Cła i podatki od wysyłki e-commerce

Znajomość ceł i podatków jest bardzo ważna dla sklepów internetowych wysyłających towary za granicę. To dlatego, że opłaty celne mogą wpływać na ponoszone koszty, proces wysyłki, a co najważniejsze, na zadowolenie klientów.

Nagłówek wprowadzający dla e-commerce

1. Co tak naprawdę oznaczają „cła i podatki”?

Cła i podatki to opłaty nakładane na przesyłki wywożone z kraju lub wwożone na jego teren. Dotyczą one również przesyłek e-commerce.

Cła stanowią rodzaj podatku od towarów wywożonych z kraju lub do niego przywożonych, natomiast do podatków zalicza się podatek od sprzedaży (na przykład VAT lub GST), jakiemu podlegają zakupione towary, także te zakupione za granicą. 

W tym artykule omawiamy najczęściej występujące cła i podatki, czyli cła importowe (lub taryfy handlowe) oraz podatek od sprzedaży naliczany od towarów wwożonych do kraju.

2. Jak cła i podatki wpływają na wysyłki e-commerce?

Dla firmy e-commerce, która planuje wysyłkę do nowych krajów, ważne jest sprawdzenie, czy cła i podatki będą miały zastosowanie do jej produktów, ponieważ te dodatkowe koszty mogą wpłynąć na prowadzoną działalność w trzech obszarach:

  • Finansów — jeśli to Twoja firma pokrywa cła i podatki, będą one wpływać na marżę zysku. Mogą również sprawić, że towary będą droższe, przez co zmniejszy się dynamika sprzedaży.
  • Logistyki — jeśli cła i podatki nie będą uiszczane niezwłocznie, mogą pojawić się opóźnienia w odprawie celnej, co wydłuży czas dostawy.
  • Zadowolenia klienta — jeśli to klient będzie opłacał cła i podatki, musi o tym wiedzieć z zawczasu, dlatego ważne jest umieszczenie jasnych informacji w sklepie internetowym i przed samą finalizacją transakcji.

3. Czy cła i podatki są inne dla przesyłek e-commerce?

Nie. W przypadku przesyłek realizowanych przez sklepy internetowe obowiązują te same zasady oraz stawki, które stosuje się w przypadku wszystkich innych rodzajów przesyłek, mimo że paczki nadawane przez sklepy internetowe najczęściej trafiają do odbiorców prywatnych. Dla agenta celnego to po prostu paczki opuszczające jeden kraj i trafiające do innego.

4. Czy paczka z mojego sklepu internetowego będzie podlegała cłom i podatkom?

To zależy od czterech czynników: całkowitej wartości przesyłki, rodzaju znajdujących się w niej towarów, kraju pochodzenia oraz zasad importu obowiązujących w kraju docelowym. Aby uzyskać informacje dotyczące zasad obowiązujących w przypadku konkretnej przesyłki, warto skontaktować się z przewoźnikiem lub agencją celną.

Nie wszystkie przesyłki będą podlegały cłom i podatkom: niektóre nie wymagają żadnych opłat z uwagi na niską wartość lub zawartość należącą do kategorii produktów objętych zwolnieniem.

5. Jakie przesyłki są zwolnione z ceł i podatków?

Jak wspomniano wyżej, aby się dowiedzieć, czy konkretna paczka jest zwolniona z ceł i podatków, należy się zapoznać z warunkami importu dotyczącymi danej przesyłki. Można jednak w przybliżeniu ocenić taką możliwość. Z ceł i podatków importowych zazwyczaj zwolnione są następujące rodzaje przesyłek:

Przesyłki o małej wartości nieprzekraczającej progu de minimus

De minimus określa wartość progową, od której naliczane są cła i podatki. Jeśli całkowita wartość przesyłki (wartość towarów powiększona o koszty wysyłki i ubezpieczenia) jest niższa od wartości de minimus, wówczas nie są naliczane żadne cła ani podatki. 

„Próg niskiej wartości” różni się w zależności od kraju. Na przykład wartość de minimus dla towarów przesyłanych do Stanów Zjednoczonych (do osób prywatnych) wynosi 800 USD, podczas gdy w Kanadzie jest to 20 CAD, a w Chile 30 USD. Jeśli wwozisz towary do UE, pamiętaj, że od 1 lipca 2021 r. nie ma już wartości de minimus i wszystkie towary importowane podlegają opodatkowaniu. Produkty o wartości powyżej 150 EUR będą objęte zarówno podatkiem, jak i cłem. 

Coraz więcej krajów nie stosuje progu de minimus, co oznacza, że cła i podatki obowiązują zawsze. Do takich krajów należą Indie, Brazylia, Madagaskar, Liban, Libia i Kenia. Inne kraje, takie jak Norwegia, Szwajcaria, Australia, oraz kraje należące do strefy gospodarczej Unii Europejskiej zmieniły ostatnio swoje przepisy importowe w odpowiedzi na coraz większą liczbę przesyłek realizowanych przez sklepy internetowe. Więcej informacji na ten temat znajdziesz na naszej stronie o przepisów wysyłkowych dla e-commerce.

Towary zwolnione z cła lub podatku

Niektóre towary mogą kwalifikować się do zwolnienia lub podlegać stawce 0%. Zależy to od rodzaju produktu oraz miejsca docelowego. Na przykład w przypadku paczki zawierającej powieści, wysłanej z Australii do Wielkiej Brytanii stawka cła (taryfa) będzie wynosiła 0%, podobnie jak stawka podatku VAT, ponieważ takie stawki obowiązują w Wielkiej Brytanii przy importowaniu książek.

Sprawdź u przewoźnika lub w agencji celnej, czy Twoje towary kwalifikują się do zwolnienia z cła, podatku lub obu tych opłat. Skorzystanie z niego może wymagać dołączenia do dokumentów przewozowych świadectwa pochodzenia.

6. Jaka będzie wysokość cła i podatku?

Cła i podatki będą się różnić dla poszczególnych przesyłek. Ich kwota zależy od wartości wysyłanych towarów oraz następujących danych, które należy podać na fakturze handlowej:

Aby obliczyć należne cło, należy pomnożyć całkowitą wartość przesyłki przez stawkę cła importowego obowiązującą w kraju docelowym (zazwyczaj wynosi ona 0–10%, w zależności od rodzaju towarów). 

Aby obliczyć podatek, należy pomnożyć sumę całkowitej wartości przesyłki i cła przez stawkę podatku obowiązującą w kraju docelowym (zazwyczaj 0–25%). Przeczytaj więcej o tym jak wyliczać cła i podatki.


Prawidłowa wycena towaru 

Służby celne wyliczają cła i podatki na podstawie wartości produktów, dlatego ważne jest wskazanie na fakturze handlowej rzeczywistej wartości. Niedoszacowanie może powodować opóźnienia w odprawie, obciążenie grzywną lub naliczenie dodatkowych opłat przewozowych nadawcy lub odbiorcy. W najgorszym przypadku towary mogą zostać zajęte lub zniszczone. 

Jeśli służby celne stwierdzą, że wartość przesyłek z Twojego sklepu internetowego jest systematycznie zaniżana, grzywny mogą wzrosnąć, a wszystkie przesyłki będą skrupulatnie sprawdzane przez władze celne. Poczytaj więcej na temat deklarowania wartości towarów.

7. Kto płaci cła i podatki od przesyłek e-commerce

Ty, jako sprzedawca, możesz zdecydować, kto odpowiada za opłacenie ceł i podatków. Możesz to zrobić, wybierając odpowiednie warunki Incoterms® i zamieszczając je na fakturze handlowej. Te „międzynarodowe reguły handlu” określają, czy cła i podatki pokrywa nadawca czy odbiorca. Ważne jest, aby jasno przedstawić klientom, jaką opcję wybrałeś. 

Do wyboru dostępne są różne warunki Incoterms®. To, które wybierać, zależy od tego, co sprzedajesz, gdzie wysyłasz i od skali Twojej działalności.. W przypadku sklepów internetowych najczęściej stosuje się jedną z dwóch opcji:

Incoterms® DDP: sprzedający pokrywa cła i podatki 

W przypadku wybrania warunków Incoterms® DDP (dostarczone z opłaconym cłem) sprzedający/nadawca odpowiada za opłacenie wszelkich ceł i podatków u służb celnych w kraju docelowym. Można to zrobić na dwa sposoby: płacąc z własnej kieszeni lub obliczając należne cła i podatki i obciążając nimi nabywcę w trakcie finalizacji zakupu. 

Następnie Ty lub Twój przewoźnik uiszczacie należność bezpośrednio u służb celnych. Jeśli przewoźnik dokonuje opłaty w Twoim imieniu, później wystawi Ci odpowiednią fakturę, często doliczając opłatę za przetworzenie. W takich przypadkach pamiętaj o umieszczeniu numeru konta przewoźnika na lotniczym liście przewozowym.

Incoterms® DAP: klient pokrywa cła i podatki

W przypadku wybrania opcji Incoterms® DAP (dostarczone do miejsca, dawniej DDU — dostarczone, cło nieopłacone) to odbiorca/kupujący ma obowiązek zapłacić służbom celnym cła i podatki. Sprzedający powinien z wyprzedzeniem poinformować o tym klientów, zazwyczaj w formie zastrzeżenia przy kasie w sklepie. Pomocne jest również umieszczenie tej samej informacji na innych stronach sklepu. 

Jeśli to odbiorca ma obowiązek opłacenia ceł i podatków, władze celne skontaktują się z nim bezpośrednio. W przypadku przesyłek o małej wartości przewoźnik może opłacić opłaty celne z góry, a następnie zafakturować je odbiorcy, czasami doliczając dodatkową opłatę za przetwarzanie lub zaliczkę.

Jeśli odbiorca odmówi zapłaty, nadawca zostanie powiadomiony i poproszony o pokrycie kosztów. Jeśli żadna strona nie dokona płatności, towary mogą zostać zwrócone na koszt nadawcy, a nawet zniszczone przez służby celne. Dlatego tak ważne jest informowanie klientów z wyprzedzeniem o wszelkich potencjalnych kosztach.

Nieokreślona odpowiedzialność 

Jeśli w dokumentach przewozowych nie zostaną wskazane żadne warunki Incoterms®, należnościami z tytułu ceł i podatków automatycznie zostanie obciążony odbiorca. 

Pamiętaj o dopłatach

Oprócz ceł i podatków, nadawcy lub odbiorcy stają czasami przed koniecznością uiszczenia (dodatkowych) opłat administracyjnych związanych z odprawą celną na rzecz przewoźnika lub agencji celnej. Mogą to być zaliczki na poczet ceł lub opłaty za przeprowadzenie odprawy specjalnej i uzyskanie zgód. 

Aby uniknąć niespodzianek, zapytaj przewoźnika, jakich opłat dodatkowych możesz się spodziewać w związku z odprawą celną Twoich towarów w kraju docelowym.


Powiązane tematy