Jak nadawać przesyłki do Chin?

Wysyłając towary do Chin, należy pamiętać, że chińskie procedury celne są rygorystyczne, a niektóre towary, takie jak żywność i kosmetyki, podlegają surowym przepisom. Dlatego z wyprzedzeniem dowiedz się, jakie dokumenty trzeba przygotować, i zadecyduj, czy przesyłka będzie poddawana odprawie ekspresowej czy formalnej.

Jakie dokumenty trzeba złożyć, aby wysłać towary do Chin?

Najważniejszymi dokumentami są lotniczy list przewozowy, faktura handlowa oraz lista pakunkowa (jeśli przesyłka zawiera wiele opakowań). W przypadku towarów podlegających regulacjom prawnym wymagany będą dodatkowe dokumenty. 

Z wyprzedzeniem zapytaj swojego odbiorcę w Chinach, jakie dodatkowe dokumenty lub certyfikacje mogą być konieczne do przesłania Twoich towarów. Bez nich służby celne mogą zatrzymać Twoją paczkę lub odesłać ją z powrotem.

Faktura handlowa i lotniczy list przewozowy

Wszystkie informacje zamieszczone na fakturze handlowej muszą być dokładne, sporządzone w języku angielskim i spójne z danymi zawartymi na lotniczym liście przewozowym. 

Koszty podane na fakturze handlowej mogą być wyrażone w dowolnej walucie, przy czym zazwyczaj stosuje się walutę, w której zawarto transakcję.

Lista pakunkowa do większych przesyłek

Jeśli wysyłasz wiele opakowań lub Twoja przesyłka waży ponad 100 kg, dołącz do niej listę pakunkową, aby chińskie władze celne mogły szybko i z łatwością przeprowadzić kontrolę fizyczną. 

Lista musi zawierać wyraźny i dokładny opis paczek oraz ich zawartości. Należy wskazać ilość towarów, sposób zapakowania, a także masę netto i brutto każdego kartonu. Wymaga ona również podpisu nadawcy lub pieczęci firmowej.

Czym jest oznaczenie CCC?

Oznaczenie obowiązkowego certyfikatu chińskiego (China Compulsory Certification, CCC) jest oznaczeniem bezpieczeństwa i jakości przyznawanym produktom podlegającym regulacjom prawnym, takim jak elektronika, które importuje się do Chin na potrzeby użytkowe lub w celu sprzedaży.

Chcesz sprawdzić, czy Twój produkt wymaga uzyskania oznaczenia CCC? Przejdź do bazy danych dostępu do rynku Komisji Europejskiej, wybierz opcję „Chiny” i wprowadź kod HS swojego produktu, aby sprawdzić obowiązujące wymagania. Jeśli uzyskanie certyfikatu CCC jest wymagane, informacja o tym znajdzie się na stronie „Procedury i formalności”.

Za nadzór nad oznaczeniami CCC odpowiada Administracja ds. Certyfikacji i Akredytacji Chińskiej Republiki Ludowej (CNCA). Zarejestruj wniosek o oznaczenie CCC przez Internet w chińskim systemie inspekcji i kwarantanny E-Cert. Możesz również złożyć wniosek za pośrednictwem firm certyfikacyjnych przeprowadzających kontrole, weryfikacje oraz testy w Twoim regionie geograficznym. Aby uzyskać więcej informacji, możesz skontaktować się z oddziałem FedEx w Chinach.

Czym jest CIQ?

Przesyłki międzynarodowe przywożone do Chin podlegają kontroli i inspekcji chińskich służb inspekcji i kwarantanny (China Inspection and Quarantine, CIQ) będących departamentem Generalnej Administracji Nadzoru Jakościowego, Inspekcji i Kwarantanny Chińskiej Republiki Ludowej (AQSIQ).

CIQ działa niezależnie od chińskich służb celnych i ma na celu zapewnienie, że importowane towary są zgodne z chińskimi przepisami i spełniają wymagania dotyczące oznakowania, opakowania i bezpieczeństwa.

Jeśli Twoje towary przejdą pomyślnie inspekcję CIQ, otrzymają opieczętowane potwierdzenie odprawy lub certyfikat inspekcji importowanych towarów (Entry Commodity Inspection Certificate). Wówczas przesyłkę można przekazać do odprawy celnej przed jej zwolnieniem. Do odprawy celnej może być także wymagany certyfikat inspekcji importowanych towarów (Certificate of Inspection of Goods Inwards) wystawiany przez CIQ.

Odprawa celna w Chinach

China Customs, czyli chińskie służby celne, to skrócona nazwa chińskiej generalnej administracji celnej ((General Administration of Customs China, GACC). Przesyłka sprawdzona przez CIQ jest kierowana do chińskich służb celnych, gdzie następuje odprawa ekspresowa lub formalna.

Odprawa ekspresowa

Odprawa ekspresowa odbywa się według uproszczonej procedury i ograniczenia dokumentacji do minimum. Obowiązuje ona w przypadku trzech kategorii towarów: KAT. A (dokumenty), KAT. B (rzeczy osobiste, prezenty i zakupy ze sklepów internetowych) oraz KAT. C (próbki i przedmioty o niskiej wartości).

Odprawa formalna

Odprawa formalna, nazywana również trybem frachtowym bądź odprawą KAT. D, jest stosowana w przypadku przesyłek zawierających towary podlegające ocleniu, towary o wysokiej wartości lub towary podlegające regulacjom prawnym bądź wysyłane masowo, takie jak kosmetyki, żywność albo zabawki.

Ekspresowa i formalna odprawa celna w Chinach

 

Odprawa ekspresowa

Odprawa formalna

Rodzaje i wartości przesyłek

 • KAT. A — Dokumenty
  - Brak wartości komercyjnej — Deklarowana wartość dokumentów powinna wynosić 1 USD lub 7 CNY
   
 • KAT. B — Rzeczy osobiste, prezenty, zakupy ze sklepów internetowych lub pojedyncze przedmioty
  - Przedmioty o wartości poniżej 1000 CNY (800 CNY w przypadku paczek z SRA Hongkong (Chiny), SRA Makao (Chiny) oraz Tajwanu (Chiny))
  - Dopuszczalne są zatwierdzone przez służby celne przesyłki zawierające pojedyncze przedmioty (np. torebkę) o wartości powyżej 1000 CNY. W takim przypadku obowiązują podatki i cła.
   
 • KAT. C — Towary niepodlegające ocleniu, takie jak próbki, produkty o niskiej wartości, materiały reklamowe
  - Brak wartości komercyjnej
  - Łączna wartość ceł i podatków niższa niż 50 CNY
   
 • KAT. C — Niektóre towary podlegające ocleniu
  - Towary o wartości poniżej 5000 CNY i niepodlegające regulacjom prawnym
  - Łączna wartość ceł i podatków powyżej 50 CNY
 • KAT. D — Towary podlegające ocleniu, wymagające opłacenia cła
  - Towary o wartości powyżej 5000 CNY
  - Towary o wartości poniżej 5000 CNY, ale podlegające regulacjom prawnym

Czas przetwarzania odprawy celnej

 • Maksymalnie 24 godziny, jeśli dokumenty są poprawnie przygotowane
 • Co najmniej 24 godziny od momentu otrzymania kompletnej i poprawnej dokumentacji przewozowej

Wymagane dokumenty

 • Lotniczy list przewozowy
 • Faktura handlowa
 • W przypadku przesyłek zawierających wiele opakowań: lista pakunkowa
 • W przypadku zakupów ze sklepów internetowych: dowód zapłaty
 • W przypadku przesyłek prywatnych KAT. B: kopia dowodu osobistego lub paszportu odbiorcy; w opisie towarów na fakturze handlowej należy zamieścić dopisek „rzeczy osobiste”
 • Lotniczy list przewozowy
 • Faktura handlowa
 • Lista pakunkowa
 • Często wymagane są dodatkowe dokumenty (patrz poniżej)

Czy do odprawy celnej w Chinach trzeba udostępniać dodatkowe dokumenty?

Tak, do przeprowadzenia formalnej odprawy celnej w Chinach niemal zawsze wymagane są dodatkowe dokumenty. Poniżej przedstawiamy listę dodatkowych dokumentów, które mogą być konieczne, w zależności od przesyłki:

 • Jeśli przesyłka zawiera zakup dokonany przez osobę prywatną (np. zamówienie ze sklepu internetowego) — dowód zapłaty, na przykład faktura lub paragon.
 • Jeśli przesyłane towary zostały zakupione przez odbiorcę u nadawcy — umowa sprzedaży na potwierdzenie uzgodnionej ceny, zapłaty i transakcji.
 • Jeśli towary zostały wysłane, zanim odbiorca za nie zapłacił — zlecenie zakupu jako dowód złożenia zamówienia, jeżeli jeszcze nie dokonano płatności.
 • W przypadku produktów wymagających oznaczenia CCC (np. urządzeń elektronicznych) — deklaracja zgodności potwierdzająca zgodność towarów z chińskimi normami i standardami. Dokument ten jest warunkiem wstępnym wymaganym do przyznania oznaczenia CCC i często jest wymagany do odprawy celnej.
 • W przypadku wysyłki produktu złożonego, wymagającego szczegółowych objaśnień pozwalających poznać jego skład i zrozumieć sposób działania (np. części mechanicznych, wyrobów medycznych lub leków) — pakiet informacji, taki jak karty charakterystyki lub literatura techniczna (nazywana często podręcznikiem celnym lub publikacją „E-handbook”), zawierający informacje na temat zastosowania i składu produktu. Ma to na celu ułatwienie władzom celnym ustalenie kodów taryfowych. 

Aby uniknąć opóźnień przy odprawie celnej, odbiorca powinien przekazać swoje dokumenty nadawcy, który dołączy je do dokumentów przewozowych.

Chińskie rejestry i licencje wymagane do odprawy formalnej

Istnieje również szereg dokumentów i licencji, które są zawsze wymagane do odprawy celnej w Chinach. Oto najważniejsze z nich:

 • Odbiorca (importer) musi być zarejestrowany u chińskich służb celnych (China Customs) i podać swój numer w rejestrze celnym (numer CR) w dokumentach przewozowych.
 • Odbiorca musi posiadać biznesową licencję na import i eksport wystawioną przez Ministerstwo Handlu (MOFCOM) w Chinach, na podstawie której chińskie firmy mogą uczestniczyć w międzynarodowym handlu towarami.
 • Odbiorca musi udzielić pełnomocnictwa swojej agencji celnej, upoważniając ją do podejmowania działań w jego imieniu.
 • Jeśli przesyłane towary podlegają w Chinach dodatkowym przepisom (np. żywność), odbiorca musi przedstawić specjalną licencję importową przyznaną przez odpowiednie organy regulacyjne (np. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przypadku żywności). Poniżej znajduje się wykaz towarów podlegających w Chinach ścisłym regulacjom prawnym.

Jakie towary podlegają w Chinach ścisłym regulacjom prawnym?

Chiny dysponują systemem licencjonowania umożliwiającym monitorowanie i kontrolowanie importu towarów podlegających regulacjom prawnym. Produkty te często wymagają specjalnej licencji importowej i przedstawienia dodatkowych dokumentów lub certyfikacji. Dlatego przed wysłaniem towarów należy sprawdzić obowiązujące w Chinach przepisy dotyczące konkretnego produktu, ponieważ często się one zmieniają.

Do towarów podlegających w Chinach ścisłym regulacjom prawnym należą:

 • Wyroby medyczne
 • Wstępnie pakowana żywność
 • Produkty zwierzęce
 • Produkty roślinne
 • Produkty biologiczne
 • Kosmetyki
 • Leki i środki lecznicze
 • Produkty na baterie
 • Zabawki
 • Farby
 • Wino
 • Artykuły rolnicze
 • Filmy kinowe, taśmy beta i publikacje audiowizualne
 • Publikacje komercyjne (książki lub czasopisma posiadające numer ISBN)
 • Przesyłki w drewnianych opakowaniach
 • Niektóre produkty elektroniczne i maszyny
 • Używane produkty elektryczne i mechaniczne (przywóz niektórych odpadów elektrycznych lub mechanicznych nazywanych „zagranicznymi śmieciami” jest w Chinach zabroniony)
 • Eksponaty wystawowe oraz inne obiekty tymczasowe (TIB), które powrócą do swojej pierwotnej lokalizacji, wymagają złożenia depozytu importowego, aby chińskie służby celne mogły zezwolić na ich tymczasowe przebywanie w kraju
   

Wysyłasz do Chin towary podlegające regulacjom prawnym? Poniższa lista zawiera szczegółowe wytyczne na temat dokumentacji, jaką musisz złożyć.

Jaki produkt wysyłasz do Chin?

Jakie wymagania ogólne obowiązują w przypadku wysyłki odzieży do Chin?

 • Jeśli przesyłka przechodzi odprawę ekspresową (KAT. B), jak w przypadku rzeczy osobistych lub zakupów ze sklepów internetowych na użytek prywatny — nie obowiązują żadne ograniczenia, pod warunkiem, że łączna wartość przesyłki nie przekracza 1000 CNY, a odzież przeznaczono wyłącznie na użytek prywatny. Zabrania się ich stosowania w celach komercyjnych oraz odsprzedawania.
 • Jeśli przesyłka przechodzi odprawę formalną (KAT. D) — niektóre rodzaje odzieży (np. jeansy), w zależności od kodu HS, są poddawane inspekcji jakościowej importowanych towarów przez CIQ, w trakcie której sprawdzane jest ich poprawne oznakowanie oraz zgodność procesu obróbki chemicznej.

Jakie dokumenty musi dostarczyć nadawca?

Jakie dokumenty musi dostarczyć odbiorca?

W przypadku wysyłki odzieży do osób prywatnych — podpisane pismo z objaśnieniem, że odzież przeznaczono na użytek prywatny, oraz kopia paszportu lub dowodu osobistego odbiorcy.

Jakie wymagania ogólne obowiązują w przypadku wysyłki materiału biologicznego do Chin?

 • Zanim przesyłka trafi do kraju, odbiorca musi uzyskać specjalną licencję importową od Generalnej Administracji Nadzoru Jakościowego, Inspekcji i Kwarantanny Chińskiej Republiki Ludowej (AQSIQ).
 • Inne niezbędne dokumenty wymagane do wysłania materiałów biologicznych do Chin wynikają z rodzaju przesyłanych materiałów biologicznych oraz ich kodu HS.

Jakie dokumenty musi dostarczyć nadawca?

Dokumenty, jakie musi złożyć nadawca:

 • Lotniczy list przewozowy
 • Faktura handlowa
 • Lista pakunkowa
 • Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej (MSDS) — ze szczegółowym wykazem substancji chemicznych, potencjalnych zagrożeń oraz odpowiednimi instrukcjami postępowania. Karta charakterystyki jest wymagana również w przypadku wszelkich substancji chemicznych używanych do konserwacji materiału biologicznego, ponieważ mogą być one sklasyfikowane jako towary niebezpieczne.

Jakie dokumenty musi dostarczyć odbiorca?

 • Potwierdzenie uzyskania specjalnego zezwolenia na przywóz od AQSIQ

Jakie wymagania ogólne obowiązują w przypadku wysyłki kosmetyków do Chin?

 • Jeśli przesyłka kwalifikuje się do odprawy ekspresowej, nie obowiązują żadne szczególne ograniczenia. Wartość przesyłki nie może jednak przekraczać limitu przewidzianego dla przesyłek KAT. B zawierających rzeczy osobiste lub produkty zakupione w sklepach internetowych.

Przesyłki przechodzące odprawę formalną (KAT. D) muszą spełniać dodatkowe wymagania:

 • Odbiorca musi zarejestrować produkt w wydziale chińskiej Administracji Państwowej ds. Regulacji Rynku (State Administration for Market Regulation, SAMR) zajmującym się bezpieczeństwem leków.
 • Przed nadaniem towarów producenci i eksporterzy zagraniczni muszą zarejestrować się w AQSIQ.
 • Produkt kosmetyczny musi posiadać etykietę w języku chińskim, która spełnia chińskie normy GB i została zatwierdzona przez CIQ.

Jakie dokumenty musi dostarczyć nadawca?

Jakie dokumenty musi dostarczyć odbiorca?

 • Potwierdzenie spełnienia opisanych powyżej wymagań ogólnych

Jakie wymagania ogólne obowiązują w przypadku wysyłki żywności do Chin?

 • Jeśli przesyłka kwalifikuje się do odprawy ekspresowej, nie obowiązują żadne szczególne ograniczenia. Wartość przesyłki nie może jednak przekraczać limitu przewidzianego dla przesyłek KAT. B zawierających rzeczy osobiste lub produkty zakupione w sklepach internetowych.

Przesyłki przechodzące odprawę formalną (KAT. D) muszą spełniać dodatkowe wymagania:

 • Odbiorca musi zarejestrować produkty żywnościowe w chińskim Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
 • Przed nadaniem towarów producenci i eksporterzy zagraniczni muszą zarejestrować się w AQSIQ.
 • Produkt żywnościowy musi posiadać etykietę w języku chińskim, która spełnia chińskie normy GB i została zatwierdzona przez CIQ

Jakie dokumenty musi dostarczyć nadawca?

Jakie dokumenty musi dostarczyć odbiorca?

 • Potwierdzenie spełnienia opisanych powyżej wymagań ogólnych

Jakie dokumenty musi dostarczyć nadawca?

W przypadku firm wysyłających mleko w proszku dla niemowląt do innych firm nadawca musi również przedstawić następujące dokumenty: 

 • Świadectwo pochodzenia
 • Certyfikat inspekcji sanitarnej
 • Dowód zatwierdzenia przez CIQ — zagraniczni producenci i eksporterzy mleka w proszku muszą zarejestrować się w CIQ i uzyskać zatwierdzenie CIQ przed nadaniem produktów

Jakie dokumenty musi dostarczyć odbiorca?

W przypadku przesyłek zawierających mleko w proszku adresowanych do osób prywatnych odbiorca musi dostarczyć:

 • Opatrzone podpisem pismo wyjaśniające, że mleko w proszku przeznaczono na użytek prywatny
 • Kopię paszportu lub dowodu osobistego odbiorcy

W przypadku przesyłek zawierających mleko w proszku nadawanych przez firmy do odbiorców firmowych odbiorca musi dostarczyć: 

 • Znak certyfikacyjny żywności (Food Label Certificate)
 • Wniosek o import/eksport artykułów specjalnych na potrzeby weryfikacji przepisów zdrowotnych i kwarantanny

Jaka wartość przesyłki jest dozwolona?

 • Wysyłka mleka w proszku do odbiorców prywatnych jest ograniczona do sześciu pojemników (każdy o pojemności do 900 g) i/lub całkowitej wartości 1000 CNY. Dopuszczalna jest wysyłka wyłącznie na użytek prywatny, zabrania się zastosowania komercyjnego lub odsprzedaży takiego mleka.
 • W przypadku wysyłki mleka w proszku w trybie B2B nie obowiązuje ograniczenie wartości.

Jakie wymagania ogólne obowiązują w przypadku wysyłki zabawek do Chin?

 • Zabawki wysyłane do Chińskich odbiorców prywatnych i biznesowych muszą posiadać oznaczenie CCC lub mieć dołączoną deklarację zgodności.

Jakie dokumenty musi dostarczyć nadawca?

Jakie dokumenty musi dostarczyć odbiorca?

W przypadku przesyłek zawierających zabawki adresowanych do osób prywatnych odbiorca musi dostarczyć:

 • Opatrzone podpisem pismo wyjaśniające, że zabawki przeznaczono na użytek prywatny
 • Kopię paszportu lub dowodu osobistego odbiorcy

W przypadku przesyłek zawierających zabawki nadawanych przez firmy do odbiorców firmowych odbiorca musi dostarczyć: 

 • Certyfikat inspekcji importowanych towarów (Entry Commodity Inspection Certificate) z CIQ

Jaka wartość przesyłki jest dozwolona?

 • Wartość zabawek przesyłanych do odbiorców prywatnych jest ograniczona do łącznej wartości 1000 CNY, a zabawki te muszą być przeznaczone wyłącznie na użytek prywatny. Zabrania się ich stosowania w celach komercyjnych oraz odsprzedawania.
 • W przypadku wysyłki zabawek w trybie B2B nie obowiązuje ograniczenie wartości.

Różni przewoźnicy, różne wymagania

Pamiętaj, że wymagania dotyczące przesyłek i dokumentacji mogą się różnić w zależności od przewoźnika. Informacje zawarte na tej stronie odnoszą się do wymagań przewozowych obowiązujących w firmie FedEx. Niniejsze wytyczne są możliwie jak najbardziej ogólne, jednak poszczególni przewoźnicy mogą przestrzegać innych procedur. Aby upewnić się, jakie wymagania obowiązują w konkretnym przypadku, skontaktuj się z przewoźnikiem.


Powiązane tematy