Jak zadeklarować wartość towarów?

Urząd celny potrzebuje wartości produktu, aby odprawić towary i ustalić wysokość ceł i podatków. Należy więc wyraźnie wskazać ją w dokumentacji, upewniając się, że jest prawidłowa. Pamiętaj, że produkt może mieć różne wartości w różnych sytuacjach. Trzeba znać te różnice i zgłosić odpowiednią kwotę w dokumentacji celnej.

Czym jest wartość deklarowana?

Jest to wartość transakcji. Zazwyczaj to kwota zapłacona za importowane produkty. Jeśli wysyłasz dwa zegarki o wartości 160,00 USD każdy, wartość przesyłki to 320,00 USD.

Jaka jest różnica pomiędzy wartością handlową, wartością hurtową a kosztem wytworzenia?

Wartość handlowa lub detaliczna to cena, którą nabywca końcowy płaci za produkt. W przypadku wysyłek B2C zazwyczaj podaje się tę kwotę jako wartość deklarowaną.

Wartość hurtowa to cena za jeden produkt przy zakupie hurtowym. Jest to również koszt wymiany uszkodzonego lub utraconego produktu przez sprzedawcę.  Wartość ta wykorzystywana jest czasami do celów ubezpieczeniowych. Jeśli produkty nabyto po cenie hurtowej, kwotę tę należy podać jako wartość deklarowaną.

Koszt wytworzenia to koszt wyprodukowania przedmiotu przez producenta.  Jeśli służby celne uznają, że wartość deklarowana jest nieprawidłowa i nie będą miały innej możliwości jej oszacowania, wykorzystają koszt wytworzenia do obliczenia wartości produktów i ceł. 

Którą wartość mam podać na fakturze handlowej?

Zawsze podawaj rzeczywistą zapłaconą cenę. Pamiętaj, aby zachować dowód transakcji, gdyż urząd celny może zażądać jego okazania.

Do czego służy ta wartość?

Urząd celny potrzebuje jej, aby odprawić towary i ustalić wysokość ceł oraz podatków. 

Gdzie należy podać tę wartość?

Na fakturze handlowej. Nieprawidłowe wartości to najczęstszy powód nakładania kar finansowych przez organy celne, dlatego zadbaj o wpisanie właściwych kwot.

Jakie jeszcze informacje muszę podać?

Oprócz dokładnej wartości na fakturze handlowej należy podać kod HS oraz szczegółowy opis przesyłki.

W zależności od wybranych reguł Incoterms® może też być konieczne wykazanie kosztów transportu i ubezpieczenia, ponieważ są one częścią wartości towarówAby dowiedzieć się więcej na ten temat, obejrzyj nasz film „Czym są reguły Incoterms®?”.

W jaki sposób służby celne oszacowują wartość?

W celu oszacowania wartości importowanych towarów stosuje się procedurę ustalania wartości celnej.

Większość organów celnych stosuje zasady Światowej Organizacji Handlu (WTO, World Trade Organisation). Więcej informacji na temat sześciu metod wykorzystywanych przez Organizację znajdziesz na  stronie internetowej organizacji.

Co się stanie, jeśli podam nieprawidłową wartość?

Służby celne bardzo poważnie podchodzą do zaniżania wartości towarów. Może ono skutkować grzywną lub konfiskatą produktów.

Jeśli służby celne będą miały wątpliwości względem podanej wartości, mogą zażądać od odbiorcy dowodu sprzedaży. Aby uniknąć opóźnienia, Twój przewoźnik lub agent poprosi o dowód zakupu, taki jak umowa czy potwierdzenie przelewu bankowego.

Ta strona ma na celu dostarczenie ogólnych informacji na temat wysyłki. Przed wysyłką zapoznaj się z przepisami i zasadami obowiązującymi w kraju nadania i w kraju docelowym przesyłki. Informacje te znajdziesz na stronach rządowych.


Powiązane tematy