Jak nadawać przesyłki do Rosji?

Rosja jako jedna z największych potęg gospodarczych staje się coraz popularniejszym źródłem klientów handlowych. Wysyłka towarów do tego ogromnego kraju bywa złożona, ale właściwe przygotowanie przed nadaniem przesyłki pozwoli uniknąć opóźnień przy odprawie celnej oraz grzywien. Dowiedz się, co musisz sprawdzić oraz jakie dokumenty należy złożyć.

Co trzeba sprawdzić?

Twój odbiorca odpowiada za uzyskanie zezwoleń, licencji oraz innych upoważnień od organów administracji państwowej. Dokumenty te wskazują, że towary można zgodnie z prawem zaimportować do Rosji. Dlatego przed nadaniem przesyłki należy sprawdzić, czy odbiorca posiada właściwe dokumenty.

Najpierw jednak upewnij się, że Twoje towary wolno importować w Rosji, i zapoznaj się z listą towarów zabronionych.

Jakie dokumenty będą potrzebne?

Faktura handlowa (w języku angielskim)

Zadbaj o to, aby informacje były przejrzyste, a wartość poprawna. Być może Twój odbiorca w Rosji będzie musiał zorganizować przetłumaczenie dokumentów na potrzeby władz.

Podpisana umowa między nadawcą i odbiorcą

Może ona mieć postać faktury lub innego pisemnego porozumienia. Dokument ten należy przekazać wybranemu przewoźnikowi, pamiętając, że władze mogą zwrócić się do odbiorcy o jego okazanie.

Wszystkie dokumenty przewozowe należy przekazać przewoźnikowi. Upewnij się zatem, że informacje podane w poszczególnych dokumentach są spójne, a pieczęcie i podpisy znajdują się w odpowiednich miejscach.

Czy przed nadaniem przesyłki trzeba sprawdzić coś jeszcze?

Sprawdź, czy odbiorca jest gotów złożyć w swojej agencji celnej dokumenty potrzebne do odprawy celnej. Upewnij się również, że odbiorca zaaranżował płatność ceł i podatków na rzecz władz.

Przed nadaniem przesyłki sprawdź również przepisy obowiązujące w Rosji, ponieważ często się one zmieniają. Więcej informacji znajdziesz na stronie internetowej federalnych służb celnych (Federal Customs Service).


Powiązane tematy