de Zuid-Koreaanse douane.

Welke documenten moet de afzender opgeven?

Welke documenten moet de ontvanger opgeven?

Wat zijn de algemene vereisten voor het verzenden van elektronica?

De import van elektronische apparaten naar Zuid-Korea is strikt gereguleerd.

Het is belangrijk om te weten dat alleen individuele aankopen met een maximum van één item per persoon in aanmerking komen voor een informele inklaringsprocedure. Tenzij de ontvanger een invoercertificaat heeft.

Welke documenten moet de afzender opgeven?

Welke documenten moet de ontvanger opgeven?

Als u elektronica voor persoonlijk gebruikt importeert, moet u de reden voor import duidelijk vermelden als persoonlijk gebruik en moet u een Personal Customs Clearance Code (PCCC) opgeven bij de douane.

Voor gelicenseerde importeurs en individuen die meer dan één item importeren, moet u: 

 • Een Electrical Appliances Safety Certificate opgeven
 • Een goedkeuring voor import aanvragen via het e-douanesysteem UNI-PASS

Welke documenten moet de afzender opgeven?

Welke documenten moet de ontvanger opgeven?

 • Veiligheidsinformatieblad (VIB)
 • Verklaring van chemische stoffen

Als het product geclassificeerd is als een gevaarlijke chemische stof, moet u niet vergeten om een importvergunning van de lokale milieudienst toe te voegen.

Verzendvereisten en -documenten kunnen verschillen per vervoerder. Deze website is bedoeld om algemene informatie omtrent verzenden te geven. Als u niet zeker bent van de verzendvereisten die voor u van toepassing zijn, neem contact op met uw vervoerder. Bekijk de regels en voorschriften van het land van verzending en aankomst, voordat u iets verstuurt. Deze informatie kunt u vinden op overheidswebsites.


Relevante onderwerpen