Jak importować towary?

Importowanie towarów polega na transportowaniu ich z innego kraju. Po przybyciu są one poddawane odprawie celnej. Handel przywozowy (import) podlega regulacji organów celnych. Instytucje te kontrolują przepływ towarów i pobierają cła oraz podatki.

Główne elementy procesu importu

W procesie importu bierze udział importer, eksporter oraz czasami agencja celna w charakterze pośrednika. Aby usprawnić taką operację, należy znać obowiązki poszczególnych stron oraz wiążące przepisy, a także posiadać odpowiednią dokumentację. Poniżej znajdują się podstawowe pojęcia oraz czynności, które trzeba wykonać podczas importowania towarów.

Kim jest importer?

Importer to podmiot, który samodzielnie lub za pośrednictwem agenta składa zgłoszenie przywozowe oraz jest zobowiązany do uiszczenia opłat celnych i podatków. Na dokumentach wysyłkowych podmiot ten jest często oznaczony jako nabywca lub odbiorca. Importerem może być firma lub osoba prywatna. W większości przypadków importer jest też właścicielem importowanych towarów.

Kim jest eksporter?

To osoba lub firma wysyłająca towary do innego kraju. Eksport podlega regulacji organów celnych kraju, z którego towary są wysyłane. 

Czym jest urząd celny?

To instytucja kontrolująca przepływ towarów do i z kraju. Odpowiada za egzekwowanie obowiązujących w danym kraju praw i przepisów dotyczących importu i eksportu. Urząd celny pobiera też cła i podatki.

Czym jest odprawa celna?

To wymogi i procedury realizowane podczas obsługi celnej towarów. Odprawa celna odbywa się zarówno w przypadku przywozu, jak i wywozu towarów z kraju lub jego terytorium. Procedury te pozwalają na kontrolę i zarządzanie pozwoleniami na przepływ towarów przez granice.

Co muszę sprawdzić w pierwszej kolejności?

Zacznij od sprawdzenia, czy towary przeznaczone do sprowadzenia są dozwolone w danym kraju. Pamiętaj, że niektóre towary mogą być zabronione, a inne dozwolone tylko w ograniczonej ilości lub określonych warunkach. Sprawdź, czy na importowane danych towarów potrzebne są certyfikaty lub licencje. 

Zapoznaj się ze stroną internetową urzędu celnego swojego kraju, aby uzyskać informacje na temat ograniczeń i przepisów importowych.

Jak zgłosić towary do odprawy celnej?

Aby odprawić towary, należy złożyć zgłoszenie celne. W większości przypadków można to zrobić elektronicznie. Może się tym zająć przewoźnik, ale przed przekazaniem mu towarów upewnij się, że jest to możliwe. Jeśli przewoźnik nie może wykonać tych czynności, należy wyznaczyć własnego agenta celnego, który zajmie się odprawą.

Czym jest zgłoszenie celne?

To dokument towarzyszący przesyłkom międzynarodowym zawierający informacje na temat charakteru, wartości, odbiorcy i miejsca docelowego towarów. Jest on wymagany dla wszystkich importowanych i eksportowanych towarów podlegających regulacjom, które przesyłane są na podstawie odpowiedniego zezwolenia. Zgłoszenie celne obejmuje również proces zgłaszania towarów do odprawy.

Czym jest kraj pochodzenia i dlaczego stanowi tak ważną informację?

Kraj pochodzenia to miejsce, z którego pochodzi dany produkt i jego elementy. Może to być inny kraj niż ten, z którego nadano towary. Jeśli produkty zawierają komponenty pochodzące z różnych krajów, należy zapoznać się z przepisami dotyczącymi wielu krajów pochodzenia. Na podstawie pochodzenia towarów urząd celny ustala, czy handel nimi podlega przepisom, oraz nalicza stawki opłat celnych i podatek za przesyłkę.

Czym jest licencja importowa?

Licencja importowa to dokument wydawany przez instytucje rządowe, na podstawie którego firmy i osoby fizyczne mogą sprowadzać określone towary na terytorium danego kraju. Licencje importowe wystawiane są zarówno dla firm, jak i poszczególnych produktów.

Kim są agenci celni i gdzie ich szukać?

Są to specjaliści w dziedzinie handlu międzynarodowego odpowiedzialni za przygotowanie i odprawę celną towarów. Informacje o osobach wpisanych na listę agentów celnych (brokerów) znajdziesz na stronie internetowej urzędu celnego lub za pośrednictwem miejscowego stowarzyszenia agentów celnych i spedytorów. We wspomnianej witrynie należy też sprawdzić, czy potrzebne jest pełnomocnictwo. Niektóre kraje wymagają go ze względu na regulacje prawne.

Jakie dokumenty przewozowe mogą być potrzebne?

Dla każdej przesyłki międzynarodowej musisz posiadać lotniczy list przewozowy i fakturę handlową. Zapytaj nadawcę czy potrzebne są dodatkowe dokumenty np. licencje czy certyfikaty — jest on zobowiązany dostarczyć wszystkie informacje i dokumenty wymagane do odprawy celnej takie jak świadectwo pochodzenia. Jeśli towary są transportowane na terytorium Europy, może być wymagany numer EORI.

Pamiętaj, że czas na zgłoszenie towarów do odprawy celnej jest ograniczony, w związku z czym dokumenty powinny być wypełnione i gotowe, zanim przesyłka dotrze do organu celnego. Dane na wszystkich dokumentach muszą się zgadzać. Braki w dokumentacji są jednym z powodów, dla których towary mogą nie przejść odprawy celnej.

Czy istnieją różne rodzaje odprawy celnej?

Tak, są różne typy odprawy w zależności towarów, ich wartości i kraju przeznaczenia. Aby dowiedzieć się, jaką odprawę będzie przechodzić dana przesyłka, należy zapytać przewoźnika lub sprawdzić tę informację w witrynie krajowego urzędu celnego. Należy pamiętać, że niektóre odprawy celne mogą potrwać dłużej niż inne. W określonych przypadkach wymagany jest udział agenta celnego.

Co z cłami i podatkami?

Informacje na temat wysokości ceł i podatków dla przesyłki zwykle uzyskasz od przewoźnika. Uiszczasz opłaty przewoźnikowi zanim towary trafią do odprawy. Przewoźnik pokryje należności w Twoim imieniu. Niektórzy przewoźnicy sami opłacają cła i podatki, a dopiero później odzyskują należności od odbiorcy. Na naszej stronie Cła i podatki znajdziesz więcej informacji na temat metod naliczania ceł i podatków.

Kiedy moje towary zostaną wydane z kontroli celnej?

Gdy urząd celny przetworzy zgłoszenie, sprawdzi, czy wszystko się zgadza, oraz otrzyma opłatę za cła i podatki, zezwoli na wwiezienie Twoich towarów do kraju. 


Powiązane tematy