Przepisy dotyczące przesyłek e-commerce

Przekraczając granicę, Twoje przesyłki muszą przejść odprawę celną. Należy pamiętać, że oprócz ogólnych przepisów importowych i eksportowych w niektórych krajach obowiązują również odrębne wymagania dotyczące konkretnych produktów. Wiele produktów sprzedawanych w sklepach internetowych podlega regulacjom, dlatego istnieje prawdopodobieństwo, że Twoje towary również należą do tej kategorii.

Jeśli masz wrażenie, że zgłębianie przepisów dotyczących wysyłki międzynarodowej przypomina pływanie w mętnej wodzie, to dlatego, że to dość złożony temat. Ten przewodnik pomoże poznać najważniejsze kroki i odpowiedzieć na najważniejsze pytania.

Nagłówek wprowadzający dla e-commerce

Czym są towary regulowane?

Sprzedaż i zakup określonych towarów często regulują władze kraju, z którego są one eksportowane lub do którego się je importuje — regulacje te zwykle różnią się w poszczególnych krajach. Niektóre produkty można bez żadnych ograniczeń sprzedawać w jednym kraju, podczas gdy w innym będą one ściśle regulowane, a nawet zakazane. 

Produktami regulowanymi niekoniecznie są wyroby w oczywisty sposób niebezpieczne, takie jak broń czy standardowo wymagające dopuszczenia do obrotu alkohole i leki. Może zaskoczyć Cię fakt, że na listach produktów regulowanych będą znajdowały się takie wyroby, jak jedwab, szkliwiona ceramika, książki czy produkty kosmetyczne.

Skąd mam wiedzieć, czy moje towary są regulowane?

Wprowadzając nowy produkt w swoim sklepie internetowym lub decydując się na wysyłkę dotychczasowego asortymentu w nowe miejsce:

1. Sprawdź, czy produkt lub jego części podlegają regulacji w kraju docelowym

Jeśli na przykład sprzedajesz budziki zasilany bateriami litowymi, baterie musisz uwzględnić oddzielnie.

2. Dowiedz się, jakie organy administracyjne odpowiadają za regulację Twoich produktów

Zapytaj przewoźnika lub skonsultuj się ze służbami celnymi w kraju docelowym. Na przykład w Stanach Zjednoczonych za regulację importu całej żywności i wszystkich leków odpowiada FDA, natomiast w Kanadzie organem odpowiedzialnym za te wyroby jest organizacja Health Canada. 

3. Dowiedz się, co musisz zrobić, aby spełnić wymagania

Wymagania będą się różnić w zależności od kraju oraz produktu. Sprawdź, czy musisz się zarejestrować jako internetowy sprzedawca detaliczny lub uzyskać określone licencje lub zezwolenia dla produktu.

4. Zbierz wymaganą dokumentację

Pamiętaj, że w razie potrzeby dostarczenia dokumentów oryginalnych lub poświadczonych ich uzyskanie może chwilę potrwać.

5. Zapoznaj się z przepisami eksportowymi obowiązującymi w kraju, z którego wysyłasz towar

W drodze do odbiorcy Twoje towary przejdą odprawę celną dwukrotnie. Przygotowując dokumenty, pamiętaj, że przepisy eksportowe obowiązujące w Twoim rodzimym kraju mogą się różnić od przepisów importowych kraju docelowego.

W wielu krajach obowiązują na przykład rygorystyczne zasady dotyczące eksportu towarów uznawanych za element dziedzictwa kulturowego. Jeśli wysyłasz figurki Buddy z Kambodży, jedwab z Indii lub ikony z Rosji, musisz przestrzegać przepisów dotyczących eksportu tych towarów. 

6. Zapytaj przewoźnika, czy może przewozić Twój towaru

Niektóre produkty, takie jak świeża żywność lub żywe rośliny, wymagają zachowania szczególnej ostrożności podczas transportu. Inne takie jak e-papierosy są ściśle regulowane w wielu krajach. Pamiętaj, aby z wyprzedzeniem sprawdzić, czy Twój przewoźnik jest w stanie zapewnić transport Twoich towarów.

Jakie towary najczęściej podlegają regulacjom?

Oto (zdecydowanie niewyczerpująca) lista towarów, które najczęściej podlegają regulacjom:

 • Napoje alkoholowe i bezalkoholowe
 • Zwierzęta i materiały biologiczne
 • Produkty pochodzenia zwierzęcego (skóry, futra)
 • Odzież 
 • Zabawki dziecięce
 • Leki i środki medyczne wymagające dopuszczenia do obrotu
 • Monety 
 • Produkty nabiałowe
 • Diamenty i kamienie szlachetne 
 • Urządzenia elektroniczne pracujące na baterie litowe (np. telefony komórkowe, laptopy, rowery elektryczne)
 • Fajerwerki
 • Żywność 
 • Towary naruszające prawa autorskie
 • Pornografia lub materiały obsceniczne
 • Materiały z tworzyw sztucznych (akcesoria kuchenne, zabawki itp.)
 • Gleba
 • Okulary przeciwsłoneczne
 • Zegarki
 • Broń, jej części oraz imitacje
 • Drewno i drewniane opakowania

Czy muszę się rejestrować jako internetowy sprzedawca detaliczny?

Jeśli wykonujesz handel międzynarodowy, niektóre kraje będą wymagały zarejestrowania się w ich organach administracyjnych. Na przykład sklepy internetowe działające na terenie Unii Europejskiej powinny posiadać numer EORI dla każdego europejskiego kraju, w którym funkcjonują. 

W niektórych krajach zarejestrowanie się jako internetowy sprzedawca detaliczny jest konieczne, aby móc sprzedawać określone rodzaje produktów. Powiedzmy, że wysyłasz urządzenia sieciowe do Afryki Południowej. Wówczas musisz zarejestrować się w jednostce National Regulator for Compulsory Specifications (NRCS). 

Kim jest Oficjalny importer (IOR)?

Jeśli towary są importowane do kraju, ktoś musi odpowiadać za dokumentację i procedurę odprawy. Ta osoba lub organizacja, której nazwisko widnieje na całej dokumentacji celnej jest nazywana Oficjalnym importerem. Zdarza się, że Oficjalny importer jest także odpowiedzialny za uiszczenie cła.

W przypadku zakupów indywidualnych i dostaw od osoby prywatnej do osoby prywatnej (C2C), oficjalnym importerem jest osoba wyszczególniona jako nabywca. Ta osoba jest także odbiorcą i właścicielem towarów. Jeśli jednak towary są najpierw wysyłane do centrum dystrybucyjnego, odbiorca końcowy nie może być odpowiedzialny za procedury odprawy. W takiej sytuacji pojawia się zarejestrowany importer będący stroną trzecią. Taka osoba lub organizacja może działać jako tymczasowy właściciel towaru. Może być także odpowiedzialna za przedstawienie odpowiedniej dokumentacji i uiszczenie opłat związanych z odprawą celną.

Czym jest świadectwo zgodności (COC - Certificate of Conformity)?

Świadectwo zgodności, nazywane czasem certyfikatem zgodności (COC), jest wystawiane przez producenta lub niezależne autoryzowane laboratorium. Stanowi ono poświadczenie, że produkt został przetestowany i spełnia wymagania techniczne oraz wymagania związane z bezpieczeństwem. Przykładem świadectwa zgodności jest oznaczenie CE obowiązkowe w przypadku wielu różnych towarów sprzedawanych na rynku Unii Europejskiej — od laptopów po zabawki dziecięce. 

Świadectwo zgodności musi być widoczne na samym produkcie lub, w wyjątkowych przypadkach, na opakowaniu produktu albo w dołączonych do niego instrukcjach. Należy pamiętać, że wymagania dotyczące świadectwa zgodności w procedurach eksportowych i importowych mogą się różnić w zależności od kraju, a w przypadku niektórych produktów może być wymagane więcej niż jedno świadectwo.

Jak mogę złożyć dokumenty?

W przypadku składania dokumentacji do odprawy celnej w formie cyfrowej niektóre przesłane dokumenty takie jak EORI czasami można wykorzystać do wielu przesyłek. Skonsultuj się z przewoźnikiem, aby sprawdzić, czy dotyczy to Twoich towarów.

Jakie ostatnio wprowadzone przepisy importowe dotyczą e-commerce?

Należy pamiętać, że przepisy importowe stale się zmieniają — te zmiany mogą wpływać na Twoją działalność, dlatego ważne jest, aby być na bieżąco. Ostatnio wprowadzono między innymi takie zmiany:

Europa: usunięcie progu niskiej wartości

Od 1 lipca 2021 roku zmianie uległy dwa przepisy dotyczące podatku VAT:

 • Próg niskiej wartości do naliczania podatku VAT wynoszący dotychczas 22 EUR zostanie zlikwidowany.
 • W Europie wprowadzone zostaną nowe zasady naliczania podatku VAT dla e-commerce.

Francja: Zmiany w podatku VAT od importu

Od 1 stycznia 2022 r. wszystkie podmioty działające jako oficjalny importer (IOR) towarów wwożonych do Francji muszą posiadać francuski numer VAT. Deklaracja i płatność podatku VAT od importu, który wcześniej przeszedł przez odprawę celną, są teraz częścią deklaracji VAT firmy.

Zmiana ta nie dotyczy jednak osób prywatnych i firm importujących towary bezpośrednio bez francuskiego numeru VAT. Tak jak przed 1 stycznia 2022 roku konieczne będzie przedłożenie deklaracji importowej, a VAT od importu zostanie naliczony, gdy towary przejdą przez procedury celne.

Australia: wymóg rejestracji internetowego sprzedawcy detalicznego

Sprzedawcy internetowi wysyłający towary do Australii będą muszą zarejestrować się jako internetowy sprzedawca detaliczny, aby móc wysyłać towary o niskiej wartości bez naliczania ceł i podatków. Roczny limit łącznej wartości takich towarów wynosi 70 000 AUD. Aby Twoi klienci mogli skorzystać ze zwolnienia, pamiętaj o podaniu numeru rejestracyjnego na fakturze handlowej oraz lotniczym liście przewozowym. 

Norwegia

Od 1 kwietnia 2020 roku zmianie uległy dwa przepisy:

 • Próg niskiej wartości został zniesiony, a podatek VAT i opłaty celne obowiązują dla wszystkich towarów. W ten sposób dotychczasowy przepis, zgodnie z którym towary o wartości poniżej 350 NOK były zwolnione z podatku VAT, opłat celnych i akcyzy, przestał obowiązywać.
 • Wprowadzono nowy rejestr VOEC (skrót od VAT on e-commerce). Zgodnie z nowymi przepisami sprzedawcy internetowi sprzedający osobom prywatnym towary o wartości poniżej 3000 NOK, których roczny obrót przekracza 50 000 NOK, powinni zarejestrować się w VOEC i naliczać od swoich towarów VAT obowiązujący w Norwegii (obecnie 25%). 

Szwajcaria

Jeśli wysyłasz do Szwajcarii, pamiętaj, że obecnie nie przewiduje się tam uproszczonych zasad naliczania podatku VAT w handlu internetowym.

Stany Zjednoczone: bezcłowy wwóz towarów podlegających regulacjom PGA

Typ wwozu 86 (ET 86) pozwala wwozić do Stanów Zjednoczonych towary podlegające regulacjom agencji partnerskich administracji państwowej (PGA - Partner Government Agencies) bez konieczności opłacania cła i podatków. Dotyczy to przesyłek, których całkowita wartość detaliczna jest niższa niż 800 USD.  

Jednak nie wszystkie towary regulowane przez PGA spełniają kryteria wwozu ET 86 — niektóre przesyłki wciąż wymagają formalnej odprawy. Są to określone produkty tytoniowe i alkoholowe, towary opodatkowane zgodnie z przepisami prawa podatkowego (Internal Revenue Code) oraz towary podlegające kontyngentom lub cłom antydumpingowym i wyrównawczym.

Typ wwozu ET86 znajduje się obecnie w fazie testowej i nie jest obowiązkowy dla importerów.

Ta strona ma na celu dostarczenie ogólnych informacji na temat wysyłki. Jeśli nie masz pewności jakie wymagania obowiązują w przypadku Twojej wysyłki, skontaktuj się z przewoźnikiem. Przed wysyłką zapoznaj się z przepisami i zasadami obowiązującymi w kraju nadania i w kraju docelowym przesyłki. Informacje te znajdziesz na stronach rządowych.


Powiązane tematy