Jak przygotować deklarację nadawcy dla towarów niebezpiecznych?

Deklaracja nadawcy to istotny dokument wymagany w przypadku wysyłania towarów niebezpiecznych. Prawidłowo wypełniona deklaracja nadawcy zawiera ważne informacje, które pozwalają zapobiegać zagrożeniom bezpieczeństwa.

Deklaracja nadawcy — grafika powitalna.

Czym jest deklaracja nadawcy dla towarów niebezpiecznych?

Wysyłając towary niebezpieczne, nadawca musi wypełnić stosowny formularz - deklaracja nadawcy dla towarów niebezpiecznych (DGD, Dangerous Goods Shipper’s Declaration). Dokument ten stanowi potwierdzenie, że przesyłka została oznaczona, zapakowana i zgłoszona zgodnie z przepisami dotyczącymi towarów niebezpiecznych (DGR, Dangerous Goods Regulations) Międzynarodowego Zrzeszenia Przewoźników Powietrznych (IATA). Deklarację DGD można pobrać ze strony internetowej IATA. 

Deklaracja nadawcy zawiera istotne informacje dla przewoźnika zajmującego się transportem, w związku z czym należy ją prawidłowo wypełnić i dołączyć do przesyłki. W przeciwnym razie transport może zostać opóźniony, a nadawca ukarany grzywną. Przed wysyłką należy sprawdzić obowiązujące prawa i przepisy oraz wymagania przewoźnika.

Jakie dane należy podać w deklaracji nadawcy?

W deklaracji nadawcy należy podać następujące informacje:

  • Adres i dane kontaktowe nadawcy oraz adresata (odbiorcy).
  • Dane osoby kontaktowej (jeśli wymagane).
  • Prawidłową nazwę przewozową towarów niebezpiecznych (np. Aceton)
  • Ilość
  • Numer UN (np. UN 1090)
  • Klasę lub podklasę (zagrożenia dodatkowe)
  • Wagę netto towarów niebezpiecznych oraz całkowitą wagę przesyłki (jeśli wymagane)
  • Grupę pakowania I, II lub III (jeśli wymagana)
  • Informację, czy towary niebezpieczne są radioaktywne
  • Dodatkowe informacje dotyczące obsługi (jeśli wymagane)

Podać prawidłowe dane nadawcy i odbiorcy

Upewnić się, że wszystkie imiona i nazwiska, nazwy, adresy i dane kontaktowe są prawidłowe oraz kompletne na wszystkich dokumentach oraz zgodne z informacjami na paczce. Jeśli dane będą niekompletne lub nieprawidłowe, przesyłka może nie dotrzeć na miejsce (na czas).

Podać numer awaryjny wraz z numerem kierunkowym kraju

Gdyby doszło do wypadku z udziałem przesyłki, służby muszą natychmiast skontaktować się z nadawcą lub odbiorcą (bądź podmiotem wyznaczonym na przedstawiciela). 

W związku z tym na deklaracji nadawcy należy bezwzględnie podać numer awaryjny (jeśli wymagany) wraz z międzynarodowym numerem kierunkowym. Nie wpisuj ogólnych krajowych numerów alarmowych, takich jak 911 czy 112. Osoba kontaktowa lub organizacja musi posiadać informacje na temat przesyłki i związanych z nią zagrożeń oraz być dostępna 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

Wprowadzić prawidłowy numer UN

To czterocyfrowy numer, określający rodzaj wysyłanych towarów niebezpiecznych. Znajdziesz go na karcie charakterystyki w części 14. Kartę charakterystyki można uzyskać od producenta towarów. 

Pamiętać, aby na deklaracji nadawcy wprowadzić numer UN. Na przykład, jeśli wysyłasz farbę, wpisz „UN 1263”.

Podać wagę netto i brutto przesyłki

Waga netto to waga samych towarów niebezpiecznych. Waga brutto to waga całej przesyłki (produktów i opakowania). 

Aby dowiedzieć się, czy musisz wprowadzić wagę netto czy brutto przesyłki, zapoznaj się z przepisami IATA dotyczącymi towarów niebezpiecznych. Następnie wprowadź odpowiednią wartość na deklaracji nadawcy.

Wskaż, czy wysyłasz materiały radioaktywne

Jeśli wysyłasz materiały radioaktywne takie jak izotopy medyczne, skreśl opcję „nieradioaktywne” na deklaracji nadawcy. 

Przesyłki z materiałami radioaktywnymi podlegają większej liczbie zasad i regulacji, w związku z czym przed wysyłką warto skontaktować się z przewoźnikiem, aby dowiedzieć się, jakie informacje należy podać.

Dołączyć kopię deklaracji nadawcy w wytrzymałej kopercie

Aby upewnić się, że deklaracja nadawcy nie odpadnie z paczki, złóż ją i umieść w samoprzylepnej, przezroczystej i wytrzymałej kopercie. 

Right

Wrong

Wymagania dotyczące przesyłek i dokumentacji mogą się różnić w zależności od przewoźnika. Ta strona ma na celu dostarczenie ogólnych informacji na temat wysyłki. Jeśli nie masz pewności jakie wymagania obowiązują w przypadku Twojej wysyłki, skontaktuj się z przewoźnikiem. Przed wysyłką zapoznaj się z przepisami i zasadami obowiązującymi w kraju nadania i w kraju docelowym przesyłki. Informacje te znajdziesz na stronach rządowych.


Powiązane tematy