Towary niebezpieczne

Prawidłowe wysyłanie towarów niebezpiecznych

Towary niebezpieczne to nie tylko groźne substancje chemiczne, ale także wszystkie produkty mogące wyrządzić szkody w wyniku nieodpowiedniego obchodzenia się z nimi. Wysyłasz towary niebezpieczne? Poznaj różne klasyfikacje, przepisy i specyfikacje opakowań.