Jak nadawać przesyłki do Kanady?

Wysyłka towarów do Kanady jest często łatwiejsza niż do innych krajów ze względu na uproszczoną wymaganą dokumentację. Canada Border Services Agency (CBSA) udostępnia online wiele materiałów, które pomogą Ci zrozumieć proces importu.

Jakich dokumentów potrzebuję, aby wysłać towary do Kanady? 

Przy wysyłce do Kanady ze Stanów Zjednoczonych lub dowolnego innego kraju, do odprawy celnej zazwyczaj wystarczy lotniczy list przewozowy, faktura handlowa i lista pakowa. Upewnij się, że zamieszczone na nich dane są poprawne i kompletne.

Odprawa może być nieco trudniejsza w przypadku przesyłek komercyjnych o dużej wartości. CBSA udostępnia przydatny szczegółowy przewodnik importowy, w którym znajdziesz informacje o przebiegu procesu importu od początku do końca.

Opis towarów na fakturze handlowej

Czytelny i dokładny opis towarów na fakturze handlowej oraz lotniczym liście przewozowym ułatwi kanadyjskim służbom celnym poprawne sklasyfikowanie towarów, a także ich szybkie odprawienie. Powinien on również zawierać dokładny kod HS umożliwiający naliczenie odpowiednich ceł i podatków. Ważne jest również, aby unikać wieloznacznych opisów, takich jak „prezent”, „próbka” lub „części”.

Fakturę handlową należy sporządzić w języku angielskim. Dane kontaktowe odbiorcy (adres e-mail i numer telefonu) należy zamieścić zarówno na fakturze handlowej, jak i na lotniczym liście przewozowym, aby umożliwić kontakt w razie potrzeby.

Jak będzie przebiegać odprawa przesyłki w Kanadzie?

Procedura odprawy celnej Twojej przesyłki będzie uzależniona od danych podanych w dokumentach przewozowych takich, jak wartość towarów, a także od wyników dodatkowych kontroli przeprowadzonych podczas odprawy celnej.

CBSA przewiduje trzy procedury odprawy celnej dla przesyłek trafiających do Kanady:

Zwolnienie dla importowych przesyłek kurierskich (Courier Imports Remission Order - CIRO) — Odprawa nieformalna
Przesyłki zawierające towary niepodlegające regulacji o wartości poniżej 20 dolarów przechodzą kanadyjską odprawę celną szybko w ramach odprawy nieformalnej nazywanej Zwolnieniem dla importowych przesyłek kurierskich (CIRO). 

Program przesyłek o niskiej wartości (LVS) — Odprawa nieformalna
Przesyłki zawierające towary niepodlegające regulacji o wartości 20,01–3300 dolarów kanadyjskich są procesowane w ramach Programu przesyłek o niskiej wartości (LVS).

Program przesyłek o wysokiej wartości (HVS) — Odprawa formalna
Przesyłki zawierające towary podlegające regulacjom prawnym lub towary o wartości powyżej 3300 dolarów kanadyjskich są przetwarzane w ramach Programu przesyłek o wysokiej wartości (HVS). Ta procedura odprawy formalnej wymaga dodatkowej dokumentacji wysyłkowej.

Odprawa celna w Kanadzie

Porównanie trzech rodzajów odprawy celnej w Kanadzie:

 

Odprawa nieformalna

Odprawa formalna

Kryteria kwalifikacji przesyłek i ich wartości

 • Zwolnienie dla importowych przesyłek kurierskich (Courier Imports Remission Order - CIRO): dokumenty, prezenty lub towary o wartości nieprzekraczającej 20 CAD
 • Program przesyłek o niskiej wartości (LVS): towary o wartości 20,01–3300 CAD
 • Procedury CIRO i LVS dotyczą wyłącznie towarów niewymagających zezwoleń, licencji ani pozwolenia kanadyjskich organów administracji państwowej
 • Program przesyłek o wysokiej wartości (HVS): towary o wartości powyżej 3300 CAD lub podlegające kontroli jednostek kanadyjskiej administracji państwowej

Wymagane dokumenty

 • Lotniczy list przewozowy
 • Faktura handlowa (tylko w przypadku LVS)
 • Lotniczy list przewozowy
 • Faktura handlowa

Dodatkowe dokumenty, takie jak:

 • Świadectwo pochodzenia
 • Zezwolenie importowe
 • Licencje
 • Dokumenty brokera

Kanadyjskie porozumienia handlowe

Kanada posiada porozumienia handlowe z wieloma krajami. Ich celem jest obniżenie ceł i taryf importowych dla międzynarodowych przesyłek komercyjnych oraz uproszczenie procesu wysyłki. Wybrane kanadyjskie porozumienia handlowe:

 • USMCA/CUSMA ze Stanami Zjednoczonymi i Meksykiem od 1 lipca 2020 (dawniej NAFTA)
 • CETA z Unią Europejską
 • EFTA z Islandią, Liechtensteinem, Norwegią i Szwajcarią
 • CPTPP z Australią, Brunei, Chile, Japonią, Malezją, Meksykiem, Nową Zelandią, Peru, Singapurem i Wietnamem
 • Indywidualne porozumienia FTA z Kostaryką, Kolumbią, Peru, Panamą i innymi krajami

Aby sprawdzić, czy porozumienie handlowe może mieć zastosowanie do Twojej przesyłki i dowiedzieć się, jaki dokument lub formularz potwierdzający pochodzenie towaru jest wymagany, odwiedź stronę CBSA dotyczącą pochodzenia towarów.

Czy do odprawy celnej w Kanadzie trzeba przedłożyć dodatkowe dokumenty?

Do odprawy celnej przesyłek komercyjnych o wysokiej wartości lub towarów podlegających regulacjom prawnym w Kanadzie mogą być wymagane dodatkowe dokumenty. Najczęściej wymagane dokumenty dodatkowe:

 • Kanadyjski numer firmowy (BN) odbiorcy — nadawany przez Canada Revenue Agency (CRA), który należy podać na fakturze handlowej.
 • Dowód pochodzenia — informację, jaki rodzaj dokumentu potwierdzającego pochodzenie musi przedstawić nadawca, można znaleźć w wymaganiach CBSA dotyczących pochodzenia towarów. W razie wątpliwości warto skonsultować się z przewoźnikiem.
 • Dodatkowe licencje, certyfikaty lub zezwolenia (importowe) od odbiorcy na import lub sprzedaż towarów podlegających regulacjom prawnym w Kanadzie. W zależności od rodzaju przesyłanych towarów dokumenty będą wystawiane przez różne organy administracji państwowej. Sprawdź wykaz kanadyjskich organów administracji państwowej CBSA oraz grupy produktów, za które odpowiadają poszczególne instytucje.
 • Dokumenty agencji celnej — jeśli odbiorca korzysta z usług agencji celnej za pośrednictwem przewoźnika lub bezpośrednio, musi mieć podpisaną z nią ogólną umowę agencyjną (GAA) oraz udzielić jej pełnomocnictwa (POA). Dokumenty te są wymagane od wszystkich importerów, niezależnie od charakteru przesyłanych towarów, czy wysokości należnych ceł i podatków. Występują trzy rodzaje ogólnych umów agencyjnych:
  • Kanadyjskie umowy agencyjne — zawierane między kanadyjskimi importerami a agencjami.
  • Umowa z importerem nie będącym rezydentem Stanów Zjednoczonych (NRI) — dotyczy firm ze Stanów Zjednoczonych, które prowadzą działalność w Kanadzie.
  • Umowa importera zagranicznego (NRI) — dotyczy firm zagranicznych, które prowadzą działalność w Kanadzie.

Podatki i opłaty dodatkowe od towarów importowanych w Kanadzie

Wysyłając do Kanady towary komercyjne, warto pamiętać o cłach, podatkach i opłatach dodatkowych, które zwiększają całkowity koszt importu. 

Cła importowe
Importowane towary komercyjne podlegają kanadyjskim cłom importowym. Przegląd stawek taryf celnych Kanady możesz znaleźć na stronie internetowej CBSA. Jeśli Twoja przesyłka podlega międzynarodowemu porozumieniu handlowemu, może kwalifikować się do zwolnienia z taryf.

Opłaty dodatkowe
Twoja przesyłka może podlegać opłatom dodatkowym na rzecz przewoźnika. Są one związane z kosztem usług dodatkowych świadczonych przez przewoźnika podczas odprawy celnej, takich jak przechowywanie, odprawa poza godzinami pracy, czy zaliczka na pokrycie taryf importowych.

Podatek od towarów i usług
Ważnym aspektem gospodarki kanadyjskiej jest regionalne zróżnicowanie stawek podatku od komercyjnie sprzedawanych towarów. Stawki różnią się w zależności od prowincji i stanowią do 5–15% całkowitego podatku od sprzedaży. Oprócz, a czasami zamiast kanadyjskiego podatku od towarów i usług (GST), może obowiązywać jeden z trzech innych podatków:

 • Prowincjonalny podatek do sprzedaży (Provincial Sales Tax - PST)
 • Podatek od sprzedaży w Quebec (Quebec Sales Tax - QST)
 • Zharmonizowany podatek od sprzedaży (Harmonized Sales Tax - HST)

 

Wysyłasz towary podlegające regulacjom prawnym do Kanady? Poniższa lista zawiera szczegółowe wytyczne na temat dokumentacji, jaką musisz złożyć.

Jaki produkt wysyłasz do Kanady?

Jakie są ogólne wymagania w przypadku wysyłki produktów dla dzieci i niemowląt?

Produkty dla dzieci i niemowląt importowane do Kanady muszą spełniać wymogi regulacyjne kanadyjskiej Ustawy o bezpieczeństwie produktów konsumenckich (CCPSA), nadzorowanej przez Health Canada. Dotyczy to takich produktów, jak zabawki, pościel, wózki, spacerówki, łóżeczka, kołyski, kołyski przenośne, smoczki, kojce, bramki zabezpieczające, foteliki samochodowe i podkładki samochodowe.

Jakie dokumenty musi dostarczyć nadawca?

Jakie dokumenty musi dostarczyć odbiorca?

Odbiorca nie musi składać żadnych dodatkowych dokumentów do odprawy celnej.

Jakie są ogólne wymagania w przypadku wysyłki odzieży i artykułów tekstylnych?

 • W Kanadzie jednostką administracji państwowej nadzorującą przepisy dotyczące oznakowania odzieży i artykułów tekstylnych jest Biuro Konkurencji (Competition Bureau).
 • W przypadku przesyłek komercyjnych zawierających odzież lub artykuły tekstylne nie obowiązuje żaden limit wartości.

Jakie dokumenty musi dostarczyć nadawca?

Jakie dokumenty musi dostarczyć odbiorca?

Odbiorca nie musi składać żadnych dodatkowych dokumentów do odprawy celnej.

Jakie dane należy uwzględnić w opisie towarów?

 • Rodzaj odzieży lub artykułów tekstylnych (np. koszula, sukienka, poszwa na kołdrę)
 • Skład tkaniny (np. 70% bawełna, 30% poliester) 
 • Rodzaj struktury tkaniny (np. tkana, dziana, nietkana) 
 • Dla kogo przeznaczona jest odzież (np. damska, chłopięca, niemowlęca, unisex)
 • Ilość (np. 50 koszul, 80 par skarpet)
 • Łączna wartość (cena detaliczna) 
 • Kraj pochodzenia

Jakie wymagania ogólne obowiązują w przypadku wysyłki sprzętu elektronicznego?

 • W Kanadzie organami administracji państwowej odpowiedzialnymi za egzekwowanie wymagań dotyczących oznakowania towarów elektronicznych importowanych do Kanady są Natural Resources Canada (NRCan) i CBSA.
 • Zgodnie z kanadyjską ustawą o wydajności energetycznej, w przypadku wielu produktów elektronicznych (jak telewizory i urządzenia AGD) NRCan wymaga oznaczenia potwierdzającego weryfikację wydajności energetycznej. Oznaczenie musi być przyznane przez organizację certyfikacyjną akredytowaną do oceny wydajności energetycznej przez radę normalizacyjną Kanady.

Jakie dokumenty musi dostarczyć nadawca?

Jakie dokumenty musi dostarczyć odbiorca?

Odbiorca nie musi składać żadnych dodatkowych dokumentów do odprawy celnej.

 

Jakie są ogólne wymagania w przypadku wysyłki żywności do Kanady?

Jakie dokumenty musi dostarczyć nadawca?

Jakie dokumenty musi dostarczyć odbiorca?

 • Ważna licencja Safe Food for Canadians (SFC) wydana przez CFIA. Importerzy mogą złożyć wniosek o wydanie licencji online za pośrednictwem portalu My CFIA.
 • Wszelkie inne wymogi importowe dotyczące konkretnego produktu spożywczego można znaleźć wprowadzając kod HS w serwisie AIRS.

Jakie dane należy uwzględnić w opisie towarów?

 • Kod HS (kod ujednoliconej taryfy celnej)
 • Nazwa i adres producenta
 • Informacja, czy produkt przeznaczono dla ludzi lub zwierząt
 • Rodzaj produktu spożywczego (np. bezglutenowe ciasteczka czekoladowe z rodzynkami, pomidorki koktajlowe w puszce, pokarm dla rybek w postaci suszonych granulek) 
 • Cel wysyłki (np. spożycie, cele badawcze) 
 • Dokładna ilość i szczegóły pakowania (np. 10 czekoladowych batoników po 45 g każdy zapakowanych pojedynczo i umieszczonych w jednym kartonowym pudełku)

Jakie są ogólne wymagania w przypadku wysyłki leków i wyrobów medycznych?

 • Kanadyjskim organem administracji państwowej nadzorującym przepisy dotyczące leków, środków farmaceutycznych i wyrobów medycznych jest Health Canada.
 • Zgodnie z kanadyjską ustawą w sprawie żywności i leków każdy produkt zdefiniowany jako lek musi otrzymać numer identyfikacyjny leku (DIN). Ośmiocyfrowy numer można znaleźć na etykiecie wyrobów farmaceutycznych sprzedawanych na receptę i bez recepty.
 • W przypadku przesyłek komercyjnych zawierających leki lub wyroby medyczne nie obowiązuje żaden limit wartości.
 • Nadawcy mogą sprawdzić warunki importu wyrobów farmaceutycznych na podstawie ich kodu HS w zautomatyzowanym systemie importowych numerów referencyjnych (AIRS). 

Jakie dokumenty musi dostarczyć nadawca?

Jakie dokumenty musi dostarczyć odbiorca?

 • W przypadku niektórych leków wymagana może być deklaracja importera.

Poniżej wymieniono produkty, których wysyłanie do Kanady jest zabronione lub w bardzo dużym stopniu ograniczone. Lista ta nie jest wyczerpująca.

Produkt

Przesyłki prywatne

Przesyłki komercyjne

Alkohol

Zabronione

Dozwolone za pośrednictwem określonych agencji

Konopie indyjskie (marihuana)

Zabronione

Zabronione, chyba że w bardzo ograniczonych okolicznościach Health Canada wyda specjalne zezwolenie lub dopuści wyjątek importowy. Większość przewoźników nie przyjmuje przesyłek zawierających konopie indyjskie. 

Broń palna

Ograniczone: tylko za pośrednictwem firm przewozowych posiadających licencję na transport broni palnej

Ograniczone: tylko za pośrednictwem firm przewozowych posiadających licencję na transport broni palnej

Konopie

Ograniczone: produkty spożywcze z konopi są dozwolone, jeśli nie zawierają tetrahydrokannabinoli (THC)

Ograniczone: produkty spożywcze z konopi są dozwolone, jeśli nie zawierają tetrahydrokannabinoli (THC)

Narkotyki, substancje kontrolowane i leki podlegające ograniczeniom

Zabronione

Zabronione

Tytoń

Zabronione

Dozwolone

Wymagania dotyczące przesyłek i dokumentacji mogą się różnić w zależności od przewoźnika. Ta strona ma na celu dostarczenie ogólnych informacji na temat wysyłki. Jeśli nie masz pewności jakie wymagania obowiązują w przypadku Twojej wysyłki, skontaktuj się z przewoźnikiem. Przed wysyłką zapoznaj się z przepisami i zasadami obowiązującymi w kraju nadania i w kraju docelowym przesyłki. Informacje te znajdziesz na stronach rządowych.


Powiązane tematy