Jak wypełnić fakturę handlową

W przypadku międzynarodowego przewozu towarów faktura handlowa jest jednym z najważniejszych dokumentów. Zawiera ona kluczowe informacje dla służb celnych konieczne do przeprowadzenia odprawy celnej towarów. Dlatego tak ważne jest jej prawidłowe wypełnienie z wykorzystaniem właściwych informacji.

Czym jest faktura handlowa?

Faktura handlowa jest ważnym dokumentem potrzebnym do wysyłki międzynarodowej. Zawiera ona informacje przeznaczone dla służb celnych, na podstawie których mogą one ocenić, czy towary można wywieźć z kraju lub wwieźć na jego teren, a także stwierdzić, czy wymagane są jakiekolwiek kontrole. Pomaga również określić wysokość należnego cła i podatku.

Do każdej przesyłki musi być dołączona odrębna faktura handlowa.

Jakie informacje muszę podać?

Najlepiej, jeśli faktura jest wydrukowana na papierze firmowym. Zawarte w niej informacje muszą być w języku angielskim i obejmować dane firmy, takie jak adres, dane kontaktowe oraz numer identyfikacji podatkowej. Należy na niej również umieścić takie same dane dotyczące odbiorcy.

Powód eksportu

Należy podać powód wysyłki towarów — w celach handlowych lub jako prezent?

Data i numer przesyłki

Numer przesyłki to numer nadawany przez przewoźnika, który czasami bywa nazwany numerem lotniczego listu przewozowego. Można też dodać numer faktury i zamówienia dla celów administracyjnych, ale nie są to dane istotne dla władz celnych.

Incoterms®

Zawiera informacje o tym, kto odpowiada za paczkę podczas transportu. Dodatkowe informacje dostępne są na naszej stronie Incoterms® . 

Opis towarów

Dokładnie opisz swoje towary. Na przykład, zamiast „ubranie” należy napisać „koszulki męskie 80% bawełna, 20% poliester”. Nie podawaj firmowych kodów produktów jako opisu towarów. Jeśli paczka zawiera produkty firmowe, podaj markę oraz numer modelu. Aby dowiedzieć się więcej o tworzeniu przejrzystego opisu towarów, zapoznaj się z naszym filmem i poradnikiem. 

Ilość produktów

Jeśli wysyłasz różne produkty, podaj ilość każdego z nich, stosując odpowiednią jednostkę miary. Na przykład, ilość części i przedmiotów zazwyczaj podawana jest w sztukach, ilość butów w parach, ilość płynów w litrach, a ilość produktów sypkich w jednostkach masy.

Kod ujednoliconej taryfy celnej (HS)

To kod, na podstawie którego organy celne wiedzą, jaki rodzaj towarów przesyłasz. Pomaga on również obliczyć wysokość należnego cła i podatku. Dodatkowe informacje znajdziesz na naszej stronie poświęconej kodom HS

Deklarowana wartość

Podaj rzeczywistą wartość przesyłki. Powinna być to cena rynkowa produktów w odpowiedniej walucie. Jeśli wartość będzie mało prawdopodobna, urząd celny może zażądać od Ciebie lub Twojego odbiorcy dokumentów potwierdzających wartość zdeklarowaną na fakturze. Dodatkowe informacje na temat deklarowania wartości towarów dostępne są w naszym filmie i poradniku poświęconym tej tematyce.  

Koszty ubezpieczenia

Na fakturze handlowej może być konieczne wyszczególnienie kosztów transportu i ubezpieczenia jako oddzielnych pozycji. W przeciwnym razie urząd celny sam obliczy te wartości, co może prowadzić do naliczenia większych opłat.

Kraj pochodzenia

Jest to miejsce wyprodukowania towarów. Może być ono inne niż kraj nadania wysyłki.

Waga

Należy podać masę NETTO i BRUTTO. Masa BRUTTO to masa NETTO wraz z masą opakowania.

Na koniec pamiętaj, aby podpisać dokument.

Ta strona ma na celu dostarczenie ogólnych informacji na temat wysyłki. Jeśli nie masz pewności jakie wymagania obowiązują w przypadku Twojej wysyłki, skontaktuj się z przewoźnikiem. Przed wysyłką zapoznaj się z przepisami i zasadami obowiązującymi w kraju nadania i w kraju docelowym przesyłki. Informacje te znajdziesz na stronach rządowych.


Powiązane tematy