Jak obliczane są opłaty celne i podatki?

Organy celne pobierają cła i podatki za towary przywożone do kraju lub z niego wywożone. Dowiedz się, jaka jest różnica pomiędzy cłami i podatkami, z czego wynikają i jak są obliczane.

Jaka jest różnica pomiędzy cłami a podatkami?

W branży transportowej pojęcia „cła” i „podatki” są często mylone. Warto dowiedzieć się, co faktycznie oznaczają.

 • Czym są cła? Cła to rodzaj podatku od towarów przekraczających granice, pobieranego przez urząd celny jako dochody publiczne, a także w celu ochrony przemysłu krajowego.
  • Jakie są rodzaje ceł? Powszechne przykłady to cła antydumpingowe, taryfy handlowe, cła eksportowe oraz podatki akcyzowe. Najczęściej pobierane są w formie opłat celnych przywozowych, obowiązujących dla towarów wwożonych do kraju.
  • Kto płaci cła? Większość opłat celnych płaci importer. Cła eksportowe są opłacane przez eksportera.

 • Czym są podatki? To opłaty na rzecz państwa, którymi objęte są zakupione towary przywożone do kraju (towary importowane). Nawet jeśli towary zostały zakupione za granicą, ten podatek konsumpcyjny jest naliczany i pobierany przez urząd celny, gdy produkty są wwożone do kraju. 
  • Jakie są rodzaje podatków? Podatek od sprzedaży, wartości dodanej, podatek od towarów i usług to w praktyce to samo świadczenie różniące się nazwą i stawką zależną od kraju. Stawki podatku, które mogą wynosić 0%, 10%, 20% i więcej, są uzależnione od państwa i produktu. 
  • Kto płaci podatki? Świadczenia te zazwyczaj obciążają importera. 

Najważniejsza różnica pomiędzy cłami i podatkami polega na tym, że cła to rodzaj podatków pobieranych od towarów przywożonych do kraju lub wywożonych z niego, podczas gdy podatki to należności naliczane przy niemal każdym zakupie. Oba typy opłat składają się na całkowite koszty importu i eksportu produktów.

Z czego wynika wysokość ceł i podatków? 

Wysokość opłat celnych i podatków naliczonych za przesyłkę zależy od kilku czynników: 

 • Kod HS, który pozwala ustalić typ produktu. Na podstawie tego kodu towaru służby celne mogą szybko ustalić, co jest wysyłane, i naliczyć odpowiednie podatki, cła oraz zastosować przepisy. 
 • Wartość towarów, w tym opłaty transportowe i ubezpieczeniowe, pozwala służbom celnym ustalić wysokość ceł i podatków oraz odprawić przesyłkę. W związku z tym należy bezwzględnie podać prawidłową wartość na fakturze handlowej
 • Opis towarów na fakturze handlowej zawierający ich miejsce docelowe oraz kraj produkcji. Aby upewnić się, że towary zostaną poprawnie sklasyfikowane, należy zadbać o zgodność kodu HS i opisu towarów.
 • Międzynarodowe umowy handlowe pomiędzy państwami mogą wpływać na wysokość podatków i ceł naliczanych dla danej przesyłki. Jeśli towary wysyłane są pomiędzy krajami, które mają podpisaną umowę handlową, mogą być zwolnione z opłat lub być objęte obniżonymi stawkami.
 • Zasady Incoterms® na fakturze handlowej wskazują, kto zgodnie z umową pomiędzy nadawcą a adresatem, opłaca koszty wysyłki, w tym podatki i cła.

W jaki sposób służby celne obliczają cła i podatki?

Aby ustalić wysokość ceł i podatków, organy celne wykorzystują informacje podane na fakturze handlowej i innych istotnych dokumentach. Z tego powodu należy pamiętać, aby na fakturze handlowej podać dane, takie jak kod HS oraz dokładna wartość towarów.

Jeśli informacje będą niekompletne, cła i podatki naliczone przez urząd celny mogą być wyższe niż powinny.

Jak obliczyć należności celne przywozowe

Najpierw musisz sprawdzić procentową stawkę cła dla wysyłanych towarów. Stawka ta różni się w zależności od kraju, do którego wysyłane są produkty. 

Aby ustalić stawkę, należy przejść do strony urzędu celnego lub taryf handlowych w witrynie rządowej kraju przeznaczenia. Wyszukując stawkę, zazwyczaj wystarczy podać kod HS lub opis produktu. Na przykład procentowa stawka cła lub taryfa handlowa dla koszulek żeńskich przywożonych do Wielkiej Brytanii ze Stanów Zjednoczonych wynosi 12%.  

Po wyszukaniu stawki można obliczyć cło za przesyłkę. W tym celu należy zsumować wartość towarów, koszty transportu, ubezpieczenie i wszystkie dodatkowe koszty, a następnie pomnożyć uzyskaną wartość przez stawkę cła. Wynik to wysokość cła, jaką trzeba zapłacić służbom celnym za przesyłkę.

Niektóre kraje stosują inne metody obliczania stawek, dlatego wato to sprawdzić w witrynie rządowej lub u przewoźnika.

Jak obliczyć podatek?

Najpierw sprawdź stawki podatku od towarów i usług (VAT) obowiązujące w kraju, do którego wysyłasz przesyłkę. Na przykład w Wielkiej Brytanii są trzy poziomy VAT: 0%, 5% i 20%, które obowiązują w przypadku większości towarów i usług. Dla koszulek żeńskich wysyłanych do Wielkiej Brytanii stosuje się stawkę 20%, ponieważ odzież dla dorosłych objęta jest standardową stawką VAT.

Aby obliczyć podatek VAT od przesyłanych towarów, należy zsumować ich wartość, koszty transportu, ubezpieczenie, cło przywozowe i wszelkie inne koszty. Następnie należy pomnożyć uzyskaną wartość przez stawę VAT stosowaną w kraju przeznaczenia. Wynik to wysokość podatku VAT, jaki trzeba zapłacić służbom celnym za przesyłkę.

Kiedy muszę zapłacić cła i podatki za przesyłkę?

Zazwyczaj opłaty należy uregulować zanim zostanie zakończona odprawa celna towarów w kraju przeznaczenia. Aby procedura odprawy przebiegła szybko, płatności w Twoim imieniu może dokonać przewoźnik. W takim wypadku należność zostanie przez niego uwzględniona na fakturze. Przed wysyłką upewnij się, że istnieje taka możliwość.

Inne potencjalne koszty

Wysyłając towary za granicę, należy mieć pełną świadomość całkowitych kosztów wysyłki (czyli ceny towaru z cłem i wyładunkiem). Niektóre inne opłaty, które mogą być zastosowane względem wysyłki:

 • Opłaty dla przewoźnikacena przetransportowania towarów z punktu A do punktu B. Przewoźnicy mogą też świadczyć wiele z usług opisanych poniżej, w związku z czym wszystkie cła, podatki i inne koszty mogą zostać doliczone do opłaty pobieranej przez tę firmę.
 • Opłata dla agencji — koszt usług agencji celnej, której zlecono odprawę towarów. Agencja często płaci cła i podatki w imieniu odbiorcy, a następnie dodaje je do całkowitej ceny usługi. Przewoźnicy zwykle oferują pomoc agenta celnego w ramach usług spedycyjnych.
 • Dopłaty i opłaty dodatkowe — dodatkowe koszty poniesione przez przewoźnika, które wykraczają poza standardowe procedury transportu i obsługi, takie jak towary niebezpieczne czy przywóz czasowy.
 • Ubezpieczenie — zabezpieczenie na wypadek utraty lub uszkodzenia towarów w trakcie transportu. Można je nabyć u przewoźnika lub oddzielnie.

Dodatkowe informacje uzyskasz od przewoźnika lub w witrynie urzędu celnego kraju, do którego wysyłane są towary.


Powiązane tematy