Jak nadawać przesyłki do Indii?

W Indiach obowiązują rygorystyczne przepisy celne, a niewłaściwe ich przestrzeganie prowadzi do opóźnień. Dlatego ważne jest zapoznanie się z przepisami i przygotowanie właściwych dokumentów przed nadaniem paczki do Indii.

Jakie dokumenty trzeba złożyć, aby wysłać towary do Indii?

Oprócz faktury handlowej i lotniczego listu przewozowego trzeba również z wyprzedzeniem udostępnić dokumenty KYC odbiorcy. W przypadku wysyłki towarów o dużej wartości lub podlegających regulacjom prawnym konieczne może być przedstawienie dodatkowych dokumentów.

Dokumenty przewozowe można sporządzić w formie drukowanej i cyfrowej. Do przesyłek nadawanych do Indii należy dołączyć wydrukowane egzemplarze dokumentów.

Faktura handlowa

Wszystkie informacje zamieszczone na fakturze handlowej muszą być dokładne i sporządzone w języku angielskim. Dane odbiorcy muszą być takie same, jak w dokumentach KYC.

Wszystkie koszty na fakturze handlowej muszą być podane w walucie zatwierdzonej przez indyjskie władze celne, czyli w rupiach, dolarach, funtach lub euro. Uważaj, aby opis nie zawierał błędów pisowni ani niepoprawnych skrótów, ponieważ może to spowodować opóźnienie. Więcej informacji zawiera punkt „Jak wypełnić fakturę handlową?”.

Czym jest dokumentacja KYC?

KYC to skrót od angielskiego „Know Your Customer” (poznaj swojego klienta). Dokumentacja ta jest bardzo ważna podczas nadawania paczek do Indii, ponieważ władze celne potrzebują jej do zweryfikowania tożsamości i adresu odbiorcy. Obowiązuje ona zarówno w przypadku firm, jak i osób prywatnych.

Na czym polega procedura KYC?

Zanim wyślesz przesyłkę na nowy adres w Indiach, odbiorca musi zdobyć własny dowód KYC i przekazać go Twojemu przewoźnikowi. Wówczas przewoźnik zapisze dane odbiorcy w swojej bazie danych KYC, aby móc w przyszłości dostarczać przesyłki na ten sam adres.

Proces ten należy powtarzać przy każdej zmianie przewoźnika, wysyłce towaru na nowy adres lub w przypadku zmiany danych odbiorcy. Jeśli firma odbiorcy posiada kilka adresów, każdą lokalizację należy zarejestrować oddzielnie w bazie danych KYC przewoźnika.

Jak odbiorca może złożyć dokumenty KYC? 

Każdy przewoźnik posiada własne procedury zbierania dokumentów KYC. Jeśli korzystasz z usług firmy FedEx, odbiorca może wykonać następujące kroki:

 1. Obowiązki nadawcy:
  • Zapewnienie zgodności nazwiska i adresu odbiorcy na fakturze handlowej (FH) i na lotniczym liście przewozowym (AWB) z treścią dokumentów KYC, które złoży odbiorca.
  • Skonsultowanie z odbiorcą, czy jego nazwisko i adres zamieszczone na lotniczym liście przewozowym i na fakturze handlowej są zgodne z treścią dokumentów KYC, które złoży odbiorca.
  • Upewnienie się, że na lotniczym liście przewozowym ani na fakturze handlowej nie ma zdrobnień, skrótów imion, nazw działów itp.
  • Numer telefonu i adres e-mail odbiorcy również muszą być poprawne, aby umożliwić bezpośredni kontakt z odbiorcą. 
  • Przekazanie odbiorcy danych lotniczego listu przewozowego od razu po nadaniu przesyłki za pośrednictwem witryny internetowej — https://kyc.fedex.com.
 2. Odbiorca musi zrealizować obowiązek zapewnienia dokumentów KYC, wykonując następujące kroki: 
  • Uzyskanie numeru śledzenia przesyłki (numeru lotniczego listu przewozowego, czyli AWB) od nadawcy. 
  • Przejście na naszą witrynę internetową https://kyc.fedex.com
  • Zrealizowanie obowiązku udostępnienia dokumentów KYC do przesyłki przy użyciu dostępnych opcji i strony Job-Aid.
 3. Jeśli odbiorca napotka jakiekolwiek problemy, może napisać na adres india@fedex.com lub kycdocs@fedex.com w celu otrzymania pomocy.

Na stronie Job-Aid znajduje się szczegółowa instrukcja wypełniania formularza KYC. Znajduje się tam również lista wymaganych dokumentów pomocniczych. Na stronie często zadawanych pytań (FAQ) na temat KYC w witrynie FedEx znajdziesz odpowiedzi na wiele pytań dotyczących dokumentów KYC.

Co się stanie, jeśli dokumenty KYC odbiorcy nie będą gotowe?

Brak dokumentacji KYC może nie tylko spowodować opóźnienia wysyłki, ale także skutkować naliczeniem kar pieniężnych. Aby proces przebiegał sprawnie, zapytaj odbiorcę, czy przewoźnik zna już jego dane KYC. Jeśli nie, poproś odbiorcę o zgromadzenie dokumentów do złożenia przed wysyłką.

Odprawa celna w Indiach

Paczki przywożone do Indii przechodzą odprawę ekspresową lub formalną.

Odprawa ekspresowa

Odprawa ekspresowa lub inaczej odprawa w trybie kurierskim obowiązująca w przypadku towarów o niskiej lub średniej wartości, takich jak prezenty, próbki bądź dokumenty, odbywa się według uproszczonej procedury, a dokumentacja jest ograniczona do minimum. Jeśli dokumenty są przygotowane poprawnie, można się spodziewać zwolnienia paczki tego samego dnia.

Odprawa formalna

Formalną odprawę celną, nazywaną również trybem frachtowym, stosuje się w przypadku towarów cennych, przesyłanych w dużych ilościach lub podlegających regulacjom prawnym. Proces ten wymaga opłacenia z góry ceł, dodatkowych dokumentów oraz udziału agenta celnego nadzorującego proces odprawy. Odbiorca może zdecydować się na usługi własnego agenta lub agenta zapewnianego przez przewoźnika.

Sprawdź, która procedura dotyczy Twojej przesyłki, aby z wyprzedzeniem przygotować właściwe dokumenty.

Ekspresowa i formalna odprawa celna w Indiach

 

Odprawa ekspresowa

Odprawa formalna

Rodzaje i wartości przesyłek

 • Dokumenty (brak wartości)
 • Towary o niskiej wartości (bezcłowe, prywatne prezenty o wartości do 5000 INR, próbki o wartości do 10 000 INR)
 • Towary o średniej wartości (do 100 000 INR)
 • Paczki o wadze do 70 kg
 • Przesyłki o dużej wartości (co najmniej 100 000 INR)
 • Niektóre przesyłki i małej lub średniej wartości zawierające towary podlegające regulacjom prawnym

Wymagane dokumenty

 • Lotniczy list przewozowy
 • Faktura handlowa
 • Dokumentacja KYC
 • Czasami wymaga się listy pakunkowej lub zlecenia zakupu (patrz poniżej)
 • Lotniczy list przewozowy
 • Faktura handlowa
 • Dokumentacja KYC
 • Często wymagane są dodatkowe dokumenty (patrz poniżej)

Czy do odprawy celnej w Indiach trzeba udostępniać dodatkowe dokumenty?

Tak, dodatkowe dokumenty są często wymagane do odprawy formalnej, a czasem również do odprawy ekspresowej (np. lista pakunkowa, zlecenie zakupu). W zależności od przesyłki konieczne może być dostarczenie innych dokumentów, na przykład:

 • Jeśli w skład przesyłki wchodzi więcej niż jedno opakowanie — podpisanej listy pakunkowej.
 • Jeśli przesyłka zawiera zakup dokonany przez osobę prywatną (np. zamówienie ze sklepu internetowego) — zlecenie zakupu jako dowód zapłaty.
 • W przypadku towarów wysyłanych do odbiorcy nieodpłatnie wymagany może być dowód ich wartości.
 • Dodatkowych danych, które nie zostały uwzględnione w dokumentacji KYC — numeru BIN (numeru identyfikacyjnego banku) odbiorcy, licencji przemysłowej, świadectwa rejestracji firmy, specjalnej licencji importowej i/lub pełnomocnictwa dla agencji celnej.
 • Kopii rejestracji kodu import/eksport (Import Export Code, IEC) wydanej przez Dyrekcję Generalną ds. Handlu Zagranicznego (Directorate General of Foreign Trade, DGFT) — odbiorca zamieszcza ten kod na formularzu KYC, jednak indyjskie władze celne często wymagają również kopii rejestracji IEC.
 • W przypadku korzystania z usług agencji celnej przy odprawie formalnej agencja musi również przygotować formalną deklarację celną, deklarację importową lub GATT, dowód opłacenia z góry takich opłat, jak cła importowe, koszty zlecenia doręczenia lub magazynowania bądź regionalne opłaty za doręczenie wynikające z podatków lokalnych.
 • Jeśli podczas odprawy władze celne zażądają dodatkowego dowodu wartości przesyłki — odrębnego cennika towarów wchodzących w skład przesyłki i/lub opieczętowanego przez bank odbiorcy potwierdzenia dokonanej przez odbiorcę płatności za przesłane towary.
 • Jeśli odbiorca znajduje się poza Bombajem — podpisanego i opieczętowanego formularza braku sprzeciwu (N-Form).

Aby uniknąć opóźnień przy odprawie celnej, odbiorca powinien wysłać nadawcy wymagane dokumenty pocztą elektroniczną. Dzięki temu nadawca będzie mógł je wydrukować i dołączyć do dokumentów przewozowych.

Przed wysyłką warto również sprawdzić indyjskie przepisy dotyczące nadawanego produktu, ponieważ często się one zmieniają. 

Wysyłasz do Indii towary podlegające regulacjom prawnym? Poniższa lista zawiera szczegółowe wytyczne na temat dokumentacji, jaką musisz złożyć.

Jaki produkt wysyłasz do Indii?

Jakie wymagania ogólne obowiązują w przypadku wysyłki odzieży do Indii?

 • Zasadniczo import odzieży nie wymaga żadnego zezwolenia na przywóz ani licencji, jednak w celu ochrony lokalnego przemysłu tekstylnego i branży odzieżowej Indii mogą obowiązywać cła wynikające z przepisów antydumpingowych.

Jakie dokumenty musi dostarczyć nadawca?

Jakie dokumenty musi dostarczyć odbiorca?

 • Dokumentacja KYC — do pierwszej przesyłki realizowanej przez danego przewoźnika
 • Jeśli odzież zawiera materiały pochodzące od zwierząt egzotycznych i podlega porozumieniu CITES (np. buty z krokodylej skóry), konieczne może być zezwolenie na przywóz

Jakie dane należy uwzględnić w opisie towarów?

 • Rodzaj odzieży (np. koszula, spódnica, T-shirt)
 • Rodzaj i skład tkaniny (np. 100% bawełniany dżersej)
 • Rodzaj struktury tkaniny (np. tkana, dziana, nietkana)
 • Dla kogo przeznaczona jest odzież (np. damska, męska, dziecięca, niemowlęca, unisex)
 • Cena jednostkowa, wartość całkowita i masa (np. 5 T-shirtów o wartości jednostkowej 50 USD, wartość łączna 250 USD, masa całkowita 750 g)

Jakie wymagania ogólne obowiązują w przypadku wysyłki materiału biologicznego do Indii?

 • Jeśli materiał biologiczny jest pochodzenia ludzkiego i przeznaczono go do celów medycznych, takich jak leczenie lub diagnostyka, musi spełniać przepisy przewidziane przez indyjskie Ministerstwo Zdrowia i Polityki Rodziny (Ministry of Health and Family Welfare).
 • Jeśli materiał biologiczny jest pochodzenia ludzkiego i przeznaczono go do celów farmaceutycznych, na przykład sporządzania leków lub szczepionek, musi spełniać przepisy przewidziane przez indyjską Centralną Organizację Normalizacyjną ds. Kontroli Leków (Central Drugs Standard Control Organization, CDSCO).
 • Jeśli materiał biologiczny jest pochodzenia zwierzęcego, musi spełniać przepisy przewidziane przez jednostkę handlową Departamentu Hodowli Zwierząt, Produktów Mlecznych i Rybołówstwa (Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries, DADF).

Jakie dokumenty musi dostarczyć nadawca?

 • Lotniczy list przewozowy
 • Faktura handlowa
 • Lista pakunkowa
 • Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej (MSDS) — ze szczegółowym wykazem substancji chemicznych, potencjalnych zagrożeń oraz z odpowiednimi instrukcjami postępowania. Karta charakterystyki jest wymagana również w przypadku wszelkich substancji chemicznych używanych do konserwacji materiału biologicznego, ponieważ mogą być one sklasyfikowane jako towary niebezpieczne.

Jakie dokumenty musi dostarczyć odbiorca?

 • Dokumentacja KYC — do pierwszej przesyłki realizowanej przez danego przewoźnika
 • Zezwolenie na przywóz — w przypadku wyrobów farmaceutycznych, towarów o przeznaczeniu zdrowotnym i produktów pochodzenia zwierzęcego

Jakie wymagania ogólne obowiązują w przypadku wysyłki kosmetyków do Indii?

 • Aby móc importować kosmetyki do Indii w celach komercyjnych, produkt musi spełniać przepisy dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa przewidziane przez indyjskie Ministerstwo Zdrowia i Polityki Rodziny.
 • Firmy zajmujące się importem kosmetyków do Indii muszą być zarejestrowane w Centralnej Organizacji Normalizacyjnej ds. Kontroli Leków (Drugs Standard Control Organization, CDSCO).
 • Wszystkie produkty kosmetyczne przywożone do Indii w celach handlowych również wymagają rejestracji w CDSCO. Taką rejestrację można przeprowadzić online.

Jakie dokumenty musi dostarczyć nadawca?

 • Lotniczy list przewozowy
 • Faktura handlowa
 • Lista pakunkowa
 • Deklaracja informująca, że kosmetyki spełniają normy obowiązujące w Indiach
 • Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej (MSDS) — ze szczegółowym wykazem substancji chemicznych, potencjalnych zagrożeń oraz z odpowiednimi instrukcjami postępowania. Karta charakterystyki jest wymagana również w przypadku wszelkich substancji chemicznych używanych do konserwacji kosmetyków, ponieważ mogą być one sklasyfikowane jako towary niebezpieczne

Jakie dokumenty musi dostarczyć odbiorca?

 • Dokumentacja KYC — do pierwszej przesyłki realizowanej przez danego przewoźnika
 • Certyfikat rejestracji uprawniający do importu kosmetyków wystawiony przez CDSCO

Jakie wymagania ogólne obowiązują w przypadku wysyłki elektroniki do Indii?

 • Przed nadaniem wszystkie produkty elektroniczne i komputerowe importowane do Indii należy zarejestrować w biurze ds. norm indyjskich (Bureau of Indian Standards, BIS). Proces rejestracji lub certyfikacji obejmuje badanie produktu w laboratoriach uznawanych przez BIS.
 • Produkty pochodzące z rynku wtórnego i używane towary elektroniczne importowane do Indii podlegają ograniczeniom i przepisom licencyjnym przewidzianym przez Dyrekcję Generalną ds. Handlu Zagranicznego (Director General of Foreign Trade, DGFT) oraz Ministerstwo Środowiska i Lasów (Ministry of Environment and Forests, MoEF).

Jakie dokumenty musi dostarczyć nadawca?

 • Lotniczy list przewozowy
 • Faktura handlowa
 • Lista pakunkowa
 • Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej (MSDS) — do produktów elektronicznych zawierających baterie, ponieważ mogą być one klasyfikowane jako towary niebezpieczne. Karta charakterystyki musi zawierać szczegółowy wykaz substancji chemicznych, potencjalnych zagrożeń oraz odpowiednie instrukcje postępowania

Jakie dokumenty musi dostarczyć odbiorca?

 • Dokumentacja KYC — do pierwszej przesyłki realizowanej przez danego przewoźnika
 • Potwierdzenie certyfikacji BIS produktu

Jakie wymagania ogólne obowiązują w przypadku wysyłki żywności do Indii?

 • Aby móc importować żywność, odbiorca musi uzyskać licencję na prowadzenie firmy spożywczej (Food Business Operator, FBO) wydawaną przez Indyjskie Władze ds. Norm i Bezpieczeństwa Żywności (Food Safety and Standards Authority of India, FSSAI)
 • Data ważności produktów przywożonych do Indii musi przypadać co najmniej 3 miesiące po dacie zakończenia odprawy celnej lub co najmniej 60% okresu przydatności produktu musi przypadać po tej dacie. Przyjęty zostanie krótszy z tych dwóch okresów. Dotyczy to również próbek żywności.
 • Zabroniony jest przywóz z Chin mleka i produktów mlecznych, takich jak czekolada, produkty czekoladowe, słodycze i wyroby cukiernicze

Jakie dokumenty musi dostarczyć nadawca?

Jakie dokumenty musi dostarczyć odbiorca?

 • Dokumentacja KYC — do pierwszej przesyłki realizowanej przez danego przewoźnika
 • Potwierdzenie przyznania licencji FBO przez FSSAI
 • Zezwolenie na przywóz wystawione przez FSSAI

Wymagania dotyczące przesyłek i dokumentacji mogą się różnić w zależności od przewoźnika. Ta strona ma na celu dostarczenie ogólnych informacji na temat wysyłki. Jeśli nie masz pewności jakie wymagania obowiązują w przypadku Twojej wysyłki, skontaktuj się z przewoźnikiem. Przed wysyłką zapoznaj się z przepisami i zasadami obowiązującymi w kraju nadania i w kraju docelowym przesyłki. Informacje te znajdziesz na stronach rządowych.


Powiązane tematy