Jak oznaczać przesyłki zawierające towary niebezpieczne?

Stosowanie prawidłowych etykiet i oznaczeń na przesyłkach z towarami niebezpiecznymi pozwala unikać opóźnień, kar finansowych i zagrożeń bezpieczeństwa. Przed wysyłką sprawdź obowiązujące prawa i przepisy oraz wymagania przewoźnika.

Deklaracja nadawcy — grafika powitalna.

Umieść wszystkie etykiety dotyczące towarów niebezpiecznych po jednej stronie pudełka

Upewnij się, że wszystkie etykiety i oznaczenia dotyczące towarów niebezpiecznych (informacje nadrukowane na pudle) znajdują się na tym samym boku paczki. Etykiety należy przykleić na płaskiej powierzchni, tak aby nie zaginały się na krawędziach opakowania. 

Jeśli etykiety i oznaczenia nie mieszczą się na jednej stronie, użyj większego pudełka. Zgodnie z przepisami IATA wszystkie informacje dotyczące towarów niebezpiecznych, w tym dane adresowe, muszą znajdować się na tym samym boku opakowania. Tylko etykiety wskazujące orientację można umieszczać na innych bokach.

Right

Wrong

Upewnij się, że wszystkie etykiety i oznaczenia są widoczne

Etykiety i oznaczenia dotyczące towarów niebezpiecznych muszą być wyraźnie widoczne. Nie mogą być zasłonięte taśmą, tekstem, kopertami na dokumenty ani innymi naklejkami.

Upewnij się, że adresy nadawcy i odbiorcy są dobrze przyklejone lub nadrukowane na opakowaniu

Adresy nadawcy i odbiorcy muszą być dobrze przymocowane bądź trwale nadrukowane lub oznaczone na zewnętrznej powierzchni opakowania. Nie umieszczaj adresów zapisanych na kartce w kopercie na dokumenty, ponieważ może ona zaginąć, co uniemożliwi dostarczenie przesyłki.

Right

Wrong

Jeśli wymagana jest deklaracja nadawcy dla towarów niebezpiecznych, przymocuj ją do opakowania

W przypadku wysyłki wielu towarów niebezpiecznych wymagana jest deklaracja nadawcy dla towarów niebezpiecznych. Aby upewnić się, że deklaracja nie odpadnie z paczki, złóż ją oraz umieść w wytrzymałej, samoprzylepnej i przezroczystej kopercie naklejonej na zewnętrznej powierzchni opakowania. 

Right

Wrong

Naklej etykiety dotyczące towarów niebezpiecznych w kształcie rombu

Rodzaj wysyłanych towarów niebezpiecznych można szybko zidentyfikować po etykietach w kształcie rombu. Upewnij się, że stosujesz właściwe etykiety dla towarów niebezpiecznych i przyklej je w odpowiedniej orientacji (pod kątem 45°). Jeśli etykiety nie mieszczą się w tej orientacji, użyj większego pudełka.

Right

Wrong

Upewnij się, że tekst i oznaczenia nadrukowane na pudłach nie są zasłonięte

Informacje o produktach i oznaczenia UN są często nadrukowane bezpośrednio na kartonowych pudłach przeznaczonych na towary niebezpieczne. W związku z tym należy uważać, aby nie zasłonić ich taśmą albo naklejkami.

Right

Wrong

Przyklej etykietę informującą o zagrożeniu dla środowiska

Jeśli wysyłasz towary niebezpieczne dla środowiska (o numerach UN 3082 lub UN 3077), naklej na paczkę etykietę z "martwym drzewem i martwą rybą". W przeciwnym razie możesz otrzymać karę finansową, a dostarczenie przesyłki może się opóźnić.

Etykieta z martwym drzewem i martwą rybą — towary niebezpieczne

Etykieta z martwym drzewem i martwą rybą

Jeśli wysyłasz płyny, stosuj etykiety wskazujące orientację

Jeśli paczka zawiera płyny, naklej dwie etykiety strzałek po dwóch przeciwnych stronach opakowania i upewnij się, że przesyłka jest prawidłowo ustawiona.

Right

Wrong

Wymagania dotyczące przesyłek i dokumentacji mogą się różnić w zależności od przewoźnika. Ta strona ma na celu dostarczenie ogólnych informacji na temat wysyłki. Jeśli nie masz pewności jakie wymagania obowiązują w przypadku Twojej wysyłki, skontaktuj się z przewoźnikiem. Przed wysyłką zapoznaj się z przepisami i zasadami obowiązującymi w kraju nadania i w kraju docelowym przesyłki. Informacje te znajdziesz na stronach rządowych.


Powiązane tematy