Jak nadawać przesyłki do USA?

Nadając przesyłki do USA, należy dostarczyć właściwe dokumenty i podać odpowiednie informacje, aby sprawnie odprawić towary i uniknąć opóźnień. Towary podlegające regulacjom prawnym jak żywność czy odzież, zazwyczaj muszą spełniać dodatkowe wymagania — dlatego przed nadaniem przesyłki upewnij się, że wszystkie dokumenty są właściwie wypełnione.

Jakie dokumenty są wymagane, aby wysłać towary do Stanów Zjednoczonych?

Najważniejsze dokumenty, których potrzebujesz to faktura handlowa i lotniczy list przewozowy. Jeśli wysyłasz towary podlegające regulacjom prawnym, takie jak alkohol, elektronika lub wyroby medyczne, wówczas Ty i Twój odbiorca możecie być zobowiązani do dostarczenia dodatkowych dokumentów.

Co muszę umieścić na fakturze handlowej?

Wymagane jest podanie następujących danych w języku angielskim:

Precyzyjny opis towarów

Podaj pełny i dokładny opis swoich towarów. Uwzględnij szczegóły i postaraj się unikać ogólnych opisów. Więcej informacji znajdziesz w części „Jak przygotować jasny opis towarów?”.

Dokładny kod HS

Kod ujednoliconej taryfy celnej można znaleźć online w wyszukiwarce kodów HS lub na stronie rządowej swojego kraju. Więcej informacji znajdziesz w części „Czym jest kod HS?”.

Kraj pochodzenia

Wskaż kraj pochodzenia Twoich towarów. To miejsce, w którym towar został wyprodukowany, a nie miejsce, z którego wysyłasz towar.

Dane kontaktowe odbiorcy

Podaj dane kontaktowe odbiorcy na wypadek, gdyby władze celne Stanów Zjednoczonych chciały skontaktować się z odbiorcą, aby o coś dopytać.

Jak przygotować dokumenty przewozowe?

Dokumenty przewozowe można sporządzić w formie papierowej lub cyfrowej. Najwygodniejsza forma często zależy od kraju nadawcy i odbiorcy oraz rodzaju przesyłanych towarów. Choć coraz częściej dokumenty składane są w wersji cyfrowej, w wielu przypadkach do przesyłki wciąż trzeba dołączać wydruki.

Co musi zrobić odbiorca?

Odbiorca musi przestrzegać przepisów obowiązujących w Stanach Zjednoczonych, dlatego należy pamiętać o sprawdzeniu, czy dysponuje potrzebnymi upoważnieniami lub certyfikatami.

Prześlij do odbiorcy kopię faktury handlowej, aby przed wysyłką sprawdził poprawność danych. Odbiorca może potrzebować również usług agencji celnej (specjalistów w dziedzinie handlu międzynarodowego odpowiedzialnych za przygotowanie i odprawę celną towarów). Jeśli odbiorca korzysta z agencji celnej, pamiętaj o umieszczeniu jej danych na fakturze.

Przed wysyłką warto również sprawdzić amerykańskie przepisy dotyczące Twojego produktu, ponieważ często się one zmieniają.

Odprawa celna

Procedury odprawy celnej mogą być szybkie i proste lub wymagać dodatkowych dokumentów i trwać nieco dłużej. Jest to zależne od rodzaju towarów, ich wartości i przepisów, jakie mają zastosowanie.

Odprawa nieformalna
Przesyłki zawierające towary niepodlegające ograniczeniom o łącznej wartości do 2500 USD przechodzą nieformalną procedurę.

Odprawa formalna 
Towary i przesyłki podlegające regulacjom prawnym o łącznej wartości ponad 2500 USD przechodzą procedurę formalnej odprawy celnej. Wymaga ona dodatkowej dokumentacji oraz gwarancji celnej. 

Gwarancja celna
Jest to umowa między importerem, urzędem celnym i firmą poręczającą, która zapewnia uregulowanie wszystkich opłat. Na podstawie tej umowy firma poręczająca uiszcza wszystkie opłaty bezpośrednio w urzędzie celnym, który niezwłocznie zezwala na wwóz towarów do kraju. Następnie importer zwraca koszty firmie poręczającej. Gwarancję celną można złożyć na indywidualną przesyłkę bądź na dany okres (zazwyczaj 12 miesięcy).

 

Odprawa nieformalna

Odprawa formalna

Kryteria kwalifikacji przesyłek i ich wartości

 • Towary niepodlegające ograniczeniom o wartości poniżej 800 USD (odprawa na podstawie sekcji 321)
 • Towary niepodlegające ograniczeniom o wartości 800–2500 USD 
 • Towary o wartości powyżej 2500 USD 
 • Towary podlegające regulacjom prawnym 

Wymagane dokumenty

 • AWB
 • Faktura handlowa
 • Lotniczy list przewozowy
 • Faktura handlowa

 

Dodatkowe dokumenty, takie jak:

 • AWB
 • Faktura handlowa
 • Formularz 5106 wypełniony przez importera
 • Gwarancja celna
 • Dodatkowe dokumenty, takie jak: 
  • Licencje
  • Świadectwo pochodzenia
  • Zezwolenie importowe

Umowy handlowe USA

Porozumienie o wolnym handlu (FTA) pozwala państwom członkowskim na uproszczenie procedury odprawy celnej dla towarów, którymi handluje się między tymi krajami, a także na obniżenie taryf celnych. W 2020 roku USA miały 16 aktywnych umów handlowych z ponad 20 krajami. 

Główne porozumienie o wolnym handlu USA reguluje handel z Meksykiem i Kanadą — największymi rynkami eksportowymi USA. Umowa USMCA weszła w życie w 2020 r. na miejsce umowy NAFTA (North American Free Trade Agreement). Należy pamiętać, że zgodnie z umową USMCA, w przeciwieństwie do umowy NAFTA, dokumentacje i roszczenia dla bezcłowego wwozu towarów w chwili wwozu muszą być wypełnione. Ponadto odpowiedzialność za zgodność z przepisami jest przeniesiona z eksportera na importera.  

Najnowszą umową na tej liście jest umowa handlowa z Japonią z 2019 r. Obejmuje ona obecnie określone towary rolne i przemysłowe z planami, aby kontynuować negocjacje oraz rozszerzyć jej zakres.

Chcesz wiedzieć, czy kraj, z którego wysyłasz towary, ma umowę handlową z USA? Całą listę oraz szczegółowe informacje dotyczące wszystkich porozumień znajdziesz na stronie internetowej urzędu celnego USA.

Towary zabronione i podlegające ograniczeniom

Wysyłając towary do USA, warto sprawdzić, czy nie są one zabronione lub nie podlegają ograniczeniom importu przez Służbę Celną i Graniczną Stanów Zjednoczonych (CBP).

Produkt

Przesyłki prywatne

Przesyłki komercyjne

Gleba

Zabroniona z wyjątkiem sytuacji, gdy importer ma zezwolenie na import od USDA. Do przesyłki należy dołączyć kopię zezwolenia.

Zabroniona z wyjątkiem sytuacji, gdy importer ma zezwolenie na import od USDA. Do przesyłki należy dołączyć kopię zezwolenia.

Noże sprężynowe

Zabronione

Zabronione

Jajka Kinder niespodzianka

Zabronione

Zabronione

Produkty z konopi

Ograniczone: produkty spożywcze z konopi są dozwolone, jeśli nie zawierają tetrahydrokannabinolu (THC)

Ograniczone: produkty spożywcze z konopi są dozwolone, jeśli nie zawierają tetrahydrokannabinolu (THC)

Wszystkie fajki związane z zażywaniem nielegalnych narkotyków takich jak „fajki do palenia”

Zabronione

Zabronione

Ręcznie wykonane drewniane elementy z Chin, które zawierają drewniane kłody, konary, gałęzie lub gałązki o średnicy większej niż 1 centymetr i z nienaruszoną korą

Zabronione

Zabronione

Czym są agencje partnerskie administracji państwowej?

Są to organy administracji państwowej, które regulują import określonych produktów do USA. Tych pięć organizacji reguluje najczęściej importowane towary:

 • Inspekcja zdrowia zwierząt i roślin (APHIS – Animal and Plant Health Inspection Service) reguluje import i eksport towarów rolnych. Określa standardy dla partnerów handlowych i przepisy dotyczące genetycznie modyfikowanych roślin oraz dobrostanu zwierząt. .
 • Agencja żywności i leków (FDA – Food and Drug Administration) odpowiada za certyfikację oraz kontrolę importu żywności, leków (do użytku dla ludzi oraz weterynaryjnych), urządzeń medycznych, produktów emitujących promieniowanie, szczepionek, kosmetyków oraz produktów tytoniowych. 
 • Agencja ochrony środowiska (EPA – Environmental Protection Agency) odpowiada za ochronę zdrowia ludzi i środowiska. Reguluje import samochodów używanych, pestycydów, ropy, benzyny, substancji chemicznych i toksycznych, pleśni, wody oraz eksport odpadów.  
 • Biuro ds. alkoholu, tytoniu, broni palnej oraz materiałów wybuchowych (ATF – Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives) udziela licencji importerom broni palnej, amunicji, materiałów wybuchowych, alkoholu oraz tytoniu. 
 • Biuro ds. podatków od alkoholu i tytoniu oraz handlu (TTB – Alcohol and Tobacco Tax and Trade Bureau) pobiera podatki, a także egzekwuje przepisy dotyczące alkoholu, tytoniu, broni palnej i amunicji.
 • Służba połowu i dzikiej przyrody (FWS – Fish and Wildlife Service) reguluje handel dzikimi zwierzętami i produktami pochodzenia zwierzęcego. 

Wysyłasz do Stanów Zjednoczonych towary podlegające regulacjom prawnym? Poniższa lista zawiera szczegółowe wytyczne dotyczące dokumentacji, jaką musisz złożyć.

Jakie produkty wysyłasz do Stanów Zjednoczonych?

Jakie są ogólne wymagania w przypadku wysyłki alkoholu?

 • Wysyłając alkohol do osób prywatnych (np. prezent lub zakup ze sklepu internetowego), sprawdź, czy przewoźnik obsługuje takie przesyłki. Niektórzy przewoźnicy, w tym FedEx, nie dostarczają zagranicznego alkoholu bezpośrednio do konsumentów w Stanach Zjednoczonych.
 • W przypadku przesyłania alkoholu między firmami, zarówno nadawca, jak i odbiorca muszą posiadać licencję na sprzedaż/dystrybucję alkoholu
 • Produkty alkoholowe muszą spełniać obowiązujące w Stanach Zjednoczonych wymogi dotyczące pakowania i oznakowania ustalone przez Federalną Komisję Handlu (Federal Trade Commission) oraz Biuro Podatków i Handlu Alkoholem i Tytoniem (Alcohol and Tobacco Tax and Trade Bureau, TTB)
 • Przy doręczeniu wymagany jest podpis osoby dorosłej, która ukończyła co najmniej 21 lat

Jakie dokumenty musi dostarczyć nadawca?

Jakie dokumenty musi dostarczyć odbiorca?

 • Podstawowe zezwolenie dla importera lub hurtowego sprzedawcy alkoholu zgodne z wymogami importowymi TTB.
 • W przypadku przesyłek o wartości przekraczającej 2500 USD wymagany jest formularz 5106 (zgłoszenie tożsamości importera) zawierający identyfikator podatkowy odbiorcy w Stanach Zjednoczonych — jest to jego numer identyfikacyjny pracodawcy (EIN)
 • Numer rejestracyjny sprzedawcy alkoholu w TTB — zamieszczony na fakturze handlowej lub w formie odrębnego potwierdzenia rejestracji
 • Gwarancja celna (Customs Bond) — w celu zabezpieczenia transakcji importowej ze służbami granicznymi (Customs and Border Protection) Stanów Zjednoczonych
 • Pełnomocnictwo dla agencji celnej przewoźnika w Stanach Zjednoczonych

Jakie dane należy uwzględnić w opisie towarów?

 • Rodzaj alkoholu (np. wino)
 • Moc alkoholu (np. 14%)
 • Ilość (np. 750 ml)
 • Opakowanie (np. szklana butelka, puszka)
 • Pełna nazwa oraz adres producenta lub kod identyfikacyjny producenta (kod MID). Kod ten służy jako alternatywa dla podawania danych producenta w dokumentach przewozowych. Wysyłając pierwszy raz, nadawca musi podać pełną nazwę oraz adres firmy, które zostaną powiązane z jego kodem MID w systemie przewoźnika.

Odzież i artykuły tekstylne

Jakie wymagania ogólne obowiązują w przypadku wysyłki odzieży i artykułów tekstylnych?

 • W przypadku odzieży i artykułów tekstylnych zawierających produkty pochodzące od zwierząt egzotycznych (np. futra, skóry egzotycznych zwierząt lub guziki z prawdziwych pereł) należy skontaktować się z lokalnym Biurem Obsługi Klienta przewoźnika w celu uzyskania porady. W takim przypadku mogą obowiązywać przepisy konwencji o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych (CITES).

Jakie dokumenty musi dostarczyć nadawca?

Jakie dokumenty musi dostarczyć odbiorca?

 • W przypadku przesyłek o wartości przekraczającej 2500 USD wymagany jest formularz 5106 (zgłoszenie tożsamości importera) zawierający identyfikator podatkowy odbiorcy w Stanach Zjednoczonych. W przypadku firm jest to numer identyfikacyjny pracodawcy (EIN), a w przypadku osób prywatnych - numer ubezpieczenia społecznego.

Jakie dane należy uwzględnić w opisie towarów?

 • Rodzaj odzieży lub artykułów tekstylnych (np. koszula, spódnica, poszwa na kołdrę)
 • Szczegółowy opis odzieży lub artykułów tekstylnych (np. żółty T-shirt z dekoltem w serek z nadrukowanym logo z przodu, poszwa na kołdrę queen-size z dwoma poszewkami na poduszki)
 • Skład tkaniny (np. 70% bawełna, 30% poliester)
 • Rodzaj struktury tkaniny (np. tkana, dziana, nietkana)
 • Dla kogo przeznaczona jest odzież (np. damska, chłopięca, niemowlęca, unisex)
 • Pełna nazwa oraz adres producenta lub kod identyfikacyjny producenta (kod MID). Kod ten służy jako alternatywa dla podawania danych producenta w dokumentach przewozowych. Wysyłając pierwszy raz, nadawca musi podać pełną nazwę oraz adres firmy, które zostaną powiązane z jego kodem MID w systemie przewoźnika.

Jakie dokumenty musi dostarczyć nadawca?

Jakie dokumenty musi dostarczyć odbiorca?

 • Podpisana i opatrzona datą deklaracja o antykach — aby uniknąć płacenia ceł importowych od przesyłek zawierających antyki. Deklarację można wydrukować oddzielnie i dołączyć do dokumentów przewozowych. Deklaracja powinna mieć następującą treść:

DEKLARACJA O ANTYKACH

Niniejszym poświadczam, że przedmioty wchodzące w skład przesyłki importowanej przez firmę Federal Express na mocy lotniczego listu przewozowego numer (tutaj wstawić numer) mają co najmniej 100 lat. Artykuły wskazane w tym miejscu importowane są (wskazać, czy w celu sprzedaży czy na użytek prywatny). Te przedmioty etnograficzne wykonano w tradycyjnym stylu aborygeńskim, a inne antyki wyprodukowano wcześniej niż 100 lat przed datą ich przywozu. Pierwotna postać ani charakter żadnego z wymienionych artykułów, w tym artykułów poddanych naprawie lub renowacji, nie uległy zmianie.

Przybliżony czas wytworzenia:

(Uwaga: PRZYBLIŻENIE odnosi się do wieku, w którym wyprodukowano przedmiot, będzie to na przykład „1872” lub „lata 30 XX wieku”)

Podpis:

Nazwa firmy:

Data:

Jakie dane należy uwzględnić w opisie towarów?

 • Rodzaj dzieła sztuki / antyku (np. obraz olejny, porcelanowy wazon, drewniane krzesło)
 • Rok lub okres wytworzenia (np. 1987, schyłek XVIII wieku)
 • Artysta lub producent (w stosownych przypadkach)
 • Tytuł dzieła sztuki (w stosownych przypadkach)

Jakie są ogólne wymagania w przypadku wysyłki części samochodowych?

 • Części samochodowe muszą spełniać obowiązujące w Stanach Zjednoczonych wymogi dotyczące pakowania i oznakowania ustalone przez Federalną Komisję Handlu (Federal Trade Commission) i amerykański urząd ds. bezpieczeństwa ruchu drogowego (National Highway Traffic Safety Administration, NHTSA)

Jakie dokumenty musi dostarczyć nadawca?

Jakie dokumenty musi dostarczyć odbiorca?

 • W przypadku olejów, smarów oraz innych substancji wymagana jest pozytywna certyfikacja potwierdzająca zgodność substancji chemicznych z wymogami importowymi ustawy o kontroli substancji toksycznych (TSCA). Jeśli to dostawca dostarczy certyfikat, wówczas odbiorca (importer) musi złożyć pismo zatwierdzające.

Jakie dane należy uwzględnić w opisie towarów?

 • Szczegółowy opis części samochodowych (np. półmetaliczne klocki hamulcowe, sprężarka układu klimatyzacji, syntetyczny olej silnikowy BMW TwinPower) — można użyć markowych nazw produktów jednak musi im towarzyszyć szczegółowy opis
 • Skład części motoryzacyjnych — części mogą być sklasyfikowane pod różnymi kodami taryfowymi, w zależności od ich składu materiałowego (np. stalowe wkręty, podkładki z tworzywa sztucznego)
 • Cel wysyłki (np. sprzedaż, naprawa, renowacja pojazdów zabytkowych)

Jakie dokumenty musi dostarczyć nadawca?

Jakie dokumenty musi dostarczyć odbiorca?

Odbiorca nie musi składać żadnych dodatkowych dokumentów do odprawy celnej.

Jakie dane należy uwzględnić w opisie towarów?

 • Rodzaj łożysk (np. łożyska ceramiczne, łożyska kulkowe)
 • Szczegółowy opis łożysk (np. łożyska oporowe bez wałków stanowiących ich część — szlifowane, jednorzędowe łożyska promieniowe o średnicy zewnętrznej 35 mm, zespół łożysk kulkowych i sferycznych łożysk tocznych)
 • Wymiar średnicy wewnętrznej i zewnętrznej — dopuszczalne są jednostki metryczne i calowe (np. średnica wewnętrzna 0,3937 cala, średnica zewnętrzna 20 mm)
 • Części dodatkowe (np. zespoły stożkowe, moduły piasty kół)
 • Pełna nazwa oraz adres producenta lub kod identyfikacyjny producenta (kod MID). Kod ten służy jako alternatywa dla podawania danych producenta w dokumentach przewozowych. Wysyłając pierwszy raz, nadawca musi podać pełną nazwę oraz adres firmy, które zostaną powiązane z jego kodem MID w systemie przewoźnika.

Jakie są ogólne wymagania w przypadku wysyłki materiału biologicznego?

 • Jeśli materiał biologiczny pełni funkcję leku, odbiorca musi przestrzegać wymogów FDA, rejestrując się jako placówka zajmująca się lekami i zgłaszając lek w FDA
 • Materiał biologiczny musi spełniać obowiązujące w Stanach Zjednoczonych wymogi dotyczące pakowania i oznakowania ustalone przez Federalną Komisję Handlu (Federal Trade Commission) i FDA, a także Wydział Kontroli Zdrowia Roślin i Zwierząt Departamentu Rolnictwa Stanów Zjednoczonych (USDA)

Jakie dokumenty musi dostarczyć nadawca?

 • Lotniczy list przewozowy
 • Faktura handlowa
 • Oświadczenie dotyczące końcowego zastosowania — zamieszczane na fakturze handlowej lub dołączane w formie odrębnego dokumentu. Powinno ono wskazywać, do czego zostaną wykorzystane produkty po dotarciu do miejsca przeznaczenia

Jakie dokumenty musi dostarczyć odbiorca?

 • Jeśli materiał biologiczny jest pochodzenia ludzkiego (np. szczepionki, krew), konieczne jest przestrzeganie przepisów FDA. Konieczne może być również uzyskanie zezwolenia na przywóz. W zależności od typu materiału biologicznego przesyłka może być zwolniona z konieczności uzyskania zezwolenia na przywóz. W takim przypadku nadawca powinien zdefiniować wyjątek w oświadczeniu dotyczącym końcowego zastosowania.
 • Jeśli materiał biologiczny jest pochodzenia zwierzęcego (np. tkanka królicza, linie komórek mysich), musi on spełniać wymagania USDA/APHIS i konieczne może być uzyskanie zezwolenia na przywóz. Jeśli zgodnie z wytycznymi USDA przesyłka jest zwolniona z konieczności uzyskania zezwolenia na przywóz, nadawca powinien zawrzeć takie oświadczenie ze wskazaniem podstawy wyjątku na fakturze handlowej lub w formie odrębnego dokumentu.
 • W zależności od rodzaju materiału może być wymagana certyfikacja zgodna z ustawą o kontroli substancji toksycznych (TSCA)

Jakie dane należy uwzględnić w opisie towarów?

 • Rodzaj materiału biologicznego (np. próbki tkanek, krew)
 • Pochodzenie materiału (np. ludzkie, zwierzęce)
 • Jeśli materiał biologiczny jest pochodzenia ludzkiego, wymagany jest kod produktu FDA
 • Ilości, w tym wewnętrzne i zewnętrzne materiały opakowaniowe (np. 20 probówek zawierających po 10 ml ludzkiej krwi, 1 opakowanie styropianowe, 1 plastikowy worek)
 • Cel wysyłki (np. diagnostyka, badanie śledcze)
 • Pełna nazwa oraz adres producenta lub kod identyfikacyjny producenta (kod MID). Kod ten służy jako alternatywa dla podawania danych producenta w dokumentach przewozowych. Wysyłając pierwszy raz, nadawca musi podać pełną nazwę oraz adres firmy, które zostaną powiązane z jego kodem MID w systemie przewoźnika.

Jakie są ogólne wymagania w przypadku wysyłki substancji chemicznych?

 • Substancje chemiczne muszą spełniać amerykańskie wymagania dotyczące pakowania i oznakowania zawarte w ustawie o kontroli substancji toksycznych (TSCA).

Jakie dokumenty musi dostarczyć nadawca?

Jakie dokumenty musi dostarczyć odbiorca?

 • Zakończona wynikiem pozytywnym certyfikacja potwierdzająca zgodność substancji chemicznych z wymogami importowymi TSCA. Jeśli to dostawca dostarczy certyfikat, wówczas odbiorca (importer) musi złożyć pismo zatwierdzające.
 • Jeśli produktu nie ma jeszcze w spisie TSCA Agencji Ochrony Środowiska, należy go zarejestrować w EPA.

Jakie dane należy uwzględnić w opisie towarów?

 • Rodzaj substancji chemicznej (np. tlenek, kwas organiczny, polimer)
 • Ilości, w tym wewnętrzne i zewnętrzne materiały opakowaniowe (np. 20 probówek zawierających 10 ml tlenku, opakowanie styropianowe, plastikowy worek)
 • Cel wysyłki (np. zastosowania rolnicze, badania naukowe)
 • Numer w rejestrze CAS (jeśli jest dostępny) — jest to kod liczbowy nadawany przez serwis skrótów chemicznych (Chemical Abstracts Service, CAS) w celu identyfikacji substancji chemicznych

Jakie są ogólne wymagania w przypadku wysyłki sprzętu elektronicznego?

 • Odbiorca musi zapewnić, że produkty elektroniczne spełniają wszystkie właściwe normy przewidziane przez Federalną Komisję Łączności (Federal Communications Commission, FCC).
 • Elektronika musi spełniać obowiązujące w Stanach Zjednoczonych wymogi dotyczące pakowania i oznakowania ustalone przez Federalną Komisję Handlu (Federal Trade Commission) i FCC. W razie wątpliwości dotyczących opakowania i oznakowania, skontaktuj się bezpośrednio z odpowiednią instytucją.

Jakie dokumenty musi dostarczyć nadawca?

Jakie dokumenty musi dostarczyć odbiorca?

Odbiorca nie musi składać żadnych dodatkowych dokumentów do odprawy celnej.

Jakie dane należy uwzględnić w opisie towarów?

 • Rodzaj urządzenia elektronicznego (np. cyfrowa kamera SLR, dysk twardy SSD 2 TB)
 • Rodzaj zastosowania (np. fotografia cyfrowa, przechowywanie danych)

Jakie są ogólne wymagania w przypadku wysyłki okularów?

(Okulary przeciwsłoneczne / soczewki na receptę / oprawki do okularów / okulary korekcyjne)

 • Producenci okularów przeciwsłonecznych, oprawek do okularów, soczewek okularowych i okularów korekcyjnych muszą przestrzegać przepisów FDA. Przepisy te obowiązują w przypadku wszystkich rodzajów okularów.
 • Okulary muszą spełniać obowiązujące w Stanach Zjednoczonych wymogi dotyczące pakowania i oznakowania ustalone przez Federalną Komisję Handlu (Federal Trade Commission) i FDA.

Jakie dokumenty musi dostarczyć nadawca?

 • Lotniczy list przewozowy
 • Faktura handlowa
 • W przypadku wszystkich rodzajów okularów, z wyjątkiem samych oprawek do okularów, wymagane jest świadectwo z testu spadającej kulki przeprowadzonego zgodnie z wymogami FDA.

Jakie dokumenty musi dostarczyć odbiorca?

Odbiorca nie musi składać żadnych dodatkowych dokumentów do odprawy celnej.

Jakie dane należy uwzględnić w opisie towarów?

 • Rodzaj okularów (np. okulary przeciwsłoneczne w oprawce z acetatu z soczewkami polaryzacyjnymi, okulary do czytania z metalową oprawką i soczewkami korekcyjnymi)
 • Cel wysyłki (np. sprzedaż, testowanie, naprawa)
 • Numer rejestracyjny FDA producenta
 • Twój numer rejestracyjny FDA (jeśli różny od numeru producenta)
 • Numer w wykazie wyrobów medycznych FDA
 • Kod produktu według klasyfikacji wyrobów medycznych FDA
 • Pełna nazwa oraz adres producenta lub kod identyfikacyjny producenta (kod MID). Kod ten służy jako alternatywa dla podawania danych producenta w dokumentach przewozowych. Wysyłając pierwszy raz, nadawca musi podać pełną nazwę oraz adres firmy, które zostaną powiązane z jego kodem MID w systemie przewoźnika.

Jakie są ogólne wymagania w przypadku wysyłki żywności?

 • Nadawca musi przestrzegać reguły FMSA FDA w ramach programu weryfikacji zagranicznych dostawców (FSVP), jaka obowiązuje amerykańskich importerów żywności.
 • Żywność musi spełniać obowiązujące w Stanach Zjednoczonych wymogi dotyczące pakowania i oznakowania ustalone przez Federalną Komisję Handlu (Federal Trade Commission) i FDA.

Jakie dokumenty musi dostarczyć nadawca?

Jakie dokumenty musi dostarczyć odbiorca?

Odbiorca nie musi składać żadnych dodatkowych dokumentów do odprawy celnej.

Jakie dane należy uwzględnić w opisie towarów?

 • Informacja, czy produkt przeznaczony jest dla ludzi czy dla zwierząt
 • Rodzaj produktu spożywczego (np. bezglutenowe ciasteczka czekoladowe z rodzynkami, pomidorki koktajlowe w puszce, pokarm dla rybek w postaci suszonych granulek)
 • Cel wysyłki (np. spożycie, cele badawcze)
 • Dokładna ilość i szczegóły pakowania (np. 10 czekoladowych batoników po 45 g każdy zapakowanych pojedynczo i umieszczonych w jednym kartonowym pudełku)
 • Numer producenta w rejestrze zakładów spożywczych FDA
 • Numer odbiorcy w rejestrze FDA
 • Kod produktu FDA
 • Pełna nazwa oraz adres producenta lub kod identyfikacyjny producenta (kod MID). Kod ten służy jako alternatywa dla podawania danych producenta w dokumentach przewozowych. Wysyłając pierwszy raz, nadawca musi podać pełną nazwę oraz adres firmy, które zostaną powiązane z jego kodem MID w systemie przewoźnika.

Jakie są ogólne wymagania w przypadku wysyłki obuwia?

 • Obuwie musi spełniać obowiązujące w Stanach Zjednoczonych wymogi dotyczące pakowania i oznakowania ustalone przez Federalną Komisję Handlu (Federal Trade Commission) i amerykańskie służby graniczne (Customs and Border Protection).
 • W przypadku obuwia zawierającego produkty pochodzące od zwierząt egzotycznych (np. butów z wężowej skóry) należy skontaktować się z lokalnym Biurem Obsługi Klienta przewoźnika w celu uzyskania porady. W takim przypadku mogą obowiązywać przepisy konwencji o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych (CITES).

Jakie dokumenty musi dostarczyć nadawca?

Jakie dokumenty musi dostarczyć odbiorca?

Odbiorca nie musi składać żadnych dodatkowych dokumentów do odprawy celnej.

Jakie dane należy uwzględnić w opisie towarów?

 • Bardzo szczegółowy opis obuwia. Nadawca może zamieścić go na fakturze handlowej lub wypełnić fakturę częściową za obuwie udostępnianą przez organizację IFAFRA (International Footwear Association Footwear Retailers of America) i dołączyć ją do pozostałych dokumentów.
 • Jeśli większa część cholewki (wierzchniej części obuwia) jest wykonana z materiałów tekstylnych, należy podać pełną nazwę oraz adres lub kod identyfikacyjny producenta materiału tekstylnego (kod MID). Kod ten służy jako alternatywa dla podawania danych producenta w dokumentach przewozowych. Wysyłając pierwszy raz, nadawca musi podać pełną nazwę oraz adres firmy, które zostaną powiązane z jego kodem MID w systemie przewoźnika.

Jakie są ogólne wymagania w przypadku wysyłki układów scalonych?

 • Układy scalone muszą spełniać obowiązujące w Stanach Zjednoczonych wymogi dotyczące pakowania i oznakowania ustalone przez Federalną Komisję Handlu (Federal Trade Commission)

Jakie dokumenty musi dostarczyć nadawca?

Jakie dokumenty musi dostarczyć odbiorca?

Odbiorca nie musi składać żadnych dodatkowych dokumentów do odprawy celnej.

Jakie dane należy uwzględnić w opisie towarów?

 • Rodzaj układu scalonego (np. procesor, sterownik, pamięć DRAM, SRAM, EPROM, części niezależne lub podzespoły)
 • Wskaż, czy układy scalone zawierają pamięć DRAM — jeśli tak, podaj liczbę megabitów
 • Cel wysyłki (np. sprzedaż, testowanie)

Jakie są ogólne wymagania w przypadku wysyłki biżuterii?

 • Zabrania się importowania do Stanów Zjednoczonych rubinów i jadeitów z Birmy (Myanmar)
 • Biżuteria musi spełniać obowiązujące w Stanach Zjednoczonych wymogi dotyczące pakowania i oznakowania ustalone przez Federalną Komisję Handlu (Federal Trade Commission)

Jakie dokumenty musi dostarczyć nadawca?

 • Lotniczy list przewozowy
 • Faktura handlowa
 • W przypadku wysyłki rubinów lub jadeitów należy przedstawić podpisaną i opatrzoną datą deklarację eksportową dotyczącą ich pochodzenia, ponieważ Stany Zjednoczone nie zezwalają na import tych kamieni szlachetnych z Birmy. Oświadczenie to można wydrukować osobno i dołączyć do pozostałych dokumentów przewozowych:

OŚWIADCZENIE EKSPORTERA W SPRAWIE JADEITU BIRMAŃSKIEGO

Niniejszym firma (nazwa firmy eksportowej) poświadcza, że zgodnie z jej najlepszą wiedzą i przekonaniem jadeit lub rubin będący przedmiotem niniejszego Oświadczenia eksportera, eksportowany luzem lub jako element biżuterii, został poddany układowi podlegających weryfikacji kontroli od kopalni po miejsce eksportu lub obróbki końcowej, które wykazały, że kamienie nie zostały wydobyte ani pozyskane w Birmie (Myanmar). Ponadto firma poświadcza, że prowadzi rejestr wszystkich transakcji związanych z importem i eksportem rubinów oraz jadeitów z krajów innych niż Birma (Myanmar) i na żądanie taki rejestr zostanie udostępniony właściwym organom administracji państwowej.

Nazwisko:

Podpis:

Nazwa firmy:

Data:

Jakie dokumenty musi dostarczyć odbiorca?

Odbiorca nie musi składać żadnych dodatkowych dokumentów do odprawy celnej.

Jakie dane należy uwzględnić w opisie towarów?

 • Rodzaj biżuterii (np. bransoletka z białego złota, srebrny pierścień z lapis lazuli)
 • Próba (np. złoto 555, srebro 925)
 • Masa netto biżuterii (np. 23 gramy, 1,2 oz)
 • Szczegółowy opis kamieni szlachetnych oraz ich indywidualna wartość (w USD)
 • Oświadczenie, czy biżuteria zawiera rubiny lub jadeit

Jakie są wymagania ogólne w przypadku wysyłki laptopów?

 • Laptopy muszą spełniać przepisy FDA dotyczące produktów elektronicznych emitujących promieniowanie.
 • Laptopy muszą spełniać obowiązujące w Stanach Zjednoczonych wymogi dotyczące pakowania i oznakowania ustalone przez Federalną Komisję Handlu (Federal Trade Commission) i Federalną Komisję Łączności (Federal Communications Commission, FCC). W razie wątpliwości dotyczących opakowania i oznakowania należy skontaktować się bezpośrednio z odpowiednią instytucją.

Jakie dokumenty musi dostarczyć nadawca?

Jakie dokumenty musi dostarczyć odbiorca?

Odbiorca nie musi składać żadnych dodatkowych dokumentów do odprawy celnej.

Jakie dane należy uwzględnić w opisie towarów?

 • Rodzaj laptopa (np. Dell XPS 13, Apple MacBook Pro 13”)
 • Cel wysyłki (np. sprzedaż, testowanie, naprawa)
 • Informacja, czy laptop posiada napęd CD/DVD

Jakie są ogólne wymagania w przypadku wysyłki wyrobów medycznych?

 • Jeśli wyrób medyczny emituje promieniowanie, musi spełniać wymagania regulacyjne FDA dotyczące produktów elektronicznych emitujących promieniowanie.
 • Wyroby medyczne muszą spełniać wymogi dotyczące pakowania i oznakowania obowiązujące w Stanach Zjednoczonych, ustalone przez Federalną Komisję Handlu (Federal Trade Commission) i FDA.

Jakie dokumenty musi dostarczyć nadawca?

Jakie dokumenty musi dostarczyć odbiorca?

Odbiorca nie musi składać żadnych dodatkowych dokumentów do odprawy celnej.

Jakie dane należy uwzględnić w opisie towarów?

 • Rodzaj wyrobu medycznego (np. aparat słuchowy, pulsometr, defibrylator)
 • Cel wysyłki (np. sprzedaż, testowanie)
 • Numer rejestracyjny FDA producenta
 • Twój numer rejestracyjny FDA (jeśli różny od numeru producenta)
 • Numer w wykazie urządzeń FDA
 • Kod produktu według klasyfikacji wyrobów medycznych FDA
 • Kod przeznaczenia wg FDA (np. 081.000 w przypadku zastosowania wyrobu medycznego w celach medycznych u ludzi)
 • Dodatkowe informacje w zależności od produktu (np. numer urządzenia przed wprowadzeniem do obrotu, przewód do podłączania elektrod lub przewód do podłączania pacjenta)
 • Pełna nazwa oraz adres producenta lub kod identyfikacyjny producenta (kod MID). Kod ten służy jako alternatywa dla podawania danych producenta w dokumentach przewozowych. Wysyłając pierwszy raz, nadawca musi podać pełną nazwę oraz adres firmy, które zostaną powiązane z jego kodem MID w systemie przewoźnika.

Jakie dokumenty musi dostarczyć nadawca?

Jakie dokumenty musi dostarczyć odbiorca?

Odbiorca nie musi składać żadnych dodatkowych dokumentów do odprawy celnej.

Jakie dane należy uwzględnić w opisie towarów?

 • Rodzaj płytki obwodu drukowanego (np. laminat, płytka wypełniona)
 • W przypadku laminatów szczegółowy opis (np. elastyczny lub sztywny, impregnowany tworzywem sztucznym, baza w całości impregnowana szkłem, baza ceramiczna)
 • W przypadku wypełnionych płytek szczegółowy opis z uwzględnieniem komputera, urządzenia lub maszyny, do których przeznaczono płytkę
 • Wskazanie, czy podstawową funkcją płytek jest pamięć czy inna funkcja (np. moduł pamięci DRAM komputera, karta sieciowa)
 • Informacja, czy płytka drukowana zawiera pamięć DRAM

Jakie są ogólne wymagania w przypadku nagrań wideo i filmów?

 • Nagrania wideo i filmy muszą spełniać obowiązujące w Stanach Zjednoczonych wymogi dotyczące pakowania i oznakowania ustalone przez Federalną Komisję Handlu (Federal Trade Commission)

Jakie dokumenty musi dostarczyć nadawca?

Jakie dokumenty musi dostarczyć odbiorca?

Odbiorca nie musi składać żadnych dodatkowych dokumentów do odprawy celnej.

Jakie dane należy uwzględnić w opisie towarów?

 • Informacja, czy przesyłka zawiera film (materiał filmowy do celów komercyjnych, np. produkcja kinowa) czy nagranie wideo (inny rodzaj materiału filmowego)
 • Format fizyczny (np. 5 płyt DVD w plastikowych pudełkach, 2 trójcalowe szpule filmu „Nienawistna ósemka”, 1 dysk twardy zawierający 25 nieprzetworzonych plików wideo)
 • Czas trwania nagrania wideo lub filmu (np. 3 filmy trwające łącznie 60 minut)
 • Jeśli nagranie jest zapisane na taśmie filmowej, podaj fizyczną długość taśmy
 • Krótki opis zawartości (np. horror, serial komediowy, film familijny, samouczek wideo)
 • Podpisana i opatrzona datą deklaracja poświadczająca zgodność nagrania wideo / filmu z wymogami prawnymi Stanów Zjednoczonych. Deklarację tę można wydrukować osobno i dołączyć do dokumentów:

DEKLARACJA DOTYCZĄCA FILMU WIDEO

Niniejszym deklaruję, że filmy / nagrania wideo nie zawierają obscenicznych ani niemoralnych treści oraz w żaden sposób nie nakłaniają do aktów zdrady ani powstania przeciwko Stanom Zjednoczonym oraz nie popierają takich działań, a także nie zawierają gróźb odebrania życia ani naruszenia dóbr cielesnych żadnej osoby w Stanach Zjednoczonych.

Podpisano:

Nazwisko:

Data:

Jakie są ogólne wymagania w przypadku wysyłki zegarków i zegarów?

 • Skórzane paski zegarków mogą podlegać konwencji o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych (CITES) oraz przepisom amerykańskich służb ds. połowu i dzikiej przyrody (US Fish and Wildlife Service, FWS).

Jakie dokumenty musi dostarczyć nadawca?

Jakie dokumenty musi dostarczyć odbiorca?

Odbiorca nie musi składać żadnych dodatkowych dokumentów do odprawy celnej.

Jakie dane należy uwzględnić w opisie towarów?

 • Rodzaj zegarka lub zegara (np. zegarek elektroniczny, zegarek mechaniczny, zegar wahadłowy, zegar analogowy)
 • Skład obudowy (np. stal, stal pozłacana, tytan, ceramika)
 • Rodzaj cyferblatu (np. mechaniczny, optoelektroniczny)
 • Liczba klejnotów osadzonych w zegarku lub zegarze
 • Źródło zasilania (np. bateria, sieć energetyczna, mechaniczne)
 • Materiał paska zegarka (np. metal szlachetny, metal nieszlachetny, materiał tekstylny, skóra)
 • Kraj pochodzenia mechanizmu zegara lub zegarka
 • Wartość w USD z podziałem na części (np. mechanizm: 20 USD, pasek: 30 USD, bateria: 5 USD, obudowa: 45 USD, łączna wartość zegarka: 100 USD)

Nowe przepisy 

Typ wwozu 86 (ET 86) to nowy przepis dodany do istniejącej sekcji 321. Pozwala wwozić do Stanów Zjednoczonych towary podlegające regulacjom agencji partnerskich administracji państwowej (PGA – Partner Government Agencies) bez konieczności opłacania cła i podatków. Dotyczy to przesyłek, których całkowita wartość detaliczna jest niższa niż 800 USD. 

Jeśli jednego dnia odprawę celną rozpocznie wiele przesyłek zaadresowanych do tego samego importera, ich wartość się sumuje.  

Nie wszystkie towary regulowane przez PGA spełniają kryteria wwozu ET 86 — niektóre przesyłki wciąż wymagają formalnej odprawy. Są to określone produkty tytoniowe i alkoholowe, towary opodatkowane zgodnie z przepisami prawa podatkowego (Internal Revenue Code) oraz towary podlegające kontyngentom lub cłom antydumpingowym i wyrównawczym.

Typ wwozu ET 86 znajduje się obecnie w fazie testowej i nie jest obowiązkowy dla importerów.  

Należy pamiętać, że chociaż nie są nakładane cła i podatki, mogą być naliczane inne opłaty takie jak opłata dodatkowa za obsługę dokumentacji.


Powiązane tematy