Czym jest świadectwo pochodzenia?

Świadectwo pochodzenia to dokument potwierdzający kraj pochodzenia towaru. Wskazuje, gdzie wyprodukowano, zmontowano lub przetworzono dany produkt. Zazwyczaj wymagane jest przez urząd celny danego kraju w celu przeprowadzenia odprawy celnej importowanych towarów.

Dlaczego potrzebne jest świadectwo pochodzenia towaru?

Niekiedy, wysyłając towary za granicę, nadawca musi uzyskać dla nich świadectwo pochodzenia.

Świadectwo pochodzenia jest często konieczne, gdy z powodów ekonomicznych, politycznych lub środowiskowych, służby muszą znać kraj pochodzenia towarów. Może się to zdarzyć w sytuacji, w której obowiązują na dany towar kontyngenty importowe, bojkoty lub środki antydumpingowe.

W przypadku transportu pomiędzy państwami związanymi umową handlową organy celne mogą stwierdzić na podstawie świadectwa pochodzenia, czy dane towary rzeczywiście podlegają obniżonym cłom importowym lub podatkom.

Świadectwo pochodzenia należy również dołączyć do niektórych produktów zwierzęcych i roślinnych objętych postanowieniami konwencji CITES.

Jak dowiedzieć się, czy potrzebne jest świadectwo pochodzenia?

Takie informacje można uzyskać od lokalnej izby handlowej.

Jak uzyskać świadectwo pochodzenia towaru?

Możesz złożyć wniosek w miejscowej izbie handlowej — należy jednak pamiętać, że do każdej wysyłki należy dołączyć oddzielny dokument.

W niektórych krajach wniosek o świadectwo pochodzenia możesz złożyć online. W innych należy wypełnić standardowy formularz wniosku o świadectwo pochodzenia, który następnie należy złożyć w miejscowej izbie handlowej, gdzie zostanie on ostemplowany i zatwierdzony.

Procedura ubiegania się o świadectwo pochodzenia może być skomplikowana, w związku z czym można ją zlecić przedstawicielowi, na przykład firmie spedycyjnej.

Pamiętaj, że niektóre kraje wymagają poświadczenia świadectwa przez ambasadę lub Ministerstwo Spraw Zagranicznych, co może wydłużyć czas oczekiwania.

Jakie są rodzaje świadectw?

Istnieją dwa rodzaje świadectw pochodzenia towaru:

Niepreferencyjny świadectwo pochodzenia

Wystawiane dla towarów, które nie należą do żadnej specjalnej kategorii w kraju pochodzenia. Dokument stwierdza jedynie kraj pochodzenia towarów.

Preferencyjne

Wystawiane w przypadku przesyłek pomiędzy państwami związanymi umową handlową. Stanowi dowód, że dane towary podlegają obniżonym opłatom importowym.

Które kraje wymagają dostarczenia świadectwa pochodzenia towaru?

Każdy kraj może zażądać świadectwa pochodzenia dla dowolnego towaru. Aby dowiedzieć się, czy taki dokument jest wymagany, należy zwrócić się do miejscowej izby handlowej.

Niektóre międzynarodowe relacje handlowe, w przypadku których często wymagane jest świadectwo pochodzenia:

 • Wysyłka z Unii Europejskiej do kraju z podpisaną umową handlową UE — skorzystaj z dokumentu EUR.1 lub EUR-MED.
 • Wysyłka pomiędzy Kanadą, Stanami Zjednoczonymi i Meksykiem — skorzystaj ze świadectwa pochodzenia NAFTA.
 • Wysyłka pomiędzy Stanami Zjednoczonymi, Ameryką Centralną i Dominikaną — skorzystaj ze świadectwa pochodzenia CAFTA-DR.
 • Wysyłka do niektórych krajów na Bliskim Wschodzie i w Afryce — świadectwo pochodzenia jest często wymagane.
 • Wysyłka do niektórych krajów w Azji, takich jak Chiny, Indie, Malezja czy Singapur — świadectwo pochodzenia jest często wymagane

Jakie informacje muszę podać we wniosku o świadectwo pochodzenia?

 • Nazwę oraz dane kontaktowe eksportera
 • Nazwę i dane kontaktowe producenta (jeśli są inne niż eksportera)
 • Nazwę oraz dane kontaktowe odbiorcy
 • Klarowny opis towarów zawierający kod HS, ilość i masę towarów
 • Kraj pochodzenia
 • Numer lotniczego listu przewozowego 
 • Środek transportu i szczegóły trasy (opcjonalne)
 • Uwagi (opcjonalne)
 • Numery i daty faktur handlowych (opcjonalne)

Powiązane tematy